dr. E.A. (Esther) Hagen-Plantinga
E.A.Plantinga@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:50


Profiel

Esther Hagen-Plantinga is afgestudeerd dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. In 2003 heeft zij, na een onderzoekstraject van 3,5 jaar, met succes haar proefschrift verdedigd, genaamd “Meervoudig onverzadigde vetzuren en chronisch nierfalen bij de kat”. Kort daarop, in 2004 heeft zij haar dierenartsdiploma behaald in de specialisatierichting gezelschapsdieren en paard.

Na enkele jaren praktijkervaring opgedaan te hebben is Esther in 2007 begonnen als Universitair Docent-Onderzoeker aan de afdeling Diervoeding van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, waar zij tot op heden werkzaam is. Haar expertise ligt op het gebied van (veterinaire) voeding van gezelschapsdieren. Tevens is zij Europees erkend specialist op het gebied van veterinaire diervoeding.

Een speciale interesse van Esther ligt op het gebied van de invloed van voeding op nieren en urinewegen, en evolutionaire voeding van de hond en kat. Daarnaast is zij gefascineerd door de mogelijkheden van voeding om ziekten bij dieren te voorkomen. Haar missie is om goed onderbouwde en begrijpbare informatie over te brengen aan eenieder met interesse in de voeding van dieren, om zo bij te dragen aan gezondheid en welzijn.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Diergeneeskunde (Master)
Diergeneeskunde (Bachelor)
Veterinary Science Postinitiële Master
Wetenschappelijke expertises
klinische voeding gezelschapsdieren
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:50
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:50
Alle publicaties
  Artikelen - 2017
Hagen-Plantinga, E A, Leistra, M H G, Sinke, J D, Vroom, M W, Savelkoul, H F J & Hendriks, W H (2017). Measurement of allergen-specific IgG in serum is of limited value for the management of dogs diagnosed with cutaneous adverse food reactions. Veterinary Journal, 220, (pp. 111-116) (6 p.). Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved..
Hagen-Plantinga, Esther A, Orlanes, Denmark F, Bosch, Guido, Hendriks, Wouter H & van der Poel, Antonius F B (2017). Retorting conditions affect palatability and physical characteristics of canned cat food. Journal of Nutritional Science, 6.
  Artikelen - 2016
Corbee, R.J., Huisman, T., Hagen-Plantinga, E.A., Nijsse, E.R. & Overgaauw, P.A.M. (2016). Rauw vleesvoeding voor de hond: 1. Algemene aspecten. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 141 (6), (pp. 28-31) (4 p.).
Corbee, R.J., Nijsse, E.R., Overgaauw, P.A.M., Huisman, T. & Hagen-Plantinga, E.A. (2016). Rauw vleesvoeding voor de hond: 2. Risico’s op voedingsfouten. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 141 (9), (pp. 30-33) (4 p.).
Nijsse, E.R., Corbee, R.J., Huisman, T., Hagen-Plantinga, E.A. & Overgaauw, P.A.M. (2016). Rauw vleesvoeding voor de hond: 3. Infectierisico’s voor dieren. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 141 (10), (pp. 30-33) (4 p.).
Overgaauw, P.A.M., Corbee, R.J., Huisman, T., Nijsse, E.R. & Hagen-Plantinga, E.A. (2016). Rauw vleesvoeding voor de hond: 4. Infectierisico’s voor de mens. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 141 (11), (pp. 30-33) (4 p.).
  Artikelen - 2015
Bosch, Guido, Hagen-Plantinga, Esther A. & Hendriks, Wouter H. (2015). Dietary nutrient profiles of wild wolves - Insights for optimal dog nutrition?. British Journal of Nutrition, 113, (pp. S40-S54) (15 p.).
Corbee, R.J., Nijsse, E.R., Hagen-Plantinga, E.A. & Overgaauw, P.A.M. (2015). Standpunt rauw vlees voeding voor hond en kat. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 140 (2), (pp. 21) (1 p.).
  Artikelen - 2014
Hagen-Plantinga, Esther (01-10-2014). Aflatoxins-contamination in Dutch milk. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 138 (10), (pp. 38-40) (3 p.).
Dijcker, Judith, Hagen - Plantinga, Esther, Everts, Henk, Queau, Yann, Biourge, Vincent & Hendriks, Wouter (2014). Factors contributing to the variation in feline urinary oxalate excretion rate. Journal of Animal Science, 92 (3), (pp. 1029-1036) (8 p.).
Hagen - Plantinga, Esther, Hendriks, Wouter & Bosch, Guido (2014). Felinine excretion in domestic cat breeds: a preliminary investigation. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98 (3), (pp. 491-496) (6 p.).
Hagen - Plantinga, Esther, Bosch, Guido & Hendriks, Wouter (2014). Practical approach to determine apparent digestibility of canine diets. Journal of Nutritional Science, 3 (4 p.).
Dijcker, Judith, Hagen - Plantinga, Esther, Thomas, D.G., Queau, Yann, Hendriks, Wouter & Biourge, Vincent (2014). The effect of dietary hydroxyproline and dietary oxalate on urinary oxalate excretion in cats. Journal of Animal Science, 92 (2), (pp. 577-584) (8 p.).
  Artikelen - 2012
Dijcker, J.C., Hagen-Plantinga, E.A. & Hendriks, W.H. (2012). Changes in dietary macronutrient profile do not appear to affect endogenous urinary oxalate excretion in healthy adult cats. Veterinary Journal, 194 (2), (pp. 235-239) (5 p.).
Dijcker, J.C., Hagen-Plantinga, E.A., Everts, H., Bosch, Guido, Kema, I.P. & Hendriks, W.H. (2012). Dietary and animal-related factors associated with the rate of urinary oxalate and calcium excretion in dogs and cats. Veterinary Record, 171 (7 p.).
Dijcker, J.C., Kummeling, A., Hagen-Plantinga, E.A. & Hendriks, W.H. (2012). Urinary oxalate and calcium excretion by dogs and cats diagnosed with calcium oxalate urolithiasis. Veterinary Record, 171 (25) (3 p.).
  Artikelen - 2011
Plantinga, E.A., Bosch, G.X. & Hendriks, W.H. (2011). Estimation of the dietary nutrient profile of free-roaming feral cats: possible implications for nutrition of domestic cats. British Journal of Nutrition, 106, (pp. 35-48) (14 p.).
Dijcker, J.C., Plantinga, E.A., Baal, X. & Hendriks, W.H. (2011). Influence of nutrition on feline calcium oxalate urolithiasis with emphasis on endogenous oxalate synthesis. Nutrition Research, 24, (pp. 96-110) (15 p.).
  Artikelen - 2009
Slingerland, L.I., Fazilova, V., Plantinga, E.A., Kooistra, H.S. & Beynen, A.C. (2009). Indoor confinement and physical inactivity rather than the proportion of dry food are risk factors in the development of feline type 2 diabetes mellitus. Veterinary Journal, 179, (pp. 247-253) (6 p.).
  Artikelen - 2005
Plantinga, E.A., Hovenier, R. & Beynen, A.C. (2005). Qualitative risk assessment of chronic renal failure development in healthy, female cats as based on the content of eicosapentaenoic acid in adipose tissue and that of arachidonic acid in plasma cholesteryl esters. Veterinary Research Communications, 29, (pp. 281-286) (6 p.).
Plantinga, E.A., Everts, H., Kastelein, A.M.C. & Beynen, A.C. (2005). Retrospective study of the survival of cats with acquired chronic renal insufficiency offered different commercial diets. Veterinary Record, 157, (pp. 185-187) (3 p.).
  Artikelen - 2004
Plantinga, E.A. & Beynen, A.C. (2004). Vergelijkende analyse van commerciële nierdiëten voor katten, met bijzondere aandacht voor de vetzuursamenstelling. Tijdschrift voor Diergeneeskunde, 129, (pp. 656-662) (7 p.).
  Artikelen - 2003
Plantinga, E.A. & Beynen, A.C. (2003). A case-control study on the intake of polyunsaturated fatty acids and chronic renal failure in cats. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 1 (2), (pp. 127-131) (5 p.).
Plantinga, E.A., van Dijk, N., van Niel, M.H.F. & Beynen, A.C. (2003). Relationship between the Amount of Linoleic Acid in the Diet and That in the Adipose Tissue of Adult Cats Living Freely in Households. Veterinary Research Communications, 27, (pp. 603-610) (8 p.).
Plantinga, E.A. & Beynen, A.C. (2003). The influence of dietary fish oil vs. sunflower oil on the fatty acid composition of plasma cholesteryl-esters in healthy, adult cats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 87 (11-12), (pp. 373-379) (7 p.).
  Boekbesprekingen - 2010
van Zeeland, Yvonne & Hagen - Plantinga, Esther (2010). Book Review - Rabbit feeding in depth. Veterinary Record, 167 (19), (pp. 756).
  Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU) - 2003
Plantinga, E.A. (18-12-2003). Dietary polyunsaturated fatty acids and feline chronic renal disease.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:51

Post-doc onderzoeker

  • Ontwikkelen en uitzetten van onderzoekslijnen op het gebied van diervoeding, begeleiden van promovendi binnen deze onderzoekslijnen, en het (mede) presenteren en publiceren van onderzoeksbevindingen. Expertisegebieden zijn: voedngsinvloed op nieren/-urinewegen, evolutionaire diervoeding, nutritionele biochemie.
  • Samenwerking in multidisciplinair en internationaal verband via het Centrum Diervoeding (een samenwerkingsverband tussen de afdelingen diervoeding van Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, en Wageningen UR Livestock Research Lelystad)
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:51

Ontwikkelen en verzorgen van onderwijs diervoeding, diverse cursussen in zowel de Bachelor als Master-fase van de studie Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, alsmede gastcolleges bij Wageningen Universiteit en Post-Educatie Diergeneeskunde

Tutor: begeleiden van veterinaire studenten in het ontwikkelen van competenties op het gebied van professioneel gedrag

Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:51
Nevenfuncties

Redactielid Newsletter Animal Nutrition: 4-jaarlijke uitgave door Centrum Diervoeding voor diervoedingsindustrie, overheid en kennisinstellingen

Reviewer voor diverse wetenschappelijke tijdschriften: (o.a. Journal of Animal Science, Journal of Small Animal Practice, British Journal of Nutrition, Veterinary Journal)

Bestuurslid van de Stichting Animales. Deze stichting heeft tot doel het verbeteren van het welzijn van dieren, bij voorkeur in Nederland, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
             a.  Het stimuleren van op dieren gericht wetenschappelijk onderzoek op het gebied
                  van welzijn, zoals bijvoorbeeld voeding, medisch handelen en cognitie en emotie.
             b.  De overdracht van kennis over dierenwelzijn aan dierhouders en beheerders te
                  stimuleren.
             c.  Het bij voorkeur jaarlijks organiseren van een “Animales Voordracht” om het
                  belang van dierenwelzijn onder de aandacht te brengen.
             d.  Het in beperkte mate mede financieel ondersteunen van onderzoek op het gebied
                  van dierenwelzijn.
 
Advisering van het Instituut voor Dierwelzijn (IvD) van de Universiteit Utrecht als onderdeel van de "schil van onderzoekers". Hierbij, op verzoek van het IvD, mede beoordelen van Dier Ethisch Commissie (DEC) aanvragen die binnen het expertisegebied liggen.

 

Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:51
Volledige naam
dr. E.A. Hagen-Plantinga Contactgegevens
Martinus G. de Bruingebouw

Yalelaan 7
Kamer MGB 1.021
3584 CL  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 1581
Martinus G. de Bruingebouw

Yalelaan 7
Kamer MGB 1.021
3584 CL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1581
Telefoonnummer afdeling 030 253 1248
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-20 10:54:51
Laatst bijgewerkt op 31-05-2018