E.J.A.M. (Edwin) de Laat

In 1997 ben ik afgestudeerd als bioloog aan de Universiteit Utrecht. Mijn specialisatierichtingen waren ecologie (bij Jo Willems) en ethologie (bij Liesbeth Sterck). Na mijn studie ging ik bij het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel aan de slag als docent biologie. Mijn eerstegraads onderwijsbevoegdheid heb ik in 1999 behaald aan de UvA.
Al meer dan 20 jaar geef ik met heel veel plezier les aan veel spontane leerlingen en werk met inspirerende collega’s. Met de sectie bieden we contextrijk onderwijs door buitenlessen in de schooltuin, excursies naar Texel en Brabantse natuurgebieden, modules in samenwerking met de medische en agrarische sector, opdrachten in Burgers Zoo en Diergaarde Blijdorp en door gastlessen van oud-leerlingen.
Discussies in het docententeam over motivatie bij leerlingen brachten mij tot de vraag welke rol de docent speelt in het leerproces van puberende scholieren. Welke capaciteiten van een leraar maken hem of haar tot een inspirerend rolmodel voor de leerlingen? Sociaal leren speelt niet alleen in de klas een voorname rol, maar ook bij verwante primatensoorten die in staat zijn tot het aanleren van complexe handelingen. Ik ga onderzoeken welke eigenschappen het favoriete rolmodel heeft bij juveniele Java-apen.
Mijn aanvraag voor dit onderzoek is gehonoreerd door de NWO. Leraren kunnen een beurs ontvangen waardoor ze 0,4 FTE vrijgesteld worden om in vijf jaar te aan mijn promotie-onderzoek te werken. Hierdoor werk ik weer samen met mensen waar ik sinds mijn studententijd veel bewondering voor heb, met studenten die na hun middelbare school voor deze studie hebben gekozen en met de dieren waar ik al van jongs af aan door gefascineerd ben.