Mr. dr. E.G.D. (Emanuel) van Dongen LLM

Mr. dr. E.G.D. (Emanuel) van Dongen LLM

Universitair hoofddocent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht
030 253 7179
e.g.d.vandongen@uu.nl
Projecten
Project
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland
Rol
Uitvoerder & contactpersoon
Financiering
1e geldstroom
Afgesloten projecten
Project
Naar een nabijheidsrecht. Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel 01-10-2018 tot 01-06-2019
Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig WODC
Overige projectleden
  • Stefaan Voet
  • Jim van Mourik
Project
Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland 01-10-2015 tot 15-02-2016
Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - overig Opdracht van het Ministerie van Economische Zaken