Dr. ir. Dries Hegger

Universitair docent
Milieu-maatschappijwetenschappen
Universitair hoofddocent
Environmental Governance
d.l.t.hegger@uu.nl

“Laten we voorbij gaan aan ‘ruimte is schaars’ en ‘niet alles kan’: ik ben op zoek naar een toekomstbestendig regionaal water- en klimaatbeleid.”

 

Onderzoeksfocus: Betrokkenheid van burgers bij regionaal water- en klimaatbeleid, interacties tussen wetenschap en beleid door kenniscocreatie

 

Dries Hegger is universitair hoofddocent regionaal water- en klimaatbeheer aan de Universiteit Utrecht. 

 

Besluitvorming over schaarse ruimte

Veel duurzaamheidsvraagstukken zijn terug te voeren op een gebrek aan ruimte. De energietransitie vraagt ruimte; aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering vraagt ruimte; duurzame landbouw vraagt ruimte. Tegelijkertijd willen we met zijn allen wonen, reizen en recreëren. Dit maakt duurzaamheidsvraagstukken met een ruimtelijke component spannend voor ons allemaal, vanuit onze rollen als burger, beleidsmaker, politicus, ondernemer, ouder en ga zo maar door. Het is moeilijk om je een maatschappelijke groepering voor te stellen die niet op de een of andere manier geraakt gaat worden door de vele maatschappelijke verschuivingen die aan de gang zijn en er nog aankomen. Hoe komen we met zijn alle tot goede besluitvorming, die de oplossingsruimte zo groot mogelijk maakt, maar tegelijkertijd rechtvaardig en legitiem uitpakt wanneer er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden? 

 

Onderzoek op het snijvlak van wetenschap en praktijk

Zowel over burgerbetrokkenheid en kennis-beleid interacties heeft Dries Hegger wetenschappelijk gepubliceerd. Tegelijkertijd werkt hij op deze onderwerpen samen, of heeft hij samengewerkt met maatschappelijke partners. In Nederland zijn dit onder meer: 

  • het Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
  • de stadsregio Utrecht
  • de Unie van Waterschappen
  • verschillende adviesbureaus
  • Climate Adaptation Services (CAS)

Hij voert projecten uit, en heeft projecten uitgevoerd, op het gebied van water governance, overstromingsbeleid, kenniscocreatie in regionale klimaatadaptatie projecten, relaties tussen drinkwaterbedrijven en consumenten en innovatie in afvalwater systemen in een Westerse context. Ook is hij lid van het bestuur van de community ‘Water, Climate and Future Deltas’ binnen het universiteitsbrede thema ‘Pathways to Sustainability’.

 

Interessegebieden:

  • Drijvende verstedelijking
  • Waterbewuste ontwikkelingen in de maatschappij
  • Stormwaterbeheer en kwetsbare sociale groepen