Dr. ir. E.A.J. (Egil) Fischer

Universitair hoofddocent
Veterinaire Epidemiologie
Universitair docent
Veterinaire Epidemiologie
030 253 1119
e.a.j.fischer@uu.nl

"Mechanistische modellen helpen complexe dynamiek van de verspreiding van infecties te begrijpen"

Egil Fischer vraagt zich af waarom soms micro-organismen beter spreiden tussen dieren en tussen bedrijven dan in andere gevallen. In het bijzonder onderzoekt hij antibioticum resistentie. Zijn werk doet hij voornamelijk met behulp van dynamische wiskundige modellen en simulatiemodellen om veld en experimentele data te interpreteren.

Egil verwelkomt studenten van alle faculteiten, die hun Master of Bachelor scriptie willen schrijven over

  • De verspreiding van microorganismen tussen gastheren
  • Infectieziektendynamica
  • De verspreiding van  antimicrobiele resistentie
  • Agent-based modellen