Dr. Els van der Vlist

Hans Freudenthalgebouw
Budapestlaan 6
3584 CD Utrecht

Dr. Els van der Vlist

Afdelingshoofd
ICT Onderwijs
e.j.vandervlist@uu.nl

Teamleider Science Educate-it

Science Educate-t is het het facultaire team voor Onderwijs & IT-ondersteuning en innovatie. De missie van Science Educate-it is om bij te dragen aan kwalitatief goed onderwijs. Dit gebeurt door docenten en de onderwijsorganisatie te ondersteunen bij onderwijsvernieuwing en door functionele, inhoudelijke en didactische hulp te bieden bij de inzet van IT in het onderwijs. Hierbij zijn niet de technische mogelijkheden, maar de behoeften vanuit het onderwijs leidend.