Prof. dr. Annelies Zoomers

Prof. dr. Annelies Zoomers

Hoogleraar
International Development Studies
030 253 2442
e.b.zoomers@uu.nl

“Klimaatverandering en COVID-19 maken ons bewust van nieuwe risico’s en kwetsbaarheden – er is een urgente behoefte aan het samen ontwikkelen van systeemdenken over de transitie naar een meer inclusieve en duurzame maatschappij.”


Onderzoeksfocus
: Brede welvaart, bestaanswijze en impact analyse, internationale migratie, landbeleid en klimaatadaptatie strategieën

Annelies (E.B.) Zoomers is hoogleraar Internationale Ontwikkelingsstudies (IDS) aan de Universiteit Utrecht, en lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). Ze is mede-oprichter van de Netherlands Land Academy (LANDac) en Shared Value Foundation (SVF).

Focus op het revitaliseren van krimpgebieden door opvang van niet-EU-migranten

Zoomers is verantwoordelijk voor een H2020 project genaamd 'Welcoming Spaces’: investeren in het revitaliseren van krimpgebieden door opvang van niet-EU-migranten. Het project probeert twee beleidsuitdagingen samen te brengen: de revitalisering van krimpgebieden in Europa door het verschaffen van mogelijkheden voor succesvolle integratie van niet-EU-migranten. We doen onderzoek in vijftig 'Welcoming Spaces' in Italië, Spanje, Polen, Duitsland and Nederland: Krimpgebieden waar migranten onderdeel zijn van beleid gericht op revitalisatie en bijdragen aan het verbeteren van de situatie.

‘Diamanten in de delta’ and LANDac’s ‘professioneel leerprogramma’ (PLP)

Zoomers is actief betrokken bij het opzetten van internationale consortia en leernetwerken gekoppeld aan verschillende onderwerpen. ‘Diamanten in de delta’ richt zich op het bevorderen van een meer sociaal-inclusieve en duurzame benadering in deltaplanning. Het professioneel leerprogramma (LANDac) richt zich op het kritisch volgen van grootschalige investeringen in land in verschillende Afrikaanse landen en het optimaliseren van de ontwikkelingsimpact.


Achtergrond

Na haar promotie in 1988 werkte zij voor Ecorys (Rotterdam) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam). Ze deed als adviseur opdrachten voor diverse organisaties (o.a. Wereldbank, IFAD, ILO, EU, DGIS) in verschillende landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Tussen 1995 en 2007 was zij associate professor aan het Centrum voor Latijns-Amerikaans Onderzoek en Documentatie (Amsterdam) en tussen 2005 en 2009 was zij hoogleraar Internationale Migratie aan de Radboud Universiteit (Nijmegen). Ze was voorzitter van WOTRO Science for Global Development tussen 2019 en 2022; en heeft uitgebreid gepubliceerd over duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, de wereldwijde landrush en internationale migratie.

 

Leeropdracht
Sociale Geografie - Internationale Ontwikkelingsstudies
Oratiedatum
27-11-2008