Dr. ir. Dries Hegger

Universitair docent
Milieu-maatschappijwetenschappen
Universitair hoofddocent
Environmental Governance
d.l.t.hegger@uu.nl

Onderwijs gericht op kennis voor duurzaamheid

Ik geef onderwijs binnen de Bachelor Global Sustainability Science en binnen de Master’s Sustainable Development. Aan de cursussen die ik geef, doen vaak studenten van andere richtingen mee, zoals Liberal Arts and Sciences (LAS), Sociale Geografie; Culturele Antropologie. Ik voel me verbonden met ‘mijn’ studenten omdat ze net als ik graag bruggen willen bouwen, tussen disciplines en vakgebieden, en tussen theorie en praktijk. Ik hoop de studenten verder te brengen in het op een kritische en wetenschappelijk geïnformeerde manier kijken naar de werkelijkheid. Maar tegelijkertijd hoop ik ze handvatten aan te reiken om al die complexiteit weer terug te brengen tot zijn essentie: in de hoop dat al het harde werk niet in een la verdwijnt. Ik ben momenteel betrokken bij  Evaluatie en Ontwerp Milieubeleid (2e jaars bachelor), Sustainable Land Use (3e jaars bachelor), Bachelor thesis Global Sustainability Science (begeleiding), Masters thesis Sustainable Development (begeleider), en Research Design (Masters).