Profiel

Dr. D.E. van der Poel is UHD bij het Departement TLC (Nederlands, leerstoelgroep Nederlandse Literatuur voor 1500) en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). In de laatste jaren heeft zij zich vooral toegelegd op onderzoek naar het laatmiddeleeuwse lied (zowel wereldlijk als geestelijk), daarnaast publiceerde zij op het terrein van (liefdes)didactiek, allegorie en gender. In 2004 verscheen Het Antwerps liedboek (in samenwerking met H. Joldersma, D. Geirnaert, J. Oosterman en L.P. Grijp).

Ze is de leider van het onderzoeksprogramma ‘In Tune with Eternity; Song and Spirituality of the Modern Devotion’ (NWO, Vlaams-Nederlandse samenwerking) en voorzitter van de Projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften in de Nederlanden. In 2011 en 2012 was zij lid van de Veni beoordelingscommissie (NWO Vernieuwingsimpuls).

Ze is coordinator van de MA Neerlandistiek.

Spreekuur voor studenten: donderdagmiddag 16-17 uur 

Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:10
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2018). Lyric Address in Sixteenth-Century Song - Aegied Maes (?), Come hear my sad complaint. Lyric Address in Dutch Literature 1250-1800 (pp. 56-72) (17 p.). Amsterdam University Press.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. & de Morrée, C.V. (2017). Authorial and Editorial Roles in Modern Devout Song Manuscripts of the Devotio Moderna. In Karen Pratt, Bart Besamusca, Matthias Meyer & Ad Putter (Eds.), The Dynamics of the Medieval Manuscript - Text collections from a European perspective (pp. 367-388). Göttingen: V&R unipress.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (15-04-2016). Exploring Love’s Options - Song and Youth Culture in the Sixteenth Century Netherlands. Identities, Intertextuality, and Performance in Song Culture (pp. 209-239) (30 p.). Brill.
van der Poel, D.E. (2016). Exploring Love's Options - Song and Youth Culture in the Sixteenth Century Netherlands . Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture (pp. 209-240) (30 p.). Brill.
van der Poel, D.E., Grijp, L.P. & van Anrooij, W. (2016). Identities, Intertextuality, and Performance in Song Culture. (376 p.). Brill.
van der Poel, D.E., Grijp, L.P. & van Anrooij, W. (15-04-2016). Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture. (397 p.). Brill.
van der Poel, D.E. & Grijp, L.P. (15-04-2016). Introduction. Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture (pp. 1-38) (38 p.). Brill.
van der Poel, D.E. & Grijp, L.P. (2016). Introduction. Identity, Intertextuality, and Performance in Early Modern Song Culture (pp. 1-38) (38 p.). Brill.
  2016 - Populariserende publicaties
van der Poel, D.E. (12-11-2016) Invited speaker Museum Catharijneconvent St Maartensliedjes door de eeuwen heen
van der Poel, D.E. (03-04-2016) Invited speaker Culturele Zondag Utrecht (03-04-2016) Suster Bertken, een Utrechts icoon
  2016 - Overige resultaten
van der Poel, D.E. & Mertens, Th. (27-10-2016). “Exemplary ‘I’: Individuality and scripted role in devout song and prayer”.
D.E. van der Poel (27-10-2016) Exemplary ‘I’: Individuality and scripted role in devout song and prayer (paper)
D.E. van der Poel (12-11-2016) lunchlezing i.s.m. Cécile de Morrée en Kooschool Senta
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (12-06-2015) Member Boekpresentatie (Event) Voordracht
  2015 - Populariserende publicaties
van der Poel, D.E. () Member Maria Jonas (zangeres) (Event) advies Middelnederlands CD Maria Jonas Laatmiddeleeuws Lied<br/><br/>advies Middelnederlands CD Maria Jonas Laatmiddeleeuws Lied
van der Poel, D.E. () Member Robert Muuse (External organisation) advies Middelnederlands voor zang op CD Susato
  2015 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (12-11-2015) Stenen Vrouwenkop
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2014). Aefgen Claesdocher van Giblant. In M. Hogenbirk & R. Zemel (Eds.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. (pp. 129-134) (6 p.). Amsterdam en Münster: Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E., Mertens, Th., Gerritsen-Geywitz, G., Goudriaan, K., Joldersma, H. & Oosterman, J. (2013). Het liederenhandschrift Berlijn 190. Hs. Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, germ. oct. 190. (725 p.). Hilversum: Verloren.
  2013 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (26-04-2013) Authorial and Editorial Roles in Modern Devout Song Manuscripts
D.E. van der Poel (26-04-2013) Authorial and Editorial Roles in Modern Devout Song Manuscripts
D.E. van der Poel (21-06-2013) Eer voor goet is myn gemoet: het album van Aefgen van Giblant
D.E. van der Poel (23-08-2013) Eer voor goet is myn gemoet: het album van Aefgen van Giblant
D.E. van der Poel (19-12-2013) Hoe klonk Kerst in de Middeleeuwen?
D.E. van der Poel (28-04-2013) Onhoofs, zot, erotisch? Over de literair-historische context van een aantal Gruuthuse-liederen
D.E. van der Poel (25-05-2013) Suster Bertken: een Utrechtse beroemdheid en haar taal
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2012). Anna Bijns centraal. Vooys, 30, (pp. 75-78) (4 p.).
Rose, H.G.E., van Aelst, J.J., Kuegle, K. & van der Poel, D.E. (2012). Bloemlezing Ike de Loos (†): Patronen ontrafeld. Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen. (293 p.). Hilversum: Verloren, samenstelling en inleiding bloemlezing eerder gepubliceerd werk, in memoriam.
van Aelst, J.J., Kuegle, K., van der Poel, D.E. & Rose, E. (2012). Ike de Loos - Patronen ontrafeld: Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen [Ike de Loos † - Patterns Unraveled: Studies on Chant and Middle Dutch Songs]. Hilversum: Verloren.
Kuegle, K., van Aelst, J.J., van der Poel, D.E. & Rose, E. (2012). Inleiding: Patronen ontrafeld [Introduction: Patterns Unraveled]. In J. van Aelst, K. Kügle, D. van der Poel and E. Rose (Eds.), Ike de Loos - Patronen ontrafeld: Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen [Ike de Loos † - Patterns Unraveled: Studies on Chant and Middle Dutch Songs] (pp. 9-22) (14 p.). Hilversum: Verloren.
van der Poel, D.E. (2012). Roman de la Rose. Kleinepik, Tierepik, Allegorie und Wissensliteratur (pp. 293-308) (16 p.). Berlijn: De Gruyter.
  2012 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (14-03-2012) Gedichten en liederen
D.E. van der Poel (27-04-2012) Suster Bertken alias Berta Jacobs’
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. & Joldersma, H. (2011). Across the Threshold to Maturity: Gender and Mobility in the Antwerp Songbook. Itineraria, 8 (2009), (pp. 165-223) (58 p.). Special Issue: Th. de Hemptinne and K. Heene, Female trails. Historical Sources on Mobility and Gender in the Low Countries (1200-1550),.
van der Poel, D.E. (2011). Late Medieval Devout Song: Repertoire, Manuscripts, Function. Zeitschrift fur deutsche Philologie. Sonderheft, 130 (2011), (pp. 67-79) (13 p.).
van der Poel, D.E. (2011). Nieuwe strijdvragen rond het Gruuthuse(?)-handschrift. Queeste, 18, (pp. 196-200) (5 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2010). 'Just like a Rose in Bloom: Women and Religious Song'. Women's writing from the Low Countries 1200-1875 (pp. 144-160) (16 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
van der Poel, D.E. (2010). The Agony and the Ecstasy of Divine Love: Hadewijch. Women's writing from the Low Countries 1200-1875 (pp. 78-91) (14 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
van der Poel, D.E. & Joldersma, H. (2010). Women's writing from the Low Countries 1200-1575. Women's writing from the Low Countries 1200-1875 (pp. 21-38) (18 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
van der Poel, D.E., Joldersma, H., van Gemert, E.M.P., van Marion, O. & Schenkeveld-van der Dussen, M.A. (2010). Women's writing from the Low Countries 1200-1875. (624 p.). Amsterdam: Amtserdam University Press, Co-editeur van Middeleeuwendeel (met H. Joldersma), p. 21-38 en 70-205.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2009). Boekbespreking. Millennium, 22, (pp. 194-196) (3 p.).
van der Poel, D.E. (2009). Gedichten en liederen: tweelingen of verre verwanten?. Vooys, 27, (pp. 6-14) (9 p.).
  2009 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (02-07-2009) The power of song
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2008). Liefdesliedjes uit Amsterdam. Het Aemstelredam Amoreus lietboeck (1589). In L.P. Grijp & F. Willaert (Eds.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied in de middeleeuwen. (pp. 249-266) (18 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
van der Poel, D.E. (2008). Slachtoffer en superster: Anne de Bretagne. In H. Brinkman & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan. Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. (pp. 102-109) (8 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
  2008 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (26-08-2008) Geef mij maar Amsterdam: Over het Aemstelredams Amoreus Lietboeck
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2007). Spreukstrofen op een perkamenten rol. TNTL, 123 (3), (pp. 108-138) (31 p.).
  2007 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (15-03-2007) De abele spelen op de planken
D.E. van der Poel (10-05-2007) Dutch song on line, ter introductie
  2006 - Vakpublicaties
van der Poel, D.E. (2006). De vier Heemskinderen in een nieuwe gedaante. Nednummer, 11.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2005). Glad ijs, afgewezen minnaars en een dronken student. Over de interpretatie van Middelnederlandse liedteksten. Queeste, 11 (2), (pp. 140-151) (12 p.).
van der Poel, D.E. (2005). Het Antwerps Liedboek compleet. Nederlandse Letterkunde, 10 (2), (pp. 80-85) (6 p.).
van der Poel, D.E. (2005). Het Antwerps Liedboek in de Deltareeks. Nederlandse Letterkunde, 10 (2), (pp. 77-79) (3 p.).
van der Poel, D.E. (2005). Het uitzonderlijke handschrift-Borgloon. In J. Tigelaar (Eds.), Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote. (pp. 63-73) (11 p.). Hilversum: Verloren.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E., Geirnaert, D., Joldersma, H., Oosterman, J. & Grijp, L.P. (2004). Het Antwerps Liedboek. Tielt: Lannoo.
van der Poel, D.E. (2004). L. de Wachter e.a., Fragmenten van de Roman van Heinric ende Margriete van Limborch. Nederlandse Letterkunde, 9, (pp. 99-101) (3 p.).
  2004 - Vakpublicaties
van der Poel, D.E. (2004). Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda. Beiträge zur niederländischen Übersetzung der Legenda Aurea. Neerlandica extra muros, 42, (pp. 59-60) (2 p.).
van der Poel, D.E. (2004). Een niet geheel verklaarbare belangstelling voor de oudste resten van de Nederlandse letterkunde. Een interview met Hans van Dijk. Vaktaal, 17 (1), (pp. 2-4) (3 p.).
  2004 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (22-06-2004) De historieliederen uit het Antwerps Liedboek (1544) en de vorming van culturele identiteit
D.E. van der Poel (03-04-2004) Glad ijs, afgewezen minnaars en een dronken student. Over de interpretatie van Middelnederlandse liedteks
D.E. van der Poel (10-12-2004) Het Antwerps Liedboek
D.E. van der Poel (18-11-2004) Het Antwerps Liedboek compleet
D.E. van der Poel (02-04-2004) Vele wegen. Tien visies op de middeleeuwse letteren in de Nederlanden en een forumdiscussie
  2003 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (06-06-2003) Jonge vrouwen en mannen op weg naar volwassenheid. Gender en mobiliteit in het Antwerps Liedboek
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
de Loos, J.F.H. & van der Poel, D.E. (2002). Het liederenhandschrift Brussel KB II 2631: samenstelling en repertoire. Queeste, 8 (2), (pp. 97-119) (23 p.).
van der Poel, D.E. (2002). Memorabele bomen. De minneboom als allegorische constructie in de Middelnederlandse wereldlijke letterkunde. In B. Baert & V. Fraeters (Eds.), Aan de vruchten kent men de boom. De boom in tekst en beeld in de Nederlanden (pp. 238-257) (20 p.). Leuven.
  2002 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (19-04-2002) Gender en de geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde
D.E. van der Poel (22-10-2002) Handschriften van het geestelijk lied als verzamelhandschrift
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (2001). Bookreview Toekomst voor de middeleeuwen. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 117, (pp. 221-221) (1 p.).
van der Poel, D.E. (2001). Een koopman in Venetie. W-mail : nieuwsbrief van de Werkgroep Middelnederlandse Artes-Literatuur, 2, (pp. 19-21) (3 p.).
van der Poel, D.E. (2001). Heinric. In J.M. Deep (Eds.), Medieval Germany. An encyclopedia (pp. 328-329) (2 p.). New York.
de Loos, J.F.H. & van der Poel, D.E. (2001). Het liederenhandschrift Brussel, KB, II 2631: samenstelling en repertoire. Queeste, `8 (2).
van der Poel, D.E. (2001). Memorabele bomen. De minneboom als allegorische constructie in de Middelnederlandse wereldlijke letterkunde. In B. Baert & V. Fraeters (Eds.), Aan de vruchten kent men de boom. De boom in tekst en beeld in de Nederlanden (pp. 238-257) (20 p.). Leuven: Peeters.
van der Poel, D.E., Fraeters, V. & Oosterman, J. (2001). Queeste. (200 p.). Hilversum: Verloren.
van der Poel, D.E. (2001). Roman de la Rose. In J.M. Deep (Eds.), Medieval Germany. An encyclopedia (pp. 660-660) (1 p.). New York.
  2001 - Vakpublicaties
van der Poel, D.E. (2001). Liedjes, liedjes, liedjes. Nednummer, 6, (pp. 27-27) (1 p.).
  2001 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (01-09-2001) Oude, nieuwe en amoureuze liederen in het Antwerps Liedboek
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Besamusca, A.A.M., Brandsma, F.P.C. & van der Poel, D.E. (2000). Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat. (192 p.). Hilversum: Verloren.
van der Poel, D.E., Warnar, G. & Fraeters, V. (2000). Queeste. Tijdschrift over Middeleeuwse Letterkunde in de Nederlanden. (192 p.). Hilversum: Verloren.
van der Poel, D.E. & Joldersma, H. (2000). Si singhen met soeter stemmen. Het liederenhandschrift Brussel KB II 2631. Nederlandse Letterkunde, 5 (2), (pp. 113-137) (25 p.).
van der Poel, D.E. (2000). Verkleden en verbeelden. In A.A.M. Besamusca, F.P.C. Brandsma & D.E. van der Poel (Eds.), Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat (pp. 127-132) (6 p.). Hilversum: Verloren.
  2000 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (16-02-2000) Editing Medieval Netherlandic manuscripts and rolls
  1999 - Vakpublicaties
van der Poel, D.E. (1999). Dansende maagden. Het liederenhandschrift KB II 2631. Vooys, 17, (pp. 18-26) (9 p.).
  1999 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (25-11-1999) Memorabele bomen. De minneboom in de Middelnederlandse letterkunde
D.E. van der Poel (30-09-1999) Verdwenen toneel en de casus van Trazegnies
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (1998). Dichten uit liefde. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 114, (pp. 275-277) (3 p.).
van der Poel, D.E. (1998). Functionele aspecten van de Middelnederlandse versprologen. Millennium, 12, (pp. 185-188) (4 p.).
van der Poel, D.E. (1998). Het Comburgse handschrift. Nederlandse Letterkunde, 3, (pp. 394-396) (3 p.).
van der Poel, D.E. (1998). Het Tubingse Sint Geertruihandschrift. Nederlandse Letterkunde, 3, (pp. 394-396) (3 p.).
van der Poel, D.E. (1998). Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 114, (pp. 194-195) (2 p.).
  1998 - Overige resultaten
D.E. van der Poel (09-10-1998) Hadewijch als autoriteit
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van der Poel, D.E. (1997). -. Nederlandse Letterkunde, (pp. 382-384) (3 p.).
van der Poel, D.E. (1997). Vrouwelijke auteurs in de middelnederlandse letterkunde. Een verkenning. Nederlandse Letterkunde, 1997, (pp. 208-227) (20 p.).
  0 - Overige resultaten
D.E. van der Poel () ‘She wept and cried both night and day, she wept most for her honor’. Tears and crying in the Antwerp Songbook (1544) and other Dutch and German sources
D.E. van der Poel () Armada : tijdschrift voor wereldliteratuur
D.E. van der Poel () De Avonden
D.E. van der Poel () Exploring love’s options: songs and youth culture
D.E. van der Poel () Het Antwerps Liedboek
D.E. van der Poel () Het geestelijk lied in de Middeleeuwen
D.E. van der Poel () Interview over Het Antwerps Liedboek, programma ‘De andere wereld van zondagavond’
D.E. van der Poel () neerlandistiek.nl
D.E. van der Poel () neerlandistiek.nl
D.E. van der Poel () neerlandistiek.nl
D.E. van der Poel () neerlandistiek.nl
D.E. van der Poel () Projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden
D.E. van der Poel () Queeste
D.E. van der Poel () SBS Radio Melbourne
D.E. van der Poel () Studiemiddag Het Antwerps Liedboek
D.E. van der Poel () Werkgroep Geestelijk lied
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:12

Afgesloten projecten

Project:
In Tune with Eternity: Song and the Spirituality of the Modern Devotion 01-05-2012 tot 01-09-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider & begeleider Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • Prof. Dr. Th. Mertens (UIA Antwerpen)
  • L. Vroomen MA (UIA Antwerpen)
Project:
GOLIATH (Genealogies of Literature, Autonomisation, Theory and History) 01-01-2012 tot 01-01-2016
Algemene projectbeschrijving
Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap van historisch letterkundigen onder de neerlandici in Nederland en Vlaanderen heeft als doelstelling: (1) het leggen van de grondslagen voor een onderzoek naar verschillende aspecten van de voorgeschiedenis van het moderne literatuurconcept (12e-18e eeuw), (2) op grond van deze bevindingen een aantal centrale vooronderstellingen ter discussie stellen die het literatuurhistorisch onderzoek in de Lage Landen traditioneel hebben gestuurd, met het oog op een verdere uitwerking in vervolgonderzoek en (3) het faciliteren van onderzoekssamenwerking tussen verschillende groepen literatuurhistorici die elkaar in de klassieke onderzoeksstructuren maar zelden ontmoeten, daarbij inbegrepen het creëren van nieuwe internationale onderzoeksverbanden. 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: FWO subsidie
Projectleden
Overige projectleden:
  • Projectleider: Jürgen Pieters (Universiteit Gent)
  • en neerlandici aan universiteiten in Louvain-la-Neuve
  • Antwerpen
  • Leuven
  • Leiden en Nijmegen
Project:
Dutch Songs On Line (NWO) 01-07-2009 tot 01-07-2013
Algemene projectbeschrijving

Met prof. dr. L.P. Grijp, dr. D. van der Poel, dr. R. van Stipriaan, drs. M. de Bruin en dr. A. Leerintveld beogen we vanaf 2009 te werken aan de creatie van een grote, volledig doorzoekbare database met 10.000 Nederlandse liedteksten. In de DSOL zal werk van de Nederlandse Liederenbank (NLB) en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) worden geïntegreerd en uitgebouwd. De grote hoeveelheid metadata die de NLB nu al biedt wordt gecombineerd met transcripties van liedteksten. Er zal contextuele informatie worden toegevoegd, en ook zullen scans van de originelen worden opgenomen. Het geheel zal als goed doorzoekbare database op het Internet beschikbaar worden gesteld. De aanvragers van dit project beogen de database gedurende de looptijd van het project zelf benutten, en verbeteren door onderzoek te doen naar de manier waarop in de liedcultuur identiteitsvormingsprocessen hebben plaatsgevonden, tussen middeleeuwen en de 19e eeuw. Onze centrale hypothese is dat liedteksten een belangrijke rol hebben gespeeld in de vorming van religieuze en profane groeperingen, en dat die rol te reconstrueren valt door patronen van ontlening, hergebruik en opvoering te traceren. Over de technische aspecten van het project (toepassing van digitalisering in dergelijke onderzoek) zullen naar verwachting ook publicaties verschijnen.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO Middelgroot
Projectleden
Overige projectleden:
  • drs M. de Bruin
  • dr R. van Stipriaan
  • dr A. Leerintveld
Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:12
Op dit moment verzorgt dr. Dieuwke van der Poel de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:12
Nevenfuncties

Voorzitter van de Projectcommissie Middeleeuwse Verzamelhandschriften in de Nederlanden.

2011 en 2012: lid Veni beoordelingscommissie (NWO Vernieuwingsimpuls).

Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:12
Volledige naam
dr. D.E. van der Poel Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.51 MA DI
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8593
Telefoonnummer afdeling 030 253 8000
Transcomplex

Trans 10
Kamer 1.63 (DO)
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8320
Gegenereerd op 2018-05-21 07:19:12
Laatst bijgewerkt op 13-07-2017