Dr. E.J.C. (Edwin) van Leeuwen

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer O3.07
3584 CH Utrecht

Dr. E.J.C. (Edwin) van Leeuwen

Universitair docent
Animal Behaviour and Cognition
e.j.c.vanleeuwen@uu.nl

Als onderzoeker richt ik mij op het in kaart brengen van variatie in sociaal gedrag binnen primaten-soorten. Deze variatie zou wel eens tot stand kunnen komen door culturele processen, net zoals bij de mens. Ik onderzoek deze mogelijkheid door middel van observaties en gerichte experimenten om de eventuele invloeden van cultuur te kunnen meten. Als docent heb ik het voorrecht om de studie van het gedrag van primaten (en dieren in het algemeen) te onderwijzen aan volgende generaties gedragswetenschappers. De verscheidenheid aan methoden en technieken, zowel in theorie als praktijk, behoren hierbij tot mijn portefeuille. Met het oog op het begrijpen van de natuur om ons heen - en de plaats en rol van de mens daarin - schep ik genoegen in deze combinatie van onderzoek en onderwijs.