Prof. dr. ir. Dick Ettema

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 6.40
3584 CB Utrecht

Prof. dr. ir. Dick Ettema

Hoogleraar
Urban Geography
030 253 2918
d.f.ettema@uu.nl

“Naar mijn mening is de grootste uitdaging om te begrijpen hoe we steden op een inclusieve, gezonde en duurzame manier toegankelijk kunnen houden.”

 

Onderzoeksfocus: reisgedrag, interactie tussen landgebruik en vervoer, mobiliteitsinnovaties, duurzaamheid, gezondheid, inclusie

 

Dick Ettema is hoogleraar Urban Accessibility and Social Inclusion bij het departement Human Geography and Spatial Planning aan de Universiteit Utrecht.

 

Onderzoeksfocus op toegankelijkheid van steden

Zijn onderzoek richt zich op hoe de bereikbaarheid van steden en stedelijke regio's verandert als gevolg van demografische, economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en hoe dit van invloed is op de dagelijkse activiteiten en reispatronen van burgers, hun gezondheid en sociale inclusie en de duurzaamheid van het vervoer. Onderwerpen die in zijn onderzoek en onderwijs aan de orde komen zijn onder andere:

  • Verbetering van theoretische modellen van toegankelijkheid, reizen en rechtvaardigheid
  • Implicaties van toegankelijkheid voor (ongelijkheden in) reizen, gezondheid en welzijn
  • De relatie tussen de locatiebeslissingen van huishoudens, reisgedrag en bereikbaarheid
  • De impact van nieuwe vervoersdiensten (Mobility as a Service, Car and Bicycle sharing systemen) op reizen, toegankelijkheid en rechtvaardigheid
  • Hoe heeft een transitie naar duurzaam transport invloed op transport en ruimtelijke ordening, reisgedrag en rechtvaardigheid?


Achtergrond

Ettema studeerde Architectuur en Ruimtelijke Ordening aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 1996 promoveerde op zijn proefschrift 'Activity Travel Demand Modelling'. Vervolgens werkte hij van 1996 tot 2003 voor verschillende adviesbureaus - Hague Consulting Group en Grontmij (nu Sweco). Sinds 2003 is hij verbonden aan de Universiteit Utrecht (Sociale Geografie en Planning), waar hij momenteel de leerstoel ‘Urban Accessibility and Social Inclusion’ bekleedt.


Leeropdracht
Stedelijke Bereikbaarheid en Sociale Inclusie