Prof. dr. Ed Jonker

Emeritus
Cultuurgeschiedenis
e.jonker@uu.nl

Mijn onderwijs vindt vooral plaats op twee niveaus: de bacheloropleiding geschiedenis en de researchmasters geesteswetenschappen.  De meeste cursussen worden ieder jaar gegeven.

In de bachelor geef ik, samen met collega’s, twee verplichte cursussen:
- Inleiding geschiedwetenschap
- Grondslagen van de geschiedbeoefening

Daarnaast keuzeonderdelen:
- Theorie van de geschiedenis
- Reflectie op wetenschap

Gespecialiseerder onderwijs vindt plaats:
* In de RMA Historical and Comparitive Studies of Science and the Humanities:
   - History, role and impact of the social sciences
   - Dilemmas of modernity
* In de RMA van het OGC:
   - Fundamentals of the Humanities
* In het Huizinga Instituut (promovendi):
   - Introductie cultuurhistorisch onderzoek

Betrokken bij opleiding(en)