Esther van der Sluis BA

Esther van der Sluis BA

Administratief medewerker
Educatie
e.j.vandersluis@uu.nl

Centre for Academic Teaching & Learning (CAT)

Ik ben werkzaam onder de pijler Educational Scholarship. Hieronder valt betrokkenheid bij Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) en het onderzoeksfocusgebied Higher Education Research rondom beursaanvragen behandelen en organisatie van evenementen en conferenties.  

 

Universiteiten van Nederland (UNL) - Interuniversitaire Commissie Learenopleidingen (ICL)

In het kader van het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen werk ik onder Team Academische Leraren dat zich bezighoudt met de verbinding tussen UNL en ICL rondom de universitaire aanpak van het lerarentekort in Nederland. Hierbij ondersteun ik in de organisatie van themasessies, conferenties en studiedagen en maak ik verslag van vergaderingen. 

 

MA Meertaligheid en Taalverwerving

Met mijn achtergrond, BA Taalwetenschap en minoren Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Onderwijswetenschappen, specialiseer ik mij nu verder op het gebied van Meertaligheid en Taalverwerving aan Universiteit Utrecht.