Dr. Dieuwke van der Poel

Dr. Dieuwke van der Poel

Universitair hoofddocent
Middeleeuwse Cultuur
030 253 8320
d.e.vanderpoel@uu.nl

Dr. D.E. van der Poel is UHD bij het Departement TLC (Nederlands, leerstoelgroep Nederlandse Literatuur voor 1500) en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). Haar specialisme is laatmiddeleeuwse lied (zowel wereldlijk als geestelijk), daarnaast publiceerde zij op het terrein van (liefdes)didactiek, allegorie en gender. Zij was Onderwijsdirecteur van de TLC Graduate School 2017-2021. In 2004 verscheen Het Antwerps liedboek (in samenwerking met H. Joldersma, D. Geirnaert, J. Oosterman en L.P. Grijp).

Ze was de leider van het onderzoeksprogramma ‘In Tune with Eternity; Song and Spirituality of the Modern Devotion’ (NWO, Vlaams-Nederlandse samenwerking, 2012-2016) en maakte deel uit van het projectteam van Dutch Songs on Line (NWO). Ze is voorzitter van de Projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften in de Nederlanden. In 2011 en 2012 was zij lid van de Veni beoordelingscommissie (NWO Vernieuwingsimpuls).