Profiel

Mijn belangstelling ligt op het snijvlak van politiek, wetenschap en cultuur. De onderlinge beïnvloeding van die domeinen valt vooral te traceren en te analyseren aan de hand van de geschiedenis van de sociale wetenschappen en van de geesteswetenschappen. Hun rol in het publieke debat is duidelijk zichtbaar in de twintigste-eeuwse en contemporaine bijdragen aan ideologie en cultuur. Voor de sociologie is nog steeds de rechtvaardiging van de moderne welvaartsstaat uiterst relevant. Voor de geesteswetenschappen gaat het om de duiding van de (multi-)culturele situatie. Een bijzondere vorm daarvan is de huidige historische cultuur, met vertakkingen als canon-denken en identiteitsvorming.
Actuele problemen van burgerschap, loyaliteit en inburgering worden binnen de sociale en de geesteswetenschappen nogal verschillend beoordeeld. De antwoorden die van die wetenschappen gevraagd worden zijn maatschappelijk urgent en ideologisch beladen. Aard en richting van dit intellectuele proces kunnen verhelderd worden door een analyse, die de inzichten van wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie tracht te combineren.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:23
Curriculum vitae
  • 1975 doctoraalexamen geschiedenis Rijksuniversiteit Utrecht
  • 1975 wetenschappelijk medewerker contemporaine geschiedenis RUU
  • 1988 promotie (De sociologische verleiding. Sociologie, sociaal-democratie en de welvaartsstaat)
  • 1988 universitair hoofddocent Historiografie en Theorie van de Geschiedenis, afdeling cultuurgeschiedenis UU
  • 2007 bijzonder hoogleraar Grondslagen en Geschiedenis van de Geschiedbeoefening, departement geschiedenis UU 
  • 2008 oratie Ordentelijke geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap.
Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:23
Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2015). Boundaries of History - Memory, morality, and history. In Jan Eivind Myhre (Eds.), Boundaries of History (pp. 253-282) (30 p.). Oslo: Scandinavian Academic Press c/o Spartacus Forlag AS.
Jonker, E. (16-09-2015). Moderniteit en geschiedenis - Voorzichtig pleidooi voor een redelijke geschiedschrijving. (36 p.). Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2014). Over historische excuses, morele genoegdoening en verzoening. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129 (4), (pp. 65-79) (15 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2013). Geschiedenis zonder last en ruggespraak?. In B. Roest (Eds.), De Last der Geschiedenis (pp. 92-104) (13 p.). Nijmegen: Van Tilt.
Jonker, E. (2013). Hedendaags geschiedenisonderwijs. Hermes, 17 (54), (pp. 1-7) (7 p.).
Jonker, E. (2013). National History and its Discontents. Contemporanea, 16 (4), (pp. 657-663) (7 p.).
Jonker, E. (2013). Over disciplinevorming. In J. Tollebeek & J.C. Verstraete (Eds.), Onweerstaanbaar veranderlijk. Over de cultuur van de wetenschap (pp. 25-28) (4 p.). Leuven: Lipsius.
van Eijnatten, J., Jonker, E., Ruberg, W.G. & Segal, J. (2013). Shaping the Discourse on Modernity. International Journal for History, Culture and Modernity, 1 (Article), (pp. 3-20) (18 p.).
Jonker, E. (2013). Zonder vooringenomenheid? Historische waarheid als betwist begrip. In A. Kinneging & R. Wiche (Eds.), Waar of niet? Over de vraag wat waarheid is. (pp. 109-138) (30 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2013 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2013). Holocaust versus Slavernij? Naar een dialogische geschiedenis. Academische boekengids, 96 (januari 2013), (pp. 7-10) (4 p.).
Jonker, E. (2013). Indonesië '45-'49. Geschiedenis Magazine, 47 (6), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2013). Utrecht 1713: een vorm van instrumentele geschiedschrijving. De Vrede van Utrecht (pp. 29-37) (8 p.). Utrecht: Vereniging Oud-Utrecht.
  2013 - Overige resultaten
E. Jonker (20-12-2013) Lezing Geschiedenis als discours
E. Jonker (07-06-2013) Lezing History Education versus Heritage?
E. Jonker (06-09-2013) Lezing Instrumentele geschiedenis?
E. Jonker (11-07-2013) Lezing On historical apologies
E. Jonker (05-11-2013) Moderation session Enlightenment and the Limits of Equality
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2012). Reflections on History Education. Journal of education, 4 (1), (pp. 95-110) (15 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2012). Bonaparte-dok. Geschiedenis Magazine, 47 (3), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2012). De druppel en de oceaan. Geschiedenis Magazine, 47 (1), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2012). Historische excuses. Geschiedenis Magazine, 47 (8), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2012). Natuur en identiteit. Geschiedenis Magazine, 47 (7), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2012). Op afstand van de machthebber. Geschiedenis Magazine, 47 (2), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2012). Open en gesloten herinnering. Geschiedenis Magazine, 47 (5).
Jonker, E. (2012). Rafelranden en restverschijnselen. Geschiedenis Magazine, 47 (4), (pp. 13) (1 p.).
  2012 - Overige resultaten
E. Jonker (29-06-2012) Geschiedenis in opdracht
E. Jonker (14-05-2012) Herinnering en ethiek
E. Jonker (15-05-2012) Historisch denken op de lerarenopleiding
E. Jonker (30-08-2012) Memory, morality and history
E. Jonker (29-02-2012) Memory, morality and the humanities
E. Jonker (31-05-2012) Varieties of history
E. Jonker (01-06-2012) Whig-paradigma in de historiografie?
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2011). Lof der hybriditeit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 103 (4), (pp. 272-276) (5 p.).
Jonker, E. (2011). recensie H.Jansen, Triptiek van de Tijd. Geschiedenis in drievoud. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126, (pp. 126-127) (2 p.).
Jonker, E. (2011). Recensie Het vaderlandse verleden. Robert Fruin en de Nederlandse geschiedenis. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 126, (pp. 135-136) (2 p.).
Jonker, E. (2011). Van relativisme naar oordeelsvorming. Recente tendensen in de wetenschapsgeschiedschrijving. Studium (Rotterdam, Netherlands), 4 (1), (pp. 2-15) (13 p.).
Jonker, E. (2011). Wereldcanon? Geschiedenis en filosofie. In Maria Grever e.a. (Eds.), Grenzeloze gelijkheid. Historische vertogen over cultuurverschil (pp. 255-271) (17 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2011 - Populariserende publicaties
Jonker, E. (2011). Alles onder één knop?. Geschiedenismagazine 46 (2011), 8, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). De crisis heeft een geschiedenis, maar welke?. Geschiedenismagazine 46 (2011), 7, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). De muizen, het water en het vuur. Geschiedenismagazine 46 (2011), 4, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). De rivier de Kwai. Geschiedenismagazine 46 (2011), 2, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). Het religieuze landschap. Geschiedenismagazine 46 (2011), 5, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). Historische tijdschriften. Geschiedenismagazine 46 (2011), 6, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). Opmarsen, terugtochten en frontlinies. Geschiedenismagazine 46 (2011), 3, (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2011). Van rechts stokpaard naar linkse hobby. Geschiedenismagazine 46 (2011) 1, (pp. 13) (1 p.).
  2011 - Overige resultaten
E. Jonker (18-01-2011) Geschiedenis: identiteit, loyaliteit en inburgering
E. Jonker (06-04-2011) Good vibrations, bad vibrations. Ethische resonantie in de geschiedschrijving
E. Jonker (05-10-2011) Over de ontdekking van de Middeleeuwen
E. Jonker (14-10-2011) Over historische cultuur
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Rasterhoff, C., Blok, G., Buchheim, E., Jonker, E., Gouda, F., Laarman, C.J., de Vos, M. & Muller, A. (2010). Gender & Gekte. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2010 - Populariserende publicaties
Jonker, E. (2010). Anticiperende herinnering. Geschiedenis Magazine, 45 (8), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Aparte geschiedenissen. Geschiedenis Magazine, 45 (2), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). De natuur als oorzaak. Geschiedenis Magazine, 45 (5), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Freudiaanse geschiedenis. Geschiedenis Magazine, 45 (4), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Heldhaftige geschiedenis. Geschiedenis Magazine, 45 (1), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Iets exclusiefs Utrechts. Geschiedenis Magazine, 45 (3), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Oudste provincie. Geschiedenis Magazine, 45 (6), (pp. 13) (1 p.).
Jonker, E. (2010). Schuldig landschap. Geschiedenis Magazine, 45 (7), (pp. 13) (1 p.).
  2010 - Overige resultaten
E. Jonker (25-03-2010) Afscheid van het Postmodernisme
E. Jonker (21-10-2010) De toekomst van de historische tijdschriften
E. Jonker (20-08-2010) Dusk and Dawn in History Education
E. Jonker (13-01-2010) Eigentijdse kwesties: een commentaar
E. Jonker (15-11-2010) Inburgering, identitieit, loyaliteit en burgerschap
E. Jonker (29-01-2010) Intellectual fox: a eulogy
E. Jonker (25-08-2010) The Need for an Evaluative History of Knowledge and Disciplines
E. Jonker (20-05-2010) Understanding and validating knowledge: matching history and philosophy?
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2009). Antropologie van de moderne geschiedwetenschap?. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (2), (pp. 241-252) (12 p.).
Jonker, E. (2009). Coherence, Difference, and Citizenship: A Genealogy of Multiculturalism. In Derek Rubin & Jaap Verheul (Eds.), American Multiculturalism after 9/11. Transatlantic Perspectives (pp. 51-63) (13 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Rasterhoff, C., Jonker, E., Buchheim, E., Laarman, C.J., Berkel, M.L.M. & Geudeker, E.C. (2009). Zenobia, Khadîja en Dolle Amina's. Gender en macht in de islamitische geschiedenis. Amsterdam: Aksant.
  2009 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2009). Filosofie en geschiedenis: een vechtrelatie. De Filosoof, 9 (43), (pp. 6-8) (3 p.).
  2009 - Overige resultaten
E. Jonker (24-06-2009) Cultuurhistorisch Onderzoek
E. Jonker (27-01-2009) Cultuurhistorisch Onderzoek
E. Jonker (16-11-2009) De constitutie van de cultuurgeschiedenis
E. Jonker (27-10-2009) Discipline formation
E. Jonker (20-01-2009) The Historians' Gaze?
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2008). Gehoorzaamheid. (156 p.). Soest: Boekscout.nl.
Jonker, E. (2008). Wilde herinnering en gedisciplineerde geschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 121 (2), (pp. 136-147) (12 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Dorsman, L.J., Jonker, E. & Koch, J.P.M. (2008). De korte twintigste eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem. (240 p.). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Jonker, E. (2008). De lange mars van Raymond Aron door de korte twintigste eeuw. In Leen Dorsman & Ed Jonker (Eds.), De korte 20e eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem (pp. 87-104) (18 p.). Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers.
  2008 - Populariserende publicaties
Jonker, E. & Stolzenburg, Richard (2008). Verantwoording. In Ed Jonker (Eds.), Gehoorzaamheid (pp. 9-13) (5 p.). Soest: Boekscout.nl.
  2008 - Overige resultaten
E. Jonker (08-11-2008) Canon en geschiedwetenschap
E. Jonker (01-01-2008) Good vibrations, bad vibrations. Ethische resonantie in de geschiedschrijving.
E. Jonker (20-04-2008) Hoogvliegers. Trots op Nederland?
E. Jonker (26-05-2008) Ordentelijke geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap
Jonker, E. (26-05-2008). Ordentelijke Geschiedenis. Herinnering, ethiek en geschiedwetenschap. (31 p.). Utrecht: Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, Universiteit Utrecht.
E. Jonker (17-06-2008) Ordentelijke geschiedenis?
E. Jonker (18-06-2008) Pleidooi voor ordentelijke geschiedenis
E. Jonker (22-02-2008) Varieties of history?
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2007). Citizenship, the Canon, and the Crisis of the Humanities. In M. Grever & S. Stuurman (Eds.), Beyond the Canon: History for the 21st century (pp. 94-109) (16 p.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Jonker, E. (2007). Geschiedwetenschap, politiek en ethiek. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Onderzoek in opdracht. De publieke functie van het universitaire onderzoek in Nederland sedert 1876. (pp. 107-126) (20 p.). Hilversum: Verloren.
Jonker, E. (2007). Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis. 2007 (herdruk van idem 2001): Koninklijke Van Gorcum.
Jonker, E. (2007). Inburgering. Identiteit, loyaliteit en burgerschap. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 120 (4), (pp. 430-445) (16 p.).
Jonker, E. (2007). Van veiligheidskooi naar kreukelzone. Over onzekerheid en vertrouwen. In M. de Keizer (Eds.), NIOD-jaarboek: Staat van veiligheid. De Nederlandse samenleving sinds 1900 (pp. 26-49) (24 p.). Amsterdam: AUP.
  2007 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2007). Historisch misverstand. Madoc, 21, (pp. 117-118) (2 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Jonker, E. (2007). Luister naar de slachtoffers. Luc Huyse over de verwerking van het verleden. Ons erfdeel, 50, (pp. 170-172) (3 p.).
  2007 - Overige resultaten
E. Jonker (29-04-2007) De geesteswetenschappelijke carrousel
E. Jonker (23-11-2007) Rethinking the humanities: closing arguments
E. Jonker (22-11-2007) The significance of Zygmunt Bauman's sociology
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2006). De geesteswetenschappelijke carrousel. Een nieuwe ronde in het debat over wetenschap, cultuur en politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Jonker, E. (2006). Op eieren lopen. Canonvorming met een slecht geweten. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121 (1), (pp. 76-93) (18 p.).
Jonker, E. (2006). Presencew: de stijlfiguur van het déjà vu. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 119 (2), (pp. 249-254) (6 p.).
Jonker, E. (2006). Sotto voce. Identiteit, burgerschap en de nationale canon. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 119 (2), (pp. 178-195) (18 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Grever, M., Ribbens, K., Jonker, E. & Stuurman, S. (2006). Controverses rond de canon. (122 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Jonker, E. (2006). Het behouden huis. Een commentaar op de canon van Nederland. In M. Grever & E. Jonker (Eds.), Controverses rond de canon (pp. 106-116) (11 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Jonker, E. (2006). Sotto voce. Identiteit, burgerschap en de nationale canon. In M. Grever & E. Jonker (Eds.), Controverses rond de canon (pp. 4-29) (26 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2006 - Overige resultaten
E. Jonker (07-06-2006) Balancing acts. Humanities between intellectual integrity and social decency.
E. Jonker (10-11-2006) Controverses rond de canon
E. Jonker (20-11-2006) Controverses rond de canon
E. Jonker (17-10-2006) De geesteswetenschappelijke carrousel
Jonker, E. (22-02-2006). De mythe van de herinnering. congres.
Jonker, E. & Mijnhardt, W.W. (05-10-2006). National history standards.
E. Jonker (17-11-2006) Over het gebruik van het evolutiebegrip in de geschiedschrijving
Jonker, E., Klerkx, L., Ribbens, C.R. & Barton, K. (24-03-2006). Relationship with te past.
E. Jonker (18-04-2006) Te end of history
E. Jonker (01-12-2006) Wetenschap, politiek en ethiek: één verantwoordelijkheid?
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2005). Geen etiquette, wel ethiek. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 118 (4), (pp. 572-580) (9 p.).
  2005 - Overige resultaten
E. Jonker (17-06-2005) Balancing acts. Humanities between intellectual integrity, social deceny, and political feasibility
E. Jonker (13-05-2005) Canonvorming met een slecht geweten
E. Jonker (15-06-2005) National history in a multicultural society
E. Jonker (21-01-2005) The sixties revisited
E. Jonker (14-02-2005) Verbeelding van de wetenschap
E. Jonker (16-06-2005) Who needs a canon?
  2004 - Overige resultaten
E. Jonker (23-01-2004) Archeologie en postmodernisme
E. Jonker (28-10-2004) Multiculturalisme
E. Jonker (08-10-2004) Nostalgie en cultuurkritiek
E. Jonker (04-10-2004) Patroon van paradigmata?
E. Jonker (26-10-2004) Virtueel Erfgoed
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2003). aanstekelijke wereldgeschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116, (pp. 561-563) (3 p.).
Ribbens, C.R., Ankersmit, F., Grever, M. & Jonker, E. (2003). Het drama Srebrenica. Geschiedtheoretische beschouwingen over het NIOD-rapport. (144 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Ribbens, C.R., Ankersmit, F., Grever, M., Jonker, E. & Peters, R. (2003). Het Srebrenica-rapport. Wat leren we ervan?. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116 (2), (pp. 6-10) (5 p.).
Jonker, E., Ankersmit, F., Grever, M., Peters, R. & Ribbens, K. (2003). Inleiding + Epiloog. In e.a.,F.R. Ankersmit (Eds.), Het drama Srebrenica. Geschiedtheoretische beschouwingen over het NIOD-rapport (pp. 6-10 resp.) (1 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Jonker, E. (2003). vertegenwoordigingsgeschiedenis. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 116, (pp. 571-572) (2 p.).
  2003 - Overige resultaten
E. Jonker (01-11-2003) Living History
E. Jonker (16-05-2003) Metamorfosen in de geschiedenis?
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2002). Het beheer van de herinnering. In B. Billiet & e.a. (Eds.), Het verleden in het heden (pp. 143-150) (8 p.). Gent.
Jonker, E. (2002). IJkpunten in hun hermeneutische context. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 115 (3), (pp. 423-433) (11 p.).
Jonker, E. (2002). Nederland tussen de Natiën. Ijkpunten en hun context. Academische boekengids (33), (pp. 6-8) (3 p.).
Jonker, E. (2002). Onvoltooid verleden tijd. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 115, (pp. 588-590) (3 p.).
  2002 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2002). Het verlangen naar geschiedenis. Spiegel Historiael, 37 (1), (pp. 4-10) (7 p.).
Jonker, E. (2002). Liaisons dangereuses? Geschiedschrijving en postmodernisme. Kleio, 43 (7), (pp. 20-23) (4 p.).
Jonker, E. (2002). Van bouwsteen tot ornament?. In D. Haks (Eds.), Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën (pp. 15-39) (25 p.). Den Haag, Amsterdam.
  2002 - Overige resultaten
E. Jonker (25-01-2002) Geschiedenis als representatie
E. Jonker (11-04-2002) Het beheer van de herinnering
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2001). Goede tijden, slechte tijden. In M. Grever & H. Jansen (Eds.), De ongrijpbare tijd. Temporaliteit en de constructie van het verleden (pp. 165-175) (11 p.). Hilversum: Verloren.
Jonker, E. (2001). Historie. Over de blijvende behoefte aan geschiedenis. (149 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Jonker, E. (2001). Historische cultuur. In A. van der Zeijden (Eds.), Het verhaal achter het erfgoed. Regionale geschiedenis en volkscultuur als bindmiddel (pp. 29-37) (9 p.). Utrecht: Centrum voor Volkscultuur.
Jonker, E. (2001). Kern en periferie in de Nederlandse cultuur rond 1900. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 114 (4), (pp. 438-444) (7 p.).
Jonker, E. (2001). Kleine geschiedenis van de Utrechtse Historische Studentenkring in zijn radicale jaren. In H. e.a. van de Beek (Eds.), Historici verantwoord. Almanak ter ere van het 15e lustrum van de Utrechtse Historische Studenten Kring, 1926-2001 (pp. 100-108) (9 p.). Utrecht.
Jonker, E. (2001). Verleidelijke filosofie. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 114 (1), (pp. 159-163) (5 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Jonker, E. (2001). Geschiedenis op school: een recent verschijnsel. Vernieuwing, 60 (5), (pp. 7-11) (5 p.).
  2001 - Overige resultaten
E. Jonker (19-09-2001) Grenzen en mogelijkheden van nationale geschiedschrijving
E. Jonker (27-11-2001) Het beheer van de herinnering
E. Jonker (03-11-2001) Het verlangen naar geschiedenis
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (2000). Bookreview Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 115, (pp. 355-356) (2 p.).
Dorsman, L.J., Jonker, E. & Ribbens, C.R. (2000). Het zoet en het zuur. Geschiedenis in Nederland. (223 p.). Amsterdam: Wereldbibliotheek.
Jonker, E. (2000). Responsibilities. Two cheers for liberalism. In J. Leerssen & A. Rigney (Eds.), Historians and social values (pp. 77-89) (13 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2000 - Overige resultaten
E. Jonker (24-11-2000) Het drama van de gouden koets
E. Jonker (28-01-2000) Historische cultuur in Nederland
E. Jonker (06-05-2000) Opkomst en verval van historische vraagstellingen
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (1999). Begripsgeschiedenis tussen Heidelberg, Cambridge en Wassenaar. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 112, (pp. 630-632) (3 p.).
Jonker, E. (1999). Europa: een breekbare constructie. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 112, (pp. 414-417) (4 p.).
Jonker, E. (1999). Historici en de Tijd: een haat-liefde verhouding. In S. Haakma & E. Lemmens (Eds.), Tijd en Wetenschap (pp. 64-80) (17 p.). Utrecht.
  1999 - Overige resultaten
E. Jonker (08-12-1999) Geschiedenis op school
E. Jonker (14-10-1999) Historici en de tijd
E. Jonker (19-02-1999) Historici en de tijd
E. Jonker (29-01-1999) Nut en nadeel van historisch besef
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (1998). Herinnering en historische sensatie. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 25, (pp. 89-92) (4 p.).
Jonker, E. (1998). Misbruik van de geschiedenis? Het historisch gehalte van de nieuwe media. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 1, (pp. 93-102) (10 p.).
Jonker, E. (1998). Wereldgeschiedenis, globale geschiedenis, historitis. Theoretische geschiedenis, 25, (pp. 116-128) (13 p.).
  1998 - Overige resultaten
E. Jonker (23-10-1998) Drie commentaren
E. Jonker (12-11-1998) Scenario's voor de Geesteswetenschappen. Waarom, hoe en wat?
E. Jonker (30-11-1998) Theorie in Nederland
E. Jonker (07-03-1998) World History, Global History, Historitis
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, E. (1997). 40+ Geschiedenis. VIGU-Nieuwsbrief, 1997, (pp. 3-4) (2 p.).
Jonker, E. (1997). History and Healing. Theoretische geschiedenis (24), (pp. 176-182) (7 p.).
Jonker, E. (1997). Over de openheid van geschiedenis en de dwang tot zingeving. Theoretische geschiedenis (23), (pp. 279-289) (11 p.).
  1997 - Vakpublicaties
Jonker, E. (1997). Politiek en Moraal: de duivel en z'n ouwe moer?. De Nieuwste Tijd, 1997, (pp. 5-12) (8 p.).
  0 - Overige resultaten
E. Jonker () Collective memory: communities and belonging
E. Jonker () Theoretische geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
E. Jonker () Tijdschrift voor geschiedenis
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:26

Afgesloten projecten

Project:
Leer-werkplaats International Journal of History, Culture and Modernity 01-01-2015 tot 31-12-2017
Algemene projectbeschrijving

Het open-access tijdschrift HCM wordt gemanaged door gemotiveerde, talentvolle studenten, die in een leer-werkplaats ervaring op doen in de organisatie en bedrijfsvoering van een interdisciplinair open-access tijdschrift binnen de Geesteswetenschappen. De leer-werkplaats neemt de vorm aan van een stage. In de loop van drie jaar doen twaalf studenten ervaring op met acquisitie, publicatiesoftware, financiële en logistieke aspecten van bedrijfsvoering, web management en sociale media, marketing, ontwikkeling van protocollen, communicatie-technieken, beeldredactie, Engelse taalvaardigheid, mondiale cultuur-(geschiedenis) en het functioneren van het wetenschappelijk bedrijf.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: K.F. Hein Fonds (http://www.kfhein.nl/kfhein/)
Projectleden
Project:
Stageplaatsen t.b.v. een interdisciplinair open-access tijdschrift in de Geesteswetenschappen 01-01-2015 tot 31-12-2017
Algemene projectbeschrijving

Het open-access tijdschrift wordt gemanaged door gemotiveerde, talentvolle studenten, die in een leer-werkplaats ervaring op doen in de organisatie en bedrijfsvoering van een interdisciplinair open-access tijdschrift binnen de Geesteswetenschappen. De leer-werkplaats neemt de vorm aan van een stage. In de loop van drie jaar doen twaalf studenten ervaring op met acquisitie, publicatiesoftware, financiële en logistieke aspecten van bedrijfsvoering, web management en sociale media, marketing, ontwikkeling van protocollen, communicatie­technieken, beeldredactie, Engelse taalvaardigheid, mondiale cultuur­(geschiedenis) en het functioneren van het wetenschappelijk bedrijf.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig: Subsidie K.F. Heinfonds
Projectleden
Project:
International Journal for History, Culture and Modernity 01-08-2012 tot 31-07-2015
Algemene projectbeschrijving

The International Journal for History, Culture and Modernity (HCM) is a new, peer reviewed journal that offers a forum for interdisciplinary scholarship in the domain of the humanities. The aim of the journal is to stimulate research and a lively academic exchange on the cultural history of global modernity. The journal welcomes new historical approaches, especially those contributing to present-day debates and facilitating a global perspective.
HCM intends to fill a niche within historical scholarship: now that postmodernism seems to be in decline, ‘modernity’ has resurfaced as a highly topical and relevant theme, deserving to be studied from a global, cultural, and interdisciplinary perspective. There are very few English-language journals in the field of cultural history and none of them addresses the global and/or transdisciplinary aspects of ‘modernity’. 
HCM’s mission statement dovetails with the philosophy of open access: a critical historical perspective implies unlimited access, by scholars from anywhere in the world, to the results of scholarly research via the internet.


The International Journal for History, Culture and Modernity (HCM) considers scholarly contributions that relate topics in cultural history to the wider context of modernity. The journal welcomes new and critical historical approaches, especially those contributing to present-day debates and facilitating a global perspective.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Project:
Revitalizing Humanities 01-01-2004 tot 01-05-2006
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Na afronding van het project Revitalizing the Humanities heeft mijn onderzoek zich gericht op drie gebieden:

- wetenschapstheoretisch op disciplinevorming en de problemen van wetenschapsgeschiedschrijving

-cultuurhistorisch op herinneringscultuur, canonproblematiek en geschiedenisonderwijs

-geschiedtheoretisch op de beperkingen en mogelijkheden van de geschiedwetenschap in onze huidige cultuur

Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:26

Mijn onderwijs vindt vooral plaats op twee niveaus: de bacheloropleiding geschiedenis en de researchmasters geesteswetenschappen.  De meeste cursussen worden ieder jaar gegeven.

In de bachelor geef ik, samen met collega’s, twee verplichte cursussen:
- Inleiding geschiedwetenschap
- Grondslagen van de geschiedbeoefening

Daarnaast keuzeonderdelen:
- Theorie van de geschiedenis
- Reflectie op wetenschap

Gespecialiseerder onderwijs vindt plaats:
* In de RMA Historical and Comparitive Studies of Science and the Humanities:
   - History, role and impact of the social sciences
   - Dilemmas of modernity
* In de RMA van het OGC:
   - Fundamentals of the Humanities
* In het Huizinga Instituut (promovendi):
   - Introductie cultuurhistorisch onderzoek

Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:26
Nevenfuncties

Tot juni 2012: hoofdredacteur Tijdschrift voor Geschiedenis

Vanaf augustus 2012: lid kernredactie International Journal for History, Culture, and Modernity

Vanaf november 2011: lid bestuur Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:26
Volledige naam
prof. dr. E. Jonker Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer -
3512 BS  UTRECHT

Drift 10

Drift 10
Kamer 0.21
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 2536441
Drift 6

Drift 6
Kamer 0
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 0.21
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6441
Gegenereerd op 2018-07-19 11:24:26
Laatst bijgewerkt op 03-07-2014