Dr. Evert Visser

Docent
Sectie Economics

Van huis uit Ontwikkelings- en Agrarisch Econoom (VU Amsterdam). Gepromoveerd aan de Univ. van Amsterdam op een ruimtelijk-economisch onderwerp. Tussen 2000 en 2009 werkzaam bij de vakgroep Economische Geografie van de Universiteit Utrecht. Daarna bij diverse ministeries (EZK, LNV) en uitvoeringsorganisaties van beleid (RVO, momenteel Interprovinciaal Programma Stikstof en Natuur van BIJ12: een samenwerkingsverband van 12 provincies). Duurzaamheid is uitgegroeid tot de centrale focus in mijn werk. Hoe zorgen we voor een houdbaar energie-, industrieel en voedselsysteem dat niet ten koste gaat van voorraden grondstoffen en de vitaliteit van ecosystemen? In huidige behoeften voorzien zonder die van toekomstige generaties in de waagschaal te stellen: hoe doen we dat?