Profiel

Ellen Gijselaar is sinds 15 september 2013 als promovenda verbonden aan Utrecht Center for Accountability and Liability Law (UCALL). Haar promotieonderzoek gaat over de doorwerking van positieve verplichtingen uit het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht. Het EHRM formuleert in toenemende mate verplichtingen die van een lidstaat actief handelen vergen om de bescherming van mensenrechten te verzekeren. Dergelijke positieve verplichtingen zijn van invloed op het materiële aansprakelijkheidsrecht. Onderzocht wordt op welke wijze positieve verplichtingen doorwerken op het civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, hoe die doorwerking systematisch en dogmatisch moet worden ingekaderd en welke ontwikkelingen er nog te verwachten zijn in de toekomst. Zowel een interne als een externe rechtsvergelijking maken onderdeel uit van het onderzoek. Haar promotoren zijn prof. mr. F.G.H Kristen en prof. mr. I. Giesen.

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16
Curriculum vitae

Ellen Gijselaar rondde in 2004 haar studie Bestuurskunde (vrij doctoraal maatschappelijke veiligheid) aan de Universiteit Twente af. In 2007 behaalde zij de master Strafrecht (cum laude) aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen was Ellen werkzaam als advocaat bij het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag) en bij Spong advocaten te Haarlem. Ook was zij als docent verbonden aan de Vrije Universiteit. Sinds 15 september 2013 is Ellen promovenda bij Utrecht Center for Accountability and Liability Law (UCALL). Zij doet onderzoek naar de doorwerking van positieve verplichtingen uit het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht.

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16
Alle publicaties
  2017 - Annotaties
Emaus, J.M. & Gijselaar, E.C. (2017). Aansprakelijkheid voor schade door gasboringen - Rb. Noord-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:715 (Eisers/NAM en Staat). (6 p.).
  2017 - Websites / portals
  2016 - Artikelen
Gijselaar, E.C. & de Jong, E.R. (2016). Overheidsfalen en het EVRM bij ernstige bedreigingen voor de fysieke veiligheid. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (6), (pp. 36-45).
Gijselaar, E.C. (01-06-2016). Positieve verplichtingen om feitelijke maatregelen te nemen: voldoet het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht?. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 2016 (11), (pp. 174-187) (15 p.).
  2016 - Websites / portals
  2016 - Voordrachten / lezingen
E.C. Gijselaar (31-03-2016) The ECHR and the Urgenda case: applying non-applicable norms
  2015 - Websites / portals
  2015 - Voordrachten / lezingen
E.C. Gijselaar (09-04-2015) Positive obligations in environmental cases
  2014 - Artikelen
Gijselaar, Ellen & Meijer, S. (2014). Conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer. Delikt en Delinkwent, 16 (3), (pp. 180-198).
Gijselaar, Ellen, Rijnhout, Rianka & Emaus, Jessy (2014). Gasboringen in Groningen en de aansprakelijkheid van de NAM. Ars aequi, (pp. 801-813).
  2014 - Televisie- of radio-optredens
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16

Ellen Gijselaar verzorgt onderwijs in het vak Human rights from a comparative law perspective (mastervak).

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16
Nevenfuncties

Ellen is redactrice van het weblog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), zie blog.ucall.nl

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16
Volledige naam
Mr. drs. E.C. Gijselaar Contactgegevens
Postadres
Boothstraat 6
3512 BW    UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7121
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125

Gegenereerd op 2017-11-20 10:52:16
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017