Esther Bernasco

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer E2.18
3584 CS Utrecht

Esther Bernasco

Promovendus
Jeugd en Gezin
e.l.bernasco@uu.nl

Esther Bernasco is als promovendus werkzaam bij de afdeling Jeugd & Gezin. Haar promotie-onderzoek richt zich op relaties met leeftijdsgenoten en internaliserende problematiek in de adolescentie. Dit onderzoek maakt deel uit van het INTRANSITION onderzoek dat zich richt op de identiteits- en autonomie-ontwikkeling van adolescenten rond schooltransities.

Ze behaalde haar bachelor Psychologie en research master Ontwikkelingspsychologie (cum laude) aan de Universiteit Leiden, waar ze onderzoek deed naar sociale exclusie en de neurale correlaten van pro-sociaal en agressief gedrag in de vroege adolescentie.