Dorian Hagedoorn

Promovendus
Muziekwetenschap
Muziekwetenschap
d.hagedoorn@uu.nl

Dorian Hagedoorn (hij/die) is PhD-student aan de Universiteit Utrecht. Hij voltooide de BA Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en behaalde daar ook zijn masterdiploma voor de MA History 'Politics, Culture and National Identities, 1789 to the Present'. Hij onderzoekt representaties van oorlog in muziek en theater en hun rol in negentiende-eeuwse Europese security cultures, met het doel om een nieuw musicologisch onderzoeksperspectief te vormen binnen het Security History Network.