Prof. mr. dr. Elaine Mak

Janskerkhof 3A
Janskerkhof 3A
Kamer 1.03
3512 BK Utrecht

Elaine Mak is sinds juni 2016 hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie en sinds september 2023 decaan bij de faculteit REBO. Van september 2018 tot en met augustus 2023 was zij vice-decaan Onderwijs.

Mak verbindt in haar onderzoek en onderwijs een rechtstheoretisch perspectief met de studie van het (rechtsvergelijkende) staatsrecht en empirisch-juridische analyse. Een centraal aandachtspunt in haar werk is het functioneren van de rechtsstatelijke instituties (wetgever, uitvoerende macht, en in het bijzonder de rechterlijke macht) in moderne rechtsstaten in een veranderende juridische context. Zij heeft daarbij speciale belangstelling voor de kennis, vaardigheden en professionele ethiek van 'de jurist van de toekomst' en de wijze waarop juridische opleidingen studenten hierop kunnen voorbereiden. Dit was ook het onderwerp van haar UU-oratie The T-shaped Lawyer and Beyond: Rethinking legal professionalism and legal education for contemporary societies (2017).

Van 2008-2011 verrichtte Mak met een Veni-subsidie van NWO onderzoek naar de veranderende rol van hoogste rechters in Westerse landen onder invloed van de globalisering van recht en rechtssystemen. Dit onderzoek mondde uit in de monografie Judicial Decision-Making in a Globalised World: A Comparative Analysis of the Changing Practices of Western Highest Courts (Oxford: Hart Publishing, 2013). Sinds november 2016 leidt zij een NWO Vidi-onderzoeksproject naar de ontwikkeling van rechtspraakculturen binnen de Europese Unie, dat al diverse output (publicaties, midterm-conferentie, presentaties) opleverde. Zij begeleidt promovendi op het gebied van rechtstheoretisch, (rechtsvergelijkend) staatsrechtelijk en empirisich-juridisch onderzoek en de combinatie van die perspectieven.

Met Rianka Rijnhout ontwikkelt zij de podcast Longtermism: Focused on the Future, die is gerelateerd aan het platform Longtermism van het UU Strategische Thema Instituties voor Open Samenlevingen.

In het rechtstheoretische onderwijs gaat Mak uit van een 'recht in context'-benadering, waarin studenten kennis en inzicht verwerven in de grondslagen van recht en in normatieve en empirische perspectieven die ons in staat stellen om een kritische visie op het geldende recht te ontwikkelen. Voorbeelden m.b.t. wetshervormingen en ontwikkelingen in de jurisprudentie evenals maatschappelijke debatten over juridische thema's dienen daarbij als concrete aanknopingspunten voor reflectie.

Elaine Mak studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Zij promoveerde in 2008 (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was van januari 2014 tot en met mei 2016 bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht en directeur van de Erasmus Graduate School of Law. Zij was redactielid van het Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP) en voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR). Zij is lid van het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie aan de UU en was lid van de eerste generatie van Utrecht Young Academy. Tevens vervult zij een aantal maatschappelijke functies, onder meer als raadsheer-plaatsvervanger in strafzaken bij het gerechtshof Den Haag.

Leeropdracht
Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie
Oratiedatum
19-06-2017