Dwayne is een PhD kandidaat aan het Copernicus Institute for Sustainable Development, binnen de sectie Innovatiestudies. Zijn onderzoek richt zich op het verkennen van het suboptimale niveau van gegevensuitwisseling in de Europese Unie (EU) en de implicaties hiervan voor de productie van sociale goederen en diensten. Hij is met name geïnteresseerd in hoe initiatieven voor gegevensdonatie kunnen fungeren als tussenpersonen om gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en maatschappelijke uitdagingen efficiënter aan te pakken.

De recente regelgevende hervormingen in de EU, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Data Governance Act, hebben de rechten van gegevenssubjecten versterkt om hun gegevens te delen. Deze hervormingen hebben mogelijkheden gecreëerd voor grassroots initiatieven voor gegevensdonatie om op te komen en gegevens te delen met andere actoren om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Dit PhD-project heeft als doel de evolutie van governancepraktijken die worden toegepast door zowel grassroots initiatieven voor gegevensdonatie als top-down data-altruïsme-organisaties te bestuderen. Deze praktijken zullen worden onderzocht binnen verschillende institutionele logica om conceptueel en empirisch bij te dragen aan de theorie van institutionele verandering en innovatiestudies.