Esther Brakkee MSc

Promovendus
Hydrologie
e.a.brakkee@uu.nl

Ik heb een achtergrond in hydrologie en ecologie (universiteit Wageningen 2020). Na mijn studie ben ik als onderzoeker aan het werk gegaan bij KWR water, waar ik heb gewerkt aan projecten rond ecohydrologie en droogte in Nederland.

 

In mijn PhD-project ga ik onderzoek doen naar de interacties tussen verschuivingen in de vegetatie en hydrologie in berggebieden. Ik probeer te begrijpen hoe verschillende vegetatietypen in de bergen de waterstromen beïnvloeden, en wat voor gevolgen de 'vergroening' van berggebieden kan hebben voor de waterbeschikbaarheid in de toekomst. Deze vragen probeer ik te beantwoorden met een combinatie van veldmetingen in een Zwitsers stroomgebiedje met ecohydrologische modellering op kleine en grotere schaal.