mr. dr. Esther Engelhard
e.engelhard@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:47


Profiel

Esther Engelhard is universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht en als zodanig ook verbonden aan UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zij is lid van het kernteam van UCALL en verricht onderzoek naar vraagstukken op het terrein van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Engelhard is tevens rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Zij is voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschaderaad (DLR) en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) en van Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S).

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
schade en schadevergoeding
Europees aansprakelijkheidsrecht
letselschade
Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48
Curriculum vitae

Esther Engelhard is universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht en als zodanig ook verbonden aan UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Zij is lid van het kernteam van UCALL en verricht onderzoek naar vraagstukken op het terrein van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. Momenteel is zij projectleider van een onderzoek over rampschade in opdracht van het WODC. Tevens verzorgt zij de hoorcolleges van het vak Inleiding Privaatrecht en onderwijs in andere vakken, te weten Tort Law Perspectives, Verdieping Aansprakelijkheidsrecht en Afstudeerwerk Privaatrecht alsmede postdoctoraal onderwijs. Eerder gaf zij verschillende gastcolleges aan andere faculteiten. Engelhard is/was (co)promotor van Rianka Rijnhout, die in 2012 haar proefschrift over derdenschade succesvol afrondde, en (thans) van Stefan Kulk, die onderzoek verricht naar de aansprakelijkheid van tussenpersonen.

Eerder was Engelhard als aio, universitair docent en postdoc werkzaam bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. In 2003 promoveerde zij op een proefschrift getiteld “Regres. Een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale schadedragers” bij diezelfde faculteit. In 2010 verschenen er twee preadviezen van haar hand: over de invloed van het EVRM op overheidsaansprakelijkheid en over de positie van derden bij letselschade. Daarnaast is Engelhard (co)auteur van diverse andere (ook internationale) publicaties, waaronder (onder meer) de monografie ‘Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel’ (Deventer: Kluwer, samen met G.E. van Maanen), waarvan zij thans een tweede druk in bewerking heeft.

Engelhard is rechter-plaatsvervanger aan de Rechtbank Midden-Nederland en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschaderaad (DLR) en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR) en van Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S).

Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48

Selectie van recente publicaties

 • The Influence of Institutions on the Development of Dutch Fault Liability (1850-2007), in: European Legal Developments, Prof. John Bell & Paul Mitchell (Eds.), Cambridge 2010, (met I. Giesen; in druk)
 • Compensation for the Loss of Housekeeping Capacity under Dutch Law, in: Vienna/New York: Springer, 2010 (met I. Giesen; in druk)
 • Medical Negligenc e in the Netherlands, in: Vienna/New York: Springer, 2010 (met I. Giesen; in druk)
 • E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (red.), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: Bju, 2009
 • Handhaving van en door privaatrecht, in: E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (red.), Handhaving van en door het privaatrecht. Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving, Den Haag: Bju, 2009, p. 11-48
 • Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel, Monografieën NBW Losdelig Handboek A-15, Deventer: Kluwer, 2008 (met G.E. van Maanen)
Sleutelpublicaties

Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Alle publicaties
  2015 - Boeken
Engelhard, E.F.D. & Rijnhout, R. (2015). Een regeling voor personenschade door rampen. (229 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2015). National report on Dutch Law. In Vernon Palmer (Eds.), The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law (pp. 111). Cambridge: Cambridge University Press.
  2014 - Artikelen
Engelhard, Esther, van den Broek, Berthy, de Jong, Ferry, Keirse, Anne & de Kezel, Evelien (2014). Let’s Think Twice before We Revise! ‘Égalité’ as the Foundation of Liability for Lawful Public Sector Acts. Utrecht Law Review, 10 (3), (pp. 55-76) (22 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, Esther & Koudstaal, I. (2014). Directe actie. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht (pp. 471-498). Deventer: Kluwer.
Engelhard, Esther & Giesen, Ivo (2014). Veronderstellingen over de gronden voor aansprakelijkheid - Van Maanen revisited. In G-R. de Groot (Eds.), Kritiek op recht - Liber Amicorum Gerrit van Maanen ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht (pp. 85-108) (24 p.). Deventer: Kluwer.
  2014 - Websites / portals
Engelhard, E.F.D. (29-09-2014). Waar is de ‘lagere’ rechtspraak in rechtswetenschappelijk onderzoek?.
  2013 - Artikelen
Rijnhout, R., Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Enneking, L.F.H., Emaus, J.M., van der Heijden, M.J.C., de Jong, E.R., Keirse, A.L.M., van Kessel, L.C.W.M., de Kezel, E.N.F.M., Koning, I., Kruisinga, S.A., Kulk, S. & Paijmans, B.M. (2013). Beweging in het aansprakelijkheidsrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 5, (pp. 171-184) (14 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. & Engelhard, Iris (2013). Shockschade. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Capita Civilologie (pp. 517-540) (24 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). Arzthaftung in den Niederlanden. In B.A. Koch (Eds.), Arzthaftung in Europa. Ausgewählte Rechtsordnungen im Vergleich (pp. 195-238) (44 p.). Berlijn: ABW-Wissenschaftsverlag.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2012). Liability for Loss of Housekeeping in Dutch Law. In K. Oliphant (Eds.), Loss of Housekeeping Capacity (pp. 147-183) (37 p.). Berlijn: De Gruyter.
Giesen, I. & Engelhard, E.F.D. (2012). The Impact of Institutions and Professions in the Netherlands. In P. Mitchell (Eds.), The Impact of Institutions and Professions on Legal Development (pp. 142-168) (27 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  2011 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2011). Voorbij de grenzen van het wettelijk regresrecht van werkgevers en sociale risicodragers. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 4, (pp. 175-182) (8 p.).
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2011). Directe actie en gevolg van erkenningen. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.J. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht praktisch belicht, serie Recht en Praktijk (pp. 405-433) (29 p.). Deventer: Kluwer.
Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2011). Medical Negligence in The Netherlands. In B.A. Koch (Eds.), Medical Liability in Europe. A Comparison of Selected Jurisdictions (pp. 361-410) (50 p.). Berlin/Boston: De Gruyter.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2010). (Staats)aansprakelijkheid bij de schending van EVRM-rechten in het ‘grijze’ gebied, Preadvies Staatsrechtkring. In L Besselink & R Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid (pp. 11-58) (48 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Engelhard, E.F.D. (2010). Over het hek van de dam bij ‘derdenschade’. In D de Prins, B Drexhage, R Nehmelman, G Vermeulen, M Alink, J Wiarda, I Boone, B Wylleman & E.F.D. Engelhard (Eds.), Preadviezen 2010 uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht Den-Haag: Bju?.
  2009 - Boeken
Engelhard, E.F.D., Giesen, I., Mahé, C.B.P. & Schaub, M.Y. (2009). Handhaving van en door het privaatrecht, Vijftien bijdragen over handhaving van het privaatrecht en privaatrechtelijke handhaving. (329 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2009). Handhaven van en door het privaatrecht. In E.F.D. Engelhard (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 11-48) (37 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2008). Naar een nieuw criterium voor de vergoeding van derden: het Voorontwerp Inkomensschade en het wetsvoorstel Reïntegratiekosten. Verkeersrecht, 1 (2008), (pp. 1-6) (6 p.).
Engelhard, E.F.D. (2008). Opzettelijke levensberoving en shockschade. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 7 (2008), (pp. 307-309) (3 p.).
Engelhard, E.F.D. (2008). Visie op (recente rechtspraak over) de Taxibus-criteria conform recente klinische inzichten. Vermogensrechtelijke annotaties, 1 (2008), (pp. 20-46) (26 p.).
  2008 - Boeken
Engelhard, E.F.D. & van Maanen, G.E. (2008). Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel, Monografieën BW A-15. (109 p.). Deventer: Kluwer.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2008). Directe Actie en Gevolg van Erkenningen. In M.L. Hendrikse, Ph.H.J.G. van Huizen & J.G.H. Rinkes (Eds.), Verzekeringsrecht Praktisch Belicht, Recht en Praktijk no. 137 (pp. 349-375) (26 p.). Deventer: Kluwer.
Engelhard, E.F.D. (2008). Schokschade. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en Privaatrecht (pp. 227-244) (17 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Engelhard, E.F.D. & Engelhard, I.M. (2008). Schokschade [Damages for emotional shock]. In I. Giessen, A.J. Verheij & W.H. van Boom (Eds.), Gedrag en Privaatrecht [Behaviour and Tort Law] (pp. 227-244) (18 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
  2007 - Artikelen
Engelhard, E.F.D. (2007). Gehele harmonisatie van het aansprakelijksrecht is onzin!. Ars aequi, 3, (pp. 227-229) (2 p.).
Engelhard, E.F.D. (2007). Kroniek Regres. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 2007 (5), (pp. 241-249) (8 p.).
Engelhard, E.F.D. (2007). Kroniek schadevergoedingsrecht. Aansprakelijkheid verzekering en schade, 1, (pp. 14-28) (15 p.).
van Dam, C.C., Engelhard, E.F.D. & Giesen, I. (2007). Third Party Losses in A Comparative Perspective. Utrecht Law Review, 3 (2).
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Engelhard, E.F.D. (2007). Background Analysis: The Concurrence of Compensation Schemes. In T. Hartlief & S. Klosse (Eds.), Shifts in Compensating Work Related Injuries and Diseases (pp. 9-82) (74 p.). Wenen/New York: Springer.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48

Engelhard verricht onderzoek naar vraagstukken op het terrein van aansprakelijkheidsrecht en schadevergoedingsrecht. In 2003 promoveerde zij op een proefschrift getiteld “Regres. Een onderzoek naar het regresrecht van particuliere en sociale schadedragers” aan de Universiteit Maastricht. In 2010
verschenen er twee preadviezen van haar hand: over de invloed van het EVRM op
overheidsaansprakelijkheid en over de positie van derden bij letselschade. Daarnaast is Engelhard (co)auteur van diverse andere (ook internationale) publicaties, waaronder (onder meer) het boek ‘Aansprakelijkheid voor schade: contractueel en buitencontractueel’ (Deventer: Kluwer, samen met G.E. van Maanen), waarvan zij momenteel een tweede druk in bewerking heeft, en (thans) projectleider van een onderzoek over rampschade in opdracht van het WODC.

Onderzoeksbelangstelling

(Europees) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (en contractenrecht); letselschade; Europees aansprakelijkheidsrecht; horizontale mensenrechtenbescherming; verzekeringsrecht; in het bijzonder vraagstukken van rechtsbescherming en grondslagen voor vergoeding bij schade en onzorgvuldig gedrag, Europees privaatrecht.

Esther Engelhard (Maastricht, 1972) doet onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht, in het bijzonder het (Europees) aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Haar onderzoeksbelangstelling ligt bij uiteenlopende aspecten van aansprakelijkheid, rechtsbescherming en schade, in het bijzonder letselschade.

Dit onderzoek vindt plaats voor UCALL, het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.

Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48

Engelhard verzorgt onderwijs in verschillende privaatrechtelijke vakken, waaronder de hoorcolleges van het vak Inleiding Privaatrecht, Verdieping Aansprakelijkheidsrecht en Tort Law Perspectives. Eerder gaf zij verschillende gastcolleges aan andere rechtenfaculteiten over productaansprakelijkheid en de Europese invloeden op het Nederlandse vermogensrecht. Daarnaast verzorgt Engelhard postacademisch onderwijs en de begeleiding van studenten in bachelor- en masteronderzoek (ook de Legal Research Master) en promovendi.

Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48
Nevenfuncties
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland
 • Voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschaderaad
 • Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR);
 • Medewerker Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S).
Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48
Volledige naam
mr. dr. E.F.D. Engelhard Contactgegevens  

Fax (030) 253 72 03
Gegenereerd op 2017-06-23 09:10:48
Laatst bijgewerkt op 01-09-2014