Dr Daniel Janssen (1961) is universitair hoofddocent Taal en Communicatie in het departement Taal, Literatuur en Communicatie bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Hij is tevens voorzitter van de examencommissie Academische Masters Geesteswetenschappen, voorzitter van de Toetscommissie Geesteswetenschappen en vice-voorzitter van de universitaire Commissie Interpersoonlijke Integriteit. 

Onderzoeksinteresses

Zijn onderzoeksinteresses liggen op het terrein van:

 • Excuses en reputatiemanagement
 • Overtuigen
 • Academisch en zakelijk schrijven
 • Slechtnieuws- en crisiscommunicatie
 • Mediakeuze in zakelijke communicatie
 • Schrijfprocessen in context

 

Onderwijs

Hij geeft onderwijs in de masteropleiding Communicatie en organisatie.

Hij verzorgt momenteel de cursussen: Professioneel en academisch schrijven en Reputatiemanagement en Onderzoekseminar. Daarnaast begeleidt hij masterscripties op zijn onderzoeksterrein.

 

Bestuur en organisatie

Op dit moment:

 • Voorzitter examencommissie Academische masters Geesteswetenschappen
 • Voorzitter Toetscommissie Geesteswetenschappen
 • Vice-voorzitter universitaire Commissie Interpersoonlijke Integriteit
 • Coördinator master Communicatie en Organisatie (tijdelijke vervanging Bregje Holleman)
 • Voorzitter selectiecommissie master Communicatie en organisatie
 • Mede-intitiator virtual network Teaching Academie Utrecht (TAUu).
 • Member of the editorial board van het Journal of Writing Research

In het verleden:

 • Lid examencommissie Academische masters Geesteswetenschappen
 • Associate Editor Journal of Business Communication
 • Member of the scientific committee van Global Advances in Business Communication (GABC)
 • Scriptie- en stagecoördinator leerstoelgroep Taalbeheersing en communicatie
 • Lid voorbereidingscommissies Academische contextcursussen Taalkunde, Letterkunde en Communicatie- en informatiewetenschappen
 • Co-organizer international workshop "The ritual of public apology"
 • Workgroup leader COST-EU "Learning to write effectively"
 • Voorzitter opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur
 • Secretaris examencommissie master Communicatiestudies
 • Lid opleidingscommissie Nederlandse taal en cultuur
 • Lid redactieraad tijdschrift Schrijven

 

Supervisie

 • Co-promotor bij onderzoek Abid el Majidi naar effecten van debatonderwijs op taalvaardigheid Engels als tweede taal. El Majidi, A. (2022). 'Debate as a Tool for L2 Learning. Investigating the Potential of In-Class Debates for Second Language Learning and Argumentation Skills'. Universiteit Utrecht/Alblasserdam: Ridderprint.
 • Co-promotor bij onderzoek drs. Nico van der Woude naar effecten van debatonderwijs in het voortgezet onderwijs (gestopt).
 • Co-promotor bij onderzoek dr. Mariëlle Leijten (2007), Writing and Speech Recognition. Observing Error Correction Strategies of Professional Writers. Utrecht: LOT.
 • Co-promotor bij onderzoek dr. Niels van der Mast (1999), Woordenwisselingen. Een onderzoek naar de manier waarop schrijvers consensus over beleidsteksten bewerkstelligen. Amsterdam: Thela Thesis
 • Co-promotor bij onderzoek dr. Rob Neutelings (1997), De eigenzinnig lezer. Hoe tweede-kamerleden en gemeenteraadsleden beleidsteksten beoordelen. Den Haag: SDU.

 

Advies en valorisatie

Naast zijn wetenschappelijke onderzoek wordt hij regelmatig gevraagd voor toegepast onderzoek en communicatieadvies in organisaties. Zo werkte hij onder andere voor:

 • Belastingdienst
 • Raad van State en Algemene Rekenkamer
 • Diverse ministeries
 • ING Bank
 • Inspectie Jeugdzorg

Hij is (co-)auteur van verschillende adviesboeken op het terrein van (zakelijke) communicatie en taalvaardigheid, waaronder: