Dr. Dirk van Miert

Universitair hoofddocent
Cultuurgeschiedenis
Cultuurgeschiedenis
d.k.w.vanmiert@uu.nl

Van Miert leidt een ERC Consolidator project, dat door Europese Onderzoeksraad wordt gefinancierd. Met een team van twee promovendi en twee postdoc onderzoekt het ideaal van kennisdeling in de zogeheten Republiek der Letteren - het sociale netwerk van vroegmoderne geleerden.

Als onderzoeker was Van Miert verbonden aan het NWO-project "Thinking Classified. Structuring the World of Ideas around 1800" (Paul Ziche). Eerder verzorgde hij met Paul Botley een door Anthony Grafton geëntameerde achtdelige kritische editie van de complete correspondentie van Joseph Scaliger (2012), en een aantal monografieen, artikelen en bundels over Isaac Vossius (2012), Hadrianus Junius (2011), en het Amsterdamse Athenaeum Illustre (2005; 2009). In 2013 verscheen bundel over observaties in vroegmoderne brieven, in2017 -- een mede door hem geredigeerde bundel over bijbelkritiek in de Nederlandse Gouden Eeuw (Oxford University Press) en in 2018 een monografie over de emancipatie van bijbelfilologie in de Nederlandse 17e eeuw, eveneens bij OUP. Voor toegang tot tientallen artikelen zie zijn academia.edu pagina.

Thinking Classified: http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/15/2300176615.html

Biblical Criticism and Secularisation: http://www.huygens.knaw.nl/en/bijbelkritiek-en-secularisatie/

The Correspondence of Scaliger: http://warburg.sas.ac.uk/research/projects/scaliger/

Isaac Vossius: http://www.brill.com/isaac-vossius-1618-1689-between-science-and-scholarship

Amsterdam Athenaeum Illustre: http://cf.hum.uva.nl/nhl/samenvatting_vanMiert.htm

and http://www.brill.com/humanism-age-science

Hadrianus Junius: http://www.oudhoorn.nl/winkel/item.php?id=176

and: http://www.brill.com/kaleidoscopic-scholarship-hadrianus-junius-1511-1575

Afgesloten projecten
Project
SKILLNET: Sharing Knowledge in Learned and Literary NETworks. The Republic of Letters as a pan-European Knowledge Society 01-07-2017 tot 01-07-2022
Algemene projectbeschrijving

Het Ideaal van Open Science in de vroegmoderne tijd in Europa

Open Science en Open Access zijn belangrijke thema’s in de huidige academische wereld. De meeste wetenschappers willen hun kennis vrij delen, ook al is er geen garantie dat ze er iets voor terug te krijgen. Blijkbaar gaan ze van uit een groter goed bij het delen van kennis. Waar komt dit ideaal vandaan?

SKILLNET zoekt het antwoord in het kennisideaal van de zogeheten ‘Republiek der Letteren’: een gemeenschap van geleerden in de periode 1500-1800 die religieuze, politieke en talige grenzen oversteeg. Dankzij honderdduizenden bewaardgebleven brieven van geleerden, kan SKILLNET onderzoeken hoe deze wetenschappers omgingen met het delen van kennis en een eigen culturele identiteit vormden.

Rol
Uitvoerder
Financiering
3e geldstroom - EU Europese Onderzoeksraad
Project
Thinking classified: Structuring the world of ideas around 1800 01-10-2013 tot 01-07-2017
Rol
Co-promotor & uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden