Profiel

Daan Beekers doet etnografisch onderzoek naar religieus pluralisme, geloofsbeleving en christelijk erfgoed in Nederland, met een nadruk op christendom en islam. Hij heeft sociale en culturele antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Oxford. In 2015 is hij gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een vergelijkend etnografisch onderzoek naar religieus commitment onder jonge soennitische moslims en gereformeerde christenen in Nederland. Sinds juni 2014 is hij postdoctoraal onderzoeker aan dit departement, eerst binnen het HERA project Iconic Religion en vanaf september 2016 binnen het onderzoeksproject Religious Matters in an Entangled World.

Voortbouwend op zijn onderzoek naar al eerder herbestemde kerken, houdt hij zich momenteel bezig met kerken die onlangs gesloten zijn of op het punt staan gesloten te worden. Hierbij richt hij zich op de reacties, discussies, emoties en praktijken rondom die kerksluitingen bij verschillende betrokken partijen, waaronder kerkgemeenschappen, buurtbewoners, actiecomités, erfgoedorganisaties, adviesbureau's en gemeentes. De nadruk ligt op Utrecht, Amsterdam en kleinere plaatsen in de omgeving. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag hoe de omgang met kerksluiting wordt beïnvloed door, enerzijds, de schijnbaar toenemende benadering van het christendom als cultureel erfgoed (in plaats van geleefd geloof) en, anderzijds, de dynamische religieus pluriforme samenleving van vandaag - onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van de islam en zijn gebouwde omgeving, (post)seculiere vertogen en praktijken, en veranderingen binnen christelijke gemeenschappen en hun gebruik van gebouwen.

Net verschenen:

Straying from the Straight Path: How Senses of Failure Invigorate Lived Religion. New York en Oxford: Berghahn Books (geredigeerd met David Kloos).  

Gods huis in de steigers: religieuze gebouwen in ontwikkeling (Oskar Verkaaik m.m.v. Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab; Amsterdam University Press).

Samenvatting proefschrift.

Website digitale tentoonstelling waarmee het Iconic Religion project werd afgesloten: The Urban Sacred: How religion makes and takes place in Amsterdam, Berlin and London.

Voor publicaties van Daan Beekers, zie zijn academiapagina.

Wetenschappelijke expertises
materialiteit
erfgoedFatih moskee tijdens vrijdaggebed (foto: Daan Beekers)

Chassé Dance Studios in voormalig katholieke kerk (foto: Daan Beekers)
Gegenereerd op 2018-08-15 14:59:06
Alle publicaties
  Boeken
Beekers, D.T. & Kloos, David (2018). Straying from the Straight Path - How Senses of Failure Invigorate Lived Religion. (146 p.). New York: Berghahn.
  Boekdelen / hoofdstukken
Beekers, D.T. (2018). Fitting God in - Secular Routines, Moral Failure and the Tranquility of Worship among Young Muslims and Christians in the Netherlands. Straying from the Straight Path - How Senses of Failure Invigorate Lived Religion (pp. 72-89) (18 p.). New York: Berghahn.
Kloos, David & Beekers, D.T. (2018). Introduction: The productive potential of moral failure inlived islam and christianity - The productive potential of moral failure. Straying from the Straight Path - How Senses of Failure Invigorate Lived Religion (pp. 1-19) (19 p.). New York: Berghahn.
Beekers, D.T. (2017). De waarde van verlaten kerken. Gods huis in de steigers: religieuze gebouwen in ontwikkeling (Oskar Verkaaik m.m.v. Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab) (pp. 161-192). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Beekers, D.T. (2017). Rode burcht, jezuïetenkerk, moskee. Gods huis in de steigers: religieuze gebouwen in ontwikkeling (Oskar Verkaaik m.m.v. Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab) (pp. 193-217). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Beekers, D.T. (2016). Sakrale Residuen/Sacred Residue. In Susanne Lanwerd (Eds.), The Urban Sacred - Städtisch-religiöse Arrangements in Amsterdam, Berlin und London/How Religion Makes and Takes Place in Amsterdam, Berlin and London. Ausstellungskatalog/Exhibition catalogue (pp. 36-41). Berlin: Metropol.
  Artikelen
Beekers, D.T. & Tamimi Arab, Pooyan (2016). Dreams of an iconic mosque - Spatial and temporal entanglements of a converted church. Material Religion: The Journal of Objects, Art and Belief, 12 (2), (pp. 137-164).
Beekers, D.T. (2015). A moment of persuasion - Travelling preachers and Islamic pedagogy in the Netherlands. Culture and Religion, 16 (2), (pp. 193-214).
Beekers, D.T. & Meyer, B. (28-10-2015). Nieuwe vormen van het heilige. Nederlands Dagblad
Beekers, D.T. (02-11-2015). Zonder kennis van religie is de wereld onbegrijpelijk (co-auteur). NRC Handelsblad
Beekers, Daan (2014). Pedagogies of piety - Comparing young observant Muslims and Christians in the Netherlands. Culture and Religion, 15 (1), (pp. 72-99).
  Websites / portals
  Overige resultaten
  Exhibition
  Conference
Beekers, D.T. (27-08-2015) Participant World congress of the international association for the history of religions Erfurt (23-08-2015 - 29-08-2015) The 'hidden mosque': Converted churches and the politics of (in)visibility in Amsterdam
Beekers, D.T. (31-10-2014) Participant International conference Sermon in the City Berlin (30-10-2014 - 31-10-2014) A moment of persuasion: Travelling Preachers and Islamic pedagogy in the Netherlands
  Workshop, seminar, course
Beekers, D.T. (16-06-2017) Organiser Gods huis: religieuze gebouwen in ontwikkeling Amsterdam (16-06-2017)
Beekers, D.T. (05-06-2016) Organiser Oud-katholieke parochie Amsterdam Amsterdam (05-06-2016) Sacrale stenen? Wat maakt religieuze gebouwen heilig? (public seminar co-organized with Peter-Ben Smit)
Beekers, D.T. (04-06-2016) Organiser Spui25 Amsterdam (04-06-2016) The urban sacred: het belang van kerkgebouwen in multireligieus Amsterdam (public seminar co-organized with Birgit Meyer)
Beekers, D.T. (04-06-2016) Participant The urban sacred: het belang van kerkgebouwen in multireligieus Amsterdam, Spui25 Amsterdam (04-06-2016) Panelgesprek
Beekers, D.T. (23-11-2015) Participant Culture, Media & Society seminar, Leuven University (23-11-2015) Pursuits of Faith: Toward a Comparative Anthropology of Muslims and Christians in Europe
Beekers, D.T. (27-11-2014) Organiser Iconic buildings, building iconicity: Religious diversity, materiality and the transformation of urban space (international symposium co-organized with Birgit Meyer), Utrecht University (27-11-2014)
Beekers, D.T. (27-11-2014) Participant Symposium Iconic buildings, building iconicity: Religious diversity, materiality and the transformation of urban space Utrecht (27-11-2014) Sacred residue: Converted churches in Amsterdam
  Invited talk
Beekers, D.T. (16-11-2017) Invited speaker KADOC seminariereeks Leuven (16-11-2017) De omstreden kerk: herbestemming, erfgoed en religieuze transformatie in Nederland
Beekers, D.T. (30-01-2017) Invited speaker International workshop Spaces and places of religious knowledge transfer in early modern cities Leiden (30-01-2017 - 02-02-2017) Iconic religion and material conversion in Amsterdam
Beekers, D.T. (24-01-2017) Invited speaker Bezinning in Heemstede en Bennebroek Heemstede (24-01-2017) Jong, gelovig én werelds: het geloofsstreven van jonge moslims en christenen in Nederland
Beekers, D.T. (09-06-2017) Invited speaker Iftar viering in de Voorkamer Utrecht (09-06-2017) Jonge moslims en christenen in Nederland
Beekers, D.T. (16-06-2017) Invited speaker Gods huis: religieuze gebouwen in ontwikkeling Amsterdam (16-06-2017) Paneldiscussie met Oskar Verkaaik en Pooyan Tamimi Arab
Beekers, D.T. (08-02-2017) Invited speaker Religion Media Body Heritage Seminar Amsterdam (01-09-2017 - 30-06-2018) The contested church: Some notes on Christian material heritage
Beekers, D.T. (12-10-2017) Invited speaker Interdisciplinary Research Conference Religious Minorities’ Self-representations. Claims of Difference and Sameness in the Politics of Belonging Utrecht (11-10-2017 - 13-10-2017) Traces of religious diversity in Utrecht (guided tour)
Beekers, D.T. (04-06-2016) Invited speaker The urban sacred: het belang van kerkgebouwen in multireligieus Amsterdam, Spui25 Amsterdam (04-06-2016) Herbestemde kerken als cultureel-religieuze knooppunten
Beekers, D.T. (02-04-2016) Invited speaker International symposium Religion in Urban Contexts, Utrecht University Utrecht (01-04-2016 - 02-04-2016)
Beekers, D.T. (24-03-2016) Invited speaker PhD café (Platform INS) Rotterdam (24-03-2015) Jonge moslims en christenen in Nederland: een antropologisch onderzoek naar verschillen, overeenkomsten en gezamenlijke uitdagingen
Beekers, D.T. (19-05-2016) Invited speaker Adelbert Vereniging Utrecht e.o. (19-05-2016) Kwetsbare vroomheid: het geloofsstreven van jonge moslims en christenen in Nederland
Beekers, D.T. (26-05-2015) Invited speaker Postsecular Nationalism Workshop Utrecht (08-04-2015 - 28-10-2015) On being Christian without being a Christian
Beekers, D.T. (14-10-2015) Invited speaker Lezingenreeks Denken in de driehoek Utrecht (14-10-2015) Sacrale gebouwen: over heiligheid en herbestemming (met Birgit Meyer)
  Oral presentation
Beekers, D.T. (29-11-2017) Invited speaker Workshop Heritage, Religion, Authenticity and Difference Berlin (29-11-2017) Christian heritage and its others: Modalities of memory and nostalgia in the Netherlands
Beekers, D.T. (20-10-2017) Presenter NGG Conference: Dynamics of Religious Diversity Utrecht (19-10-2017 - 20-10-2017) Common pathways: Directions and challenges in the ethnographic comparison of Muslims and Christians (organizer panel)
Beekers, D.T. (23-03-2017) Invited speaker Modalities of Co-existence Across Religious Difference Berlin (22-03-2017 - 24-03-2017) Contribution to roundtable on comparison
Beekers, D.T. (18-04-2017) Invited speaker Does the Secular Matter? Utrecht (18-04-2017) How to take the study of secular materiality further? Developing tools and concepts to encourage future inquiries into the secular (contribution to roundtable)
Beekers, D.T. (02-06-2017) Invited speaker Christian-Muslim Encounters: Perspectives on interreligious co-existence from Asia, Africa and Europe Utrecht (02-06-2017) Pious aspirations, secular routines: A comparative ethnography of young Muslims and Christians in the Netherlands
Beekers, D.T. (20-10-2017) Speaker NGG Conference: Dynamics of Religious Diversity Utrecht (19-10-2017 - 20-10-2017) Pursuing a Religious Path under Secular Conditions: Construing Muslim-Christian Comparability and the Politics of Distinction in the Netherlands
Beekers, D.T. (19-09-2017) Speaker EASR Conference Leuven Leuven (18-09-2017 - 21-09-2017) The building speaks: Converted churches as markers of post-Christian distinctiveness in the Netherlands
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-15 14:59:08

2016 - heden: Onderzoek naar kerksluiting binnen het project Religious Matters in an Entangled World

In dit onderzoeksproject, dat voortbouwt op het onderzoek naar al eerder herbestemde kerken, ligt de focus op kerken die onlangs gesloten zijn of op het punt staan gesloten te worden. Ik richt me op de reacties, discussies, emoties en praktijken rondom die kerksluitingen bij verschillende betrokken partijen, waaronder kerkgemeenschappen, buurtbewoners, actiecomités, erfgoedorganisaties, adviesbureau's en gemeentes. De nadruk ligt op Utrecht, Amsterdam en kleinere plaatsen in de omgeving. Bijzondere aandacht gaat uit naar de vraag hoe de omgang met kerksluiting wordt beïnvloed door, enerzijds, de schijnbaar toenemende benadering van het christendom als cultureel erfgoed (in plaats van geleefd geloof) en, anderzijds, de dynamische religieus pluriforme samenleving van vandaag - onder andere gekenmerkt door de aanwezigheid van de islam en zijn gebouwde omgeving, (post)seculiere vertogen en praktijken, en veranderingen binnen christelijke gemeenschappen en hun gebruik van gebouwen.

Media aandacht voor Gods huis in de steigers: religieuze gebouwen in ontwikkeling (2016; Oskar Verkaaik met bijdragen van Daan Beekers en Pooyan Tamimi Arab):

 

2014 - 2016: Onderzoek naar herbestemde kerken in Amsterdam binnen het project Iconic Religion

Binnen het HERA project ‘Iconic religion: How imaginaries of religious encounter structure urban space’ onderzocht ik de zichtbare aanwezigheid van religie in Amsterdam. Ik keek specifiek naar kerkgebouwen die een nieuwe, religeuze of seculiere, bestemming hebben gekregen. Het onderzoek richtte zich op gebruik, percepties en verbeelding van deze herbestemde kerkgebouwen. Algemeen uitgangspunt was dat de transformatie van kerken verhelderend licht werpt op religieuze en culturele veranderingen in Amsterdam en daarbuiten; zoals ontkerkelijking, de opkomst van nieuwe religieuze gemeenschappen en de toenemende herwaardering van christelijk erfgoed. Zie ook de beschrijving van dit onderzoeksproject op de website van Iconic Religion.

Het sluitstuk van Iconic Religion was de (fysieke en digitale) tentoonstelling The urban sacred: How religion takes and makes place in Amsterdam, Berlin and London.

Publicaties op basis van dit onderzoek:

 

2009 - 2014: Promotieonderzoek jonge moslims en christenen in Nederland

Mijn promotieonderzoek, dat uitmonde in het proefschrift, Precarious Piety: Pursuits of Faith among Young Muslims and Christians in the Netherlands (Vrije Universiteit in Amsterdam) was een etnografische studie van religieus commitment onder jongvolwassen moslims en christenen in Nederland (in het bijzonder door oplevingsbewegingen geïnspireerde soennitische moslims en protestantse christenen). Het proefschrift plaatst deze groepen, die over het algemeen apart van elkaar worden gehouden in het publieke debat en de academische literatuur, binnen één analytisch kader. De centrale vraag was hoe het nastreven van religieuze aspiraties door deze jonge moslims en christenen vormt krijgt binnen de context van de hedendaagse Nederlandse samenleving. Uit het onderzoek blijkt dat die context zowel bijdraagt aan een intrinsiek kwetsbare vroomheid als een actieve en gemotiveerde religieuze toewijding.

Zie ook het persbericht 'Opvallend veel overeenkomsten tussen jonge christenen en moslims' (NieuwwijMoslimkrant) en mijn lekenpraatje.

Publicaties op basis van het promotieonderzoek (zie de tab 'publicaties' voor links):

  • 'Pedagogies of piety' in Culture and Religion
  • 'A moment of persuasion' in Culture and Religion
  • 'Vroomheid en seksualiteit' in Radix
  • 'The productive potential of moral failure' (met David Kloos; under review)
  • 'Fitting God in' (under review)

Het proefschrift werd in verschillende media belicht:

Gegenereerd op 2018-08-15 14:59:08
Nevenfuncties

Geen nevenfuncties

Gegenereerd op 2018-08-15 14:59:08
Volledige naam
dr. D.T. Beekers Contactgegevens
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer -
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Janskerkhof 13

Janskerkhof 13
Kamer -
3512 BL  UTRECHT

Gegenereerd op 2018-08-15 14:59:08
Laatst bijgewerkt op 22-06-2018