Mw. mr. E.L. (Eva) Floris is als promovenda verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall). Haar onderzoek focust zich op de mogelijkheden binnen het nationale strafrecht voor het aansprakelijk stellen van multinationals voor klimaatschade in het licht van Europese verplichtingen.