David Wendt is als Universitair Docent Onderwijs Strafrecht werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Hij verzorgt onderwijs in de vakken Inleiding Strafrecht (coördinator), Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Capita selecta strafrecht: Praktijkopdracht (master), Afstudeerwerk Strafrecht en begeleidt masterscripties Strafrecht. Daarnaast is David coördinator bij het Juridisch Spreekuur voor Gedetineerden.