Curriculum vitae

Prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk (1975) is economisch en sociaal historica, gespecialiseerd in de geschiedenis van arbeidsverhoudingen, met name vrouwen- en kinderarbeid. In 2007 promoveerde zij op het proefschrift De draad in eigen handen over vrouwenarbeid in de textielnijverheid in de vroegmoderne Republiek der Verenigde Nederlanden. Elise publiceerde in verschillende vooraanstaande internationale tijdschriften, zoals Economic History ReviewFeminist Economics, en International Review of Social History. Zij leidde verschillende internationaal vergelijkende onderzoeksprojecten, over de geschiedenis van textielarbeiderskinderarbeidhuishoudelijke arbeid, and seksarbeid.

Sinds juni 2017 is Elise bijzonder hoogleraar "Comparative History of Households, Gender and Work" aan de Radboud Universiteit Nijmegen, een leerstoel in het leven geroepen door het Unger van Brero-fonds. Verder is zij onder meer lid van de Advisory Board van de European Social Science History Conference, redactielid van Social Science History, International Review of Social History, en de Scandinavian Economic History Review. Voorts is zij Honorary Research Fellow bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en momenteel fellow aan het NIAS te Amsterdam.

Elise van Nederveen Meerkerk leidt momenteel het NWO Vidi-project Industriousness in an imperial economy. Women’s and Children’s work in the Netherlands and the Netherlands Indies 1815-1940. Dit project analyseert de connecties tussen vrouwen- en kinderarbeid in Nederland en Java, en beoogt te onderzoeken in hoeverre ontwikkelingen in metropool en kolonie met elkaar vervlochten waren.

Gegenereerd op 2018-07-17 19:34:36
Sleutelpublicaties

van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Challenging the de-industrialization thesis - Gender and indigenous textile production in Java under Dutch colonial rule, c. 1830–1920. Economic history review, 70 (4), (pp. 1219-1243) (25 p.).

van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Big questions and big data - The role of labour in recent global economic history. International Review of Social History, 62 (1), (pp. 95-121).

van Nederveen Meerkerk, E.J.V., Heerma van Voss, A.F. & Rodriguez García, M. (2017). Selling sex in the city - A global history of prostitution, 1600s-2000s. (894 p.). Leiden etc.: Brill.

Alle publicaties
  Boekredactie - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V., Heerma van Voss, A.F. & Rodriguez García, M. (2017). Selling sex in the city - A global history of prostitution, 1600s-2000s. (894 p.). Leiden etc.: Brill.
  Boekdelen / hoofdstukken - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). A gender analysis of global sex work, 1600 to the present. In Magaly Rodríguez García, Lex Heerma van Voss & Elise van Nederveen Meerkerk (Eds.), Selling sex in the city - A global history of prostitution, 1600s-2000s (pp. 801-832) (32 p.). Leiden : Brill.
van Nederveen Meerkerk, E.J.V., Heerma van Voss, A.F. & Rodriguez García, M. (2017). Conclusions. Selling sex in the city - A global history of prostitution, 1600s-2000s (pp. 861-880) (20 p.). Leiden : Brill.
van Nederveen Meerkerk, E.J.V., Heerma van Voss, A.F. & Rodriguez García, M. (2017). Introduction. Selling sex in the city - A global history of prostitution, 1600s-2000s (pp. 1-21) (21 p.). Leiden : Brill.
  Artikelen - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Big questions and big data - The role of labour in recent global economic history. International Review of Social History, 62 (1), (pp. 95-121).
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Challenging the de-industrialization thesis - Gender and indigenous textile production in Java under Dutch colonial rule, c. 1830–1920. Economic history review, 70 (4), (pp. 1219-1243) (25 p.).
Hofmeester, K. & van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Family, demography and labour relations: an introduction. History of the Family, 22 (1), (pp. 3-13) (11 p.).
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (2017). Temporary service? A global perspective on domestic work and the life cycle from pre-industrial times to the present day. Geschichte und Gesellschaft, 43 (2), (pp. 217-239).
  Conference - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (31-08-2017) Participant Raptures, Empires, Revolutions Budapest (31-08-2017 - 03-09-2017)
  Workshop, seminar, course - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (26-10-2017) Participant Colonialism and Education in a Comparative Perspective Florence (26-10-2017)
  Invited talk - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (02-11-2017) Invited speaker Netherlands Institute for Advanced Studies A "Grammar of Difference".
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (20-02-2017) Invited speaker ESDG seminar RUN Entangled Histories
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (29-09-2017) Invited speaker NWP Career Event (29-09-2017) In or in?
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (19-09-2017) Invited speaker International Institute of Social History Industriousness in an imperial economy
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (19-10-2017) Invited speaker Living stadards, family labour and consumption in the Dutch Empire, ca. 1900-1940 The Netherlands and Java compared
  Oral presentation - 2017
van Nederveen Meerkerk, E.J.V. (02-09-2017) Invited speaker Raptures, Empires, Revolutions Budapest (31-08-2017 - 03-09-2017) A "Grammar of Difference"
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-17 19:34:37
Op dit moment verzorgt prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk de volgende cursus(sen):
CodeBeschrijvingV/DNiveauECTS
GKRMV16038 Ges-History Research Design V M 5,0
Gegenereerd op 2018-07-17 19:34:37
Volledige naam
prof. dr. E.J.V. van Nederveen Meerkerk Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.21
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6445
Gegenereerd op 2018-07-17 19:34:37
Laatst bijgewerkt op 29-11-2017