Mw. mr. E.L. (Eva) Floris is als Docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Eva heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Straf- en Strafprocesrecht behaald aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie is Eva vrijwilliger geweest bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Amsterdam en heeft zij stage gelopen bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad sectie strafrecht.