Daan Fraanje

Projectmanager
Duurzaamheid
d.l.fraanje@uu.nl

Daan Fraanje werkt als Coördinator Onderwijsinnovatie bij Educate-it. Hierbij focust hij zich voornamelijk op het realiseren van succesvolle implementaties van innovatieprojecten binnen het UU-onderwijs. Samen met docenten wordt er geëxperimenteerd met meerdere innovatieve digitale onderwijsapplicaties. Bij een succesvolle evaluatie van een pilot, wordt getracht deze zo duurzaam mogelijk te implementeren binnen het UU-onderwijs.

Educate-it werkt UU-breed aan het innoveren en versterken van het onderwijs met technologie. Educate-it ondersteunt docenten, die zelf het initiatief nemen om hun onderwijs te vernieuwen, bij zowel het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learningvorm, als in het gebruik van onderwijstools waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere UU-docenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt. Daarnaast werkt Educate-it aan innovatieprojecten gericht op de toekomst van het onderwijs. Educate-it is partner in het Centre for Academic Teaching.