Leeropdracht
Hoogleraar Omgevingsrecht
Benoemingsdatum 01-02-2016
Oratiedatum 12-04-2017
Profiel

Chris Backes werkt op het terrein van het internationale, Europese en Nederlandse omgevingsrecht, waaronder vooral het milieurecht (afvalstoffenrecht, luchtkwaliteit en andere thema’s) en het natuurbeschermingsrecht. Hij doet veel rechtsvergelijkend onderzoek en is geïnteresseerd in de vraag hoe het recht de transitie naar een duurzame omgang met de leefomgeving kan bevorderen.

Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
omgevingsrecht en beleid
afvalstoffenrecht
natuurbeschermingsrecht
publiekrechtelijke rechtsvergelijking
Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:53
Curriculum vitae

 

Chris Backes (1959) studied law, politics and Dutch in Freiburg i. Br. and Münster. He gained an LL.M. in Dutch law for foreigners in Nijmegen.

From 1995 until 1998 he worked as Professor of International and European Environmental Law at Tilburg University. From 1998 until 2007 Backes was Professor of Environmental Law at Utrecht University  and Director of the Centre for Environmental Law and Policy/NILOS (CELP/NILOS). From 2007 until 2016 he worked as Professor of Constitutional and Administrative Law at Maastricht University. Since 2016 he joined the Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) as Professor of Environmental Law.  Until 2005 he was President of the Dutch Society for Environmental Law. Until the end of 2007 he was a member of the Netherlands Council of Housing, Spatial Planning and the Environment. Chris Backes specialises in sustainability law and environmental law in a broad sense and often does comparative research.

Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:53
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Backes, C.W. (01-08-2018). Organizing Technical Knowledge in Environmental and Planning Law Disputes in the Netherlands – the Foundation of Independent Court Experts in Environmental and Planning Law. European Energy and Environmental Law Review, 27 (4), (pp. 143-150) (8 p.).
  2018 - Rapporten
Backes, C.W., Anker, Helle Tegner, Keessen, A.M., Baaner, Lasse & Möckel, Stefan (2018). Comparison of ammonia regulation in Germany, the Netherlands and Denmark - legal framework. (23 p.). University of Copenhagen.
Backes, C.W. & Boeve, M.N. (11-07-2018). Enkele juridische vragen rond een circulaire economie in de bouw. (26 p.). Utrecht: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Akerboom, S., Backes, C.W., Anker, Helle Tegner, McGillifray, Donald, Schoukens, Hendrik, Köck, Wolfgang, cliquet, An, Auer, Julia, Bovet, Jana & Cavallin, Elissa (2018). Renewable energy projects and species protection - A comparison into the application of the EU species protection regulation with respect to renewable energy projects in the Netherlands, United Kingdom, Belgium, Denmark and Germany. (270 p.).
  2017 - Artikelen
Backes, C.W. (2017). De kleur van de Omgevingswet. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2017 (2), (pp. 68-75) (7 p.).
Backes, C.W. & Freriks, A.A. (01-01-2017). Gebiedsbescherming en soortenbescherming in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 14 (1), (pp. 12-20) (9 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, C.W. & Eliantonio, Mariolina (2017). Administrative Law. In Jaap Hage, Antonia Waltermann & Bram Akkermans (Eds.), Introduction to Law (pp. 201-227) (27 p.). Cham: Springer.
Backes, C.W. (2017). Faciliteert het omgevingsrecht innovaties op weg naar een circulaire economie?. In Chris Backes, John Tieman & Natasja Teesing (Eds.), Met recht naar een circulaire economie (pp. 167-185) (18 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
Backes, C.W. (2017). Financiële aspecten. In Chris Backes & Annelies Freriks (Eds.), Natuurbeschermingsrecht (pp. 341-353) (12 p.). The Hague: SDU.
Backes, C.W. (2017). Gebiedsbescherming. In Chris Backes, L. Boerema, Annelies Freriks & M.M. Kaajan (Eds.), Natuurbeschermingsrecht (pp. 73-167) (94 p.). The Hague: SDU.
Backes, C.W. (2017). Inleiding. In Chris Backes & Annelies Freriks (Eds.), Natuurbeschermingsrecht (pp. 21-33) (12 p.). The Hague: SDU.
Backes, C.W. & Tieman, John (2017). Inleiding. In Chris Backes, John Tieman & Natasja Teesing (Eds.), Met recht naar een circulaire economie (pp. 9-15) (6 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
Backes, C.W. (2017). Ondertussen bij de Oosterburen: geen nood aan een PAS?. In Hendrik Schoukens & Isabelle Larmuseau (Eds.), De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (pp. 259-275). Brugge: Vanden Broele Publishers.
  2017 - Inaugurele rede
Backes, C.W. (12-04-2017). Law for a circular economy. (70 p.). The Hague: Eleven Publishing, Inaugural address.
  2017 - Boekredactie
Backes, C.W., Tieman, John & Teesing, Natasja (2017). Met recht naar een circulaire economie. (205 p.). The Hague: Boom Juridische Uitgevers.
Backes, C.W. & Freriks, A.A. (2017). Natuurbeschermingsrecht - Editie 2017. (389 p.). The Hague: SDU.
  2017 - Rapporten
Adams, A.S., Backes, C.W. & Drahmann, A. (21-04-2017). Een betere implementatie van de VHR in Nederland - Bevindingen van experts. (89 p.). The Hague: Tweede kamer der Staten-Generaal.
Backes, C.W., Boeve, M.N. & van Voorthuizen, E. (25-07-2017). Euralcodes RWZI-slib. (35 p.). Utrecht: UCWOSL.
Backes, C.W. & Houben, Anke (2017). STUDY ON THE POSSIBILITIES FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS PROMOTING ENVIRONMENTAL PROTECTION TO CLAIM DAMAGES IN RELATION TO THE ENVIRONMENT IN FOUR SELECTED COUNTRIES - Country report The Netherlands. (15 p.).
Backes, C.W. & van Kreveld, A. (2017). 'Temporary nature in the Netherlands’ - legal framework and experience in practice. (20 p.). Live in Quarries, UC Louvain.
  2016 - Artikelen
Backes, C.W. & Houben, A. (2016). Vertraagde inwerkingtreding van besluiten met mogelijk onherstelbare gevolgen voor de leefomgeving - Wabo versus Wet natuurbescherming. Milieu en Recht, 43 (10), (pp. 805-811) (7 p.).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, C.W. (2016). Alle tassen beprijzen - Is alle tassen beprijzen EU-rechtelijk mogelijk?. In Lonneke de Graaff (Eds.), Alle tassen beprijzen - Verkenning: Kan het tassenverbod gelden voor álle materialen? (pp. 27-33). Delft: CE Delft.
Backes, C.W., Eliantonio, Mariolina & Jansen, Sander (2016). Conclusions. In Chris Backes, Mariolina Eliantonio & Sander Jansen (Eds.), Quality and Speed in decision making - tension or balance? (pp. 161-180) (20 p.). Cambridge: Intersentia/Metro.
Backes, C.W. & Jansen, Sander (2016). Faster and Better!? - Decision Making in het Netherlands. In Chris Backes, Mariolina Eliantonio & Sander Jansen (Eds.), Quality and Speed in decision making - tension or balance? (pp. 131-160) (30 p.). Antwerp: Intersentia.
Backes, C.W., Eliantonio, Mariolina & Jansen, Sander (2016). Introduction. In Chris Backes, Mariolina Eliantonio & Sander Jansen (Eds.), Quality and speed in decision making - tension or balance (pp. 1-3) (3 p.). Antwerp: Intersentia.
  2016 - Boekredactie
Backes, C.W., Eliantonio, Mariolina & Jansen, Sander (2016). Quality and Speed in decision making - tension or balance?. (202 p.). Antwerpen: Intersentia/Metro.
  2016 - Annotaties
Backes, C.W. (2016). Annotatie bij HvJ EU 14 januari 2016, AB 2016/191.
Backes, C.W. (2016). Annotatie bij HvJ EU 14 januari 2016, AB 2016/192.
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Effective environmental protection: towards a better understanding of environmental quality standards in environmental legislation. In L. Gipperth & C. Zetterberg (Eds.), Miljörättsliga perspektiv och tankevändor, Vänbok till Jan Darpö & Gabriel Michanek (pp. 19-50) (32 p.). Uppsala: Iustus Förlag AB.
  2012 - Boeken
Backes, Ch.W., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2012). Effectgerichte normen in het omgevingsrecht; de betekenis van kwaliteitseisen, instandhoudingsdoelstellingen en emissieplafonds voor de bescherming van milieu, water en natuur. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Eliantonio, Mariolina, Backes, Ch.W., van Rhee, C.H., Spronken, T.N.B.M. & Berlee, Anna (2012). Standing up for Your Right(s) in Europe. A Comparative Study on Legal Standing (Locus Standi) before the EU and Member States' Courts. European Parliament study Brussel: European Parliament.
  2011 - Boeken
Freriks, A.A., Beijen, B.A., Backes, Ch.W., van Veen, M.P., van der Hoek, D.C.J. & Gerritsen, A. (2011). Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen. (123 p.). Den Haag: PBL.
  2011 - Rapporten
  2010 - Artikelen
Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Backes, Ch.W. (2010). European River Basin Districts: Are They Swimming in the Same Implementation Pool?. Journal of Environmental Law, 22 (2), (pp. 197-222) (26 p.).
  2009 - Boeken
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & Robbe, J. (2009). Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, tweede geheel herziene druk. (288 p.). Den Haag: SDU.
  2008 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A., Backes, Ch.W., Groothuijse, F.A.G., Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, 2de herziene druk. (640 p.). Utrecht: STOWA.
  2007 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2007). Europese discussie over emissieplafonds noodzakelijk. Milieu en Recht, 2007 (7), (pp. 393-394) (1 p.).
Backes, Ch.W. & Hoitink, J.E. (2007). Geen schadevergoeding voor risico’s die inherent zijn aan de ontplooide activiteiten. Overheid en Aansprakelijkheid, 2007 (2), (pp. 64-68) (4 p.).
  2007 - Boeken
Backes, Ch.W., Bogaardt, M.J., Nijmeijer, T. & Vader, J. (2007). De Habitattoets getoetst. (60 p.). Wageningen: LEI.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. (2007). Juridische institutionalisering van het milieubeleid. In P. Driessen & P. Leroy (Eds.), Milieubeleid (pp. 101-126) (26 p.). Bussum: Coutinho.
Backes, Ch.W. (2007). Umsetzung, Anwendung und Vollzug europäischer Umweltqualitätsnormen. In R. Wahl (Eds.), Umweltrecht und Umweltwissenschaft, Festschrift für Eckard Rehbinder (pp. 669-692) (24 p.). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Backes, Ch.W. (2007). Watervergunning tegen Omgevingsvergunning – tussenstand 5:3 of 3:5?. In Th. G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.M.F.W. van Rijswick (Eds.), Weidse waters (pp. 17-18) (2 p.). Den Haag: Kluwer.
  2007 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W. & Backes, Ch.W. (2007). Nieuwe mogelijkheden tot regulering van waterkwaliteitseisen in Nederland. hoofdrapport. (38 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Centrum voor Omgevingsrecht.
  2007 - Annotaties
Backes, Ch.W. (18-04-2007). AB 2007, AB2007/170, ().
  2006 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2006). De lucht geklaard? Het wetsvoorstel luchtkwaliteit. Milieu en Recht, (pp. 273) (1 p.).
Backes, Ch.W. & Hoitink, J.E. (2006). Financiële compensatie mechanische kokkelvisserij: politieke keuze of juridische noodzaak?. Overheid en Aansprakelijkheid, 1/2 (2006), (pp. 24-30) (7 p.).
Backes, Ch.W. (2006). Het dossier luchtkwaliteit: anders verder!. Bouwrecht, 2 (2006), (pp. 88-102) (15 p.).
  2006 - Boeken
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & Nijmeijer, A.G.A. (2006). Article 6 Habitats Directive. A comparative law study on the implementation of art. 6 Habitats Directive in some member states. Rechtsvergelijkend onderzoek implementatie artikel 6 Habitatrichtlijn. (322 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS, Interne uitgave (NILOS).
Backes, Ch.W. (2006). Internationale vergelijking implementatie EU-richtlijnen luchtkwaliteit. (64 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS, Interne uitgave (NILOS).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. & Koeman, N.S.J. (2006). Milieueffectrapportage. In Ch. W. Backes, P.C. Gilhuis & N.S.J. Koeman (Eds.), Milieurecht, 6e geheel herziene druk (pp. 125-145) (21 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W. (2006). Natuurbeschermingsrecht. In Ch. W. Backes, P.C. Gilhuis & N.S.J. Koeman (Eds.), Milieurecht, 6e geheel herziene druk (pp. 482-510) (29 p.).
Backes, Ch.W. (2006). Watervergunning tegen omgevingsvergunning - tussenstand 5:3 of 3:5?. In Th. G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water (pp. 389-410) (22 p.). Den Haag: SDU.
  2006 - Rapporten
van Rijswick, H.F.M.W., Driessen, P.P.J., Backes, Ch.W., Dieperink, C., de Gier, A.A.J. & Groothuijse, F.A.G. (2006). Juridisch-bestuurlijke capaciteit in het waterbeleid. Enkele toekomstschetsen voor de externe integratie van water en ruimtelijke ordening. (210 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
  2006 - Annotaties
Backes, Ch.W. (16-02-2006). AB 2006, 302, ().
Backes, Ch.W. (22-03-2006). AB 2006, 322, ().
Backes, Ch.W. (04-08-2006). AB 2006, 356, ().
Backes, Ch.W. (22-11-2006). AB 2007, AB2007/171, ().
  2005 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2005). Besondere Schutzgebiete in Europa - rechtsvergleichende Bemerkungen zur Umsetzung und Anwendung des Artikel 6 FFH-Richlinie. EurUp: Zeitschrift für Europaïsches Umwelt- und Planungsrecht, (pp. 265-271) (7 p.).
Backes, Ch.W. (2005). Europaischer Naturschutz - von der Umsetzung endlich zur Anwendung?. EurUp: Zeitschrift für Europaïsches Umwelt- und Planungsrecht, (pp. 257) (1 p.).
Backes, Ch.W. & van den Broek, G.M. (2005). Gebiedsbescherming eindelijk geboden. Milieu en Recht, 8, (pp. 474-481) (8 p.).
Woldendorp, H.E. & Backes, Ch.W. (2005). Natuurontwikkeling door Tijdelijke natuur?. Journaal Flora en fauna, (pp. 171-175) (5 p.).
Backes, Ch.W. & Koelemeijer, R.B.A. (2005). Nederland braafste jongetje van de klas?. Milieutijdschrift ArenA, 4, (pp. 10-11) (2 p.).
Backes, Ch.W. (2005). Samenhang in het Europees milieurecht? De relatie tussen de Richtlijn milieuaansprakelijkheid, de Vogel- en Habitiatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 5, (pp. 167-170) (4 p.).
Backes, Ch.W. (2005). Toekomstig ruimtelijk recht. Milieu en Recht, (pp. 401) (1 p.).
Backes, Ch.W., van Nieuwerburgh, T. & Koelemeijer, R.B.A. (2005). Transformation of the First Daughter Directive on Air Quality in Several EU Member States and its Application in Practice. European Energy and Environmental Law Review, 14 (6), (pp. 157-164) (8 p.).
  2005 - Boeken
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. (2005). Emissiehandel in Nederland. In F. Maes (Eds.), Verhandelbare emissierecht als klimaatbeleidsinstrument (pp. 163-176) (14 p.). Brugge: Die Keure.
Backes, Ch.W. (2005). Handhaving van Europese milieukwaliteitseisen. In Ch. W. Backes, P.J.J van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht (pp. 1-14) (14 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekredactie
Jurgens, G.T.J.M., Widdershoven, R.J.G.M., Backes, Ch.W. & van Buuren, P.J.J. (2005). Lex Dura Sed Lex. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Rapporten
Backes, Ch.W., Koelemeijer, R.B.A., Blom, W.B.T., Bouwman, A. & Hammingh, P. (2005). Consequenties van de EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen in verschillende EU-landen. (45 p.). Bilthoven: RIVM uitgevers.
Backes, Ch.W., Blomberg, A.B., Dotinga, H.M. & Soons, A.H.A. (2005). Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen ten aanzien van handhaving in de zeescheepvaart. WODC.
Backes, Ch.W., Van der Dobben, H.F., Robbe, J. & Dekker, R. (2005). Reikwijdte van de richtlijn milieuaansprakelijkheid. (92 p.). onbekend: UU LAW Omgevingsrecht (t/m 2009).
  2005 - Annotaties
Backes, Ch.W. (08-04-2005). AB 2005, 161, ().
  2004 - Artikelen
Backes, Ch.W. & Veldhoven, B.J.M. (2004). Großer Grenzverkehr? - Rechtsfragen der Abfallverbringung zwischen den Niederlanden und Deutschland. EurUp: Zeitschrift für Europaïsches Umwelt- und Planungsrecht, (pp. 231-237) (7 p.).
Backes, Ch.W. (2004). Umsetzung umweltrechtlicher Richtlinien, Editorial. EurUp: Zeitschrift für Europaïsches Umwelt- und Planungsrecht (2004), (pp. 113) (1 p.).
  2004 - Boeken
Backes, Ch.W., Blomberg, A.B., Jongma, M.P., Michiels, F.C.M.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (393 p.). Den Haag: Bju.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J. & Freriks, A.A. (2004). Hooflijnen natuurbeschermingsrecht. (295 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. & Teuben, R. (2004). Verhandelbare Emissierechten. In F.C.M.A. Michiels & L. Lavrysen (Eds.), Milieurecht in de Lage Landen (pp. 99-128) (30 p.). Den Haag: Bju.
  2004 - Boekredactie
Backes, Ch.W. & Verschuuren, J.J. (2004). Dossier Natuurbeschermingsrecht 2004. (547 p.). Den Haag: SDU.
  2004 - Rapporten
Blomberg, A.B., Michiels, F.C.M.A., Nijmeijer, A.G.A., Backes, Ch.W. & van Buuren, P.J.J. (2004). Gestroomlijnde vergunningverlening. (97 p.). Den Haag: VROM.
  2004 - Annotaties
Backes, Ch.W. (26-05-2004). AB 2004, 272, (Bestuursrechtspraak).
Backes, Ch.W. (07-09-2004). AB 2004, 365, (Bestuursrechtspraak).
Backes, Ch.W. (15-09-2004). AB 2005, 12, ().
Backes, Ch.W. (08-12-2004). AB 2005, 188, ().
  2003 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2003). Minder regels is niet altijd beter. Milieu en Recht, maart, (pp. 65) (1 p.).
Backes, Ch.W. (2003). Rechtsschultz im Umweltrecht ¿ die Niederlande im Rückwärtsgang?. EurUp: Zeitschrift für Europaïsches Umwelt- und Planungsrecht, oktober, (pp. 18-26) (9 p.).
Backes, Ch.W. (2003). Water. Milieu en Recht, november, (pp. 309) (1 p.).
  2003 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & Backes, Ch.W. (2003). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer. (412 p.). Utrecht: STOWA.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. (2003). European law for a European sea? The role of European in nature conservation. In K. Lambers & L. Boerema (Eds.), Trilateral or European Protection of the Wadden Sea? (pp. 149-179) (31 p.). Den Haag: SDU.
Backes, Ch.W. (2003). Europese en nationale regelgeving. In F. Neumann & H.E. Woldendorp (Eds.), Praktijkboek Habitattoets. Praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen (pp. 15-44) (30 p.). Den Haag: SDU.
Backes, Ch.W. (2003). Geen grenzen aan het afvalstoffenbegrip?. In M.J. Dresden & R. Uylenburg (Eds.), Afvalstoffen: Actuele thema's rond afval en stoffen (pp. 7-22) (16 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
Backes, Ch.W. (2003). Grenzen van het Nederlandse afvalstoffenbeleid. In P.C. Gilhuis & J.M. Verschuuren (Eds.), Ís er nog verschil tussen Europees en Nederlands milieurecht (pp. 1-25) (25 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Backes, Ch.W. & Teuben, R. (2003). Legal aspects of the Dutch approach to CO2 reduction. In M. Faure, J. Gupta & A. Nentjes (Eds.), Climate Change and the Kyoto Protocol (pp. 128-146) (19 p.). Bodwin/Cornwall: MPG Books ltd..
Backes, Ch.W. (2003). Soortenbescherming - quo vadis?. In B.P.M. van Ravels & M.A. van Voorst van Beest (Eds.), Natuurlijk van belang. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.C.E. van Wijmen (pp. 277-294) (18 p.). Den Haag: Kluwer.
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Backes, Ch.W. (02-04-2003). Bescherming van soorten in Nederland - of: bescherming van Nederland tegen soorten?. Flora- en faunawet (pp. 11-50) (105 p.). Den Haag: Bju, Verslag van de 79e ledenvergadering.
  2003 - Boekbesprekingen
Backes, Ch.W. (2003). Boekbeschouwing oratie Mr. P.C.E. van Wijmen. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2, (pp. 89-90) (2 p.).
  2003 - Rapporten
Backes, Ch.W., van den Berg, K.X. & Meijer, F.P.J. (2003). De toepassing van de schadevergoedingsbepalingen in de Wet milieubeheer. (50 p.). Den Haag: Ministerie van VROM.
  2003 - Annotaties
Backes, Ch.W. (13-02-2003). AB 2003, 335, (). Katern B.16 getPages.
Backes, Ch.W. (16-07-2003). AB 2003, 336, ().
Backes, Ch.W. (16-04-2003). AB 2003, 347, ().
Backes, Ch.W. (26-02-2003). AB 2003, 361, ().
Backes, Ch.W. (11-09-2003). AB 2004, 271, (Bestuursrechtspraak). met noot onder AB 2004/272 getPages.
Backes, Ch.W. (02-10-2003). AB 2004, 38, (Bestuursrechtspraak).
Backes, Ch.W. (21-03-2003). AB 2004, 39, (Bestuursrechtspraak).
  2002 - Artikelen
Backes, Ch.W., Teuben, R. & e.a., X (2002). Wetgeving voor de handel in emissiekredieten. Balanceren tussen Europese eisen en nationale verlangens. RegelMaat, (pp. 162-174) (13 p.).
  2002 - Boeken
Backes, Ch.W., Oude Elferink, A.G. & van der Ree, P. (2002). Bescherming van het Mariene Milieu en Natuurwaarden in de EEZ. (154 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & e.a., [No Value] (2002). Codificatie van milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer. (336 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Backes, Ch.W. & Blomberg, A.B. (2002). Gedogen: Europese grenzen en nationale oorzaken. Een onderzoek naar de EG-rechtelijke grenzen aan gedogen en naar gedogen-genererende factoren in het Nederlandse milieurecht. (101 p.). Den Haag: onbekend.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J. & de Gier, A.A.J. (2002). Hoofdlijnen ruimtelijke bestuursrecht (vierde herziene druk). (397 p.). Deventer: Kluwer.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. & Soppe, M.A.A. (2002). Milieueffectrapportage, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. In R. Uylenberg & M.J.C. Visser (Eds.), Ruimte en Milieu: Juridische kansen en belemmeringen (pp. 55-84) (30 p.). Alphen a/d rijn: Samson.
Backes, Ch.W. (2002). Nature Conversation. In H. Somsen, H. Sevenster, J. Scott, L. Kramer & T.F.M. Etty (Eds.), Yearbook of European Environmental law, Volume 2 (pp. 331-339) (9 p.). Oxford: Oxford University Press.
Backes, Ch.W. (2002). Netherlands/Pays-Bas, Acces to Justice in Environmental Matters in the EU. In J. Ebbesson (Eds.), Acces to justice in Environmental Matters in the EU (pp. 379-397) (19 p.). Den Haag: Kluwer Law International.
Backes, Ch.W., Teuben, R. & e.a., X (2002). Vorschlage fur gesetzliche Regelungen zum Emissionshandel in den Niederlanden. Jarhbuch des Umwelt- und Technikrechts 2002 (pp. 347-371) (25 p.). Berlijn: Erich Schmidt Verlag.
  2002 - Rapporten
Backes, Ch.W. & e.a., X (2002). Soortenbescherming in Nederland. (71 p.). onbekend: VNO-NCW.
  2002 - Annotaties
Backes, Ch.W. (12-06-2002). AB 2002, 246, ().
Backes, Ch.W. (23-10-2002). AB 2002, 417, (). Onder AB 2002/418 getPages.
Backes, Ch.W. (23-10-2002). AB 2002, 418, ().
Backes, Ch.W. (27-02-2002). AB 2002, 425, ().
  2001 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2001). De ongerijmde angst van Pieterman voor het voorzorgsbeginsel. Nederlands Juristenblad, 36, (pp. 1760-1761) (2 p.).
Backes, Ch.W. (2001). Klimaschutz in den Niederlanden. Graue Reihe, maart.
Backes, Ch.W., Dotinga, H.M. & Molenaar, E.J. (2001). Natuurbescherming in de Noordzee. Milieu en Recht, juni (6), (pp. 151-160) (10 p.).
Backes, Ch.W. (2001). Nieuwe wegen in het Milieurecht?. Milieu en Recht, (pp. 37-37) (1 p.).
  2001 - Boeken
Backes, Ch.W. & Verschuuren, J.J.G.M. (2001). EG Natuurbeschermingsrecht 2001/2002. (531 p.). Den Haag: SDU.
Backes, Ch.W., Oude Elferink, A.G. & van der Ree, P. (2001). Onderzoek wetgeving EEZ, Internationaalrechtelijke verplichtingen, Gemeenschapsrecht, Nationaal Beleid en Nationaalrechtelijk Instrumentarium. Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Dotinga, H.M., Molenaar, E.J. & Backes, Ch.W. (2001). Beschermde Gebieden in de Nederlandse Exclusieve Economische Zone - Keuzes of Opties?. In P.P.J. Driessen, F.C.M.A. Michiels & E.J. Molenaar (Eds.), Duurzaam Ruimtegebruik. Juridische en Bestuurswetenschappelijke Opstellen (pp. 97-138) (42 p.). Boom Juridische Uitgevers.
Backes, Ch.W. (2001). Commentaar art. 7.35 - 7.43, Wet milieubeheer. In R.C. Backx, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis & F.C.M.A. Michiels (Eds.), Commentaar wet milieubeheer Elsevier, Losbladige publicatie vanaf 1994; bijdrage auteur 50 pp..
Backes, Ch.W. (2001). Commentaar op art. 7.8a - 7.28, Wet milieubeheer. In R.C. Backx, Th.G. Drupsteen, P.C. Gilhuis & F.C.M.A. Michiels (Eds.), Commentaar wet milieubeheer Elsevier, Losbladige publicatie vanaf 1994; bijdrage auteur 59 pp..
Backes, Ch.W. (2001). Natuurbeschermingsrecht. In Ch.W. Backes (Eds.), Milieurecht (5e druk) (pp. 472-502) (31 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2001 - Artikelen in bundels / proceedings
Backes, Ch.W. & Soppe, M.A.A. (2001). Milieueffectrapportage, ruimtelijke ordening en natuurbescherming. Centrum voor Milieurecht (pp. 55-84) (30 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom Alphen a/d Rijn.
  2001 - Boekredactie
Backes, Ch.W. & e.a., X (2001). Milieurecht. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 5e druk.
  2001 - Rapporten
Backes, Ch.W., Oude Elferink, A.G. & van der Ree, P. (2001). Beginselenrapport - Onderzoek Wetgeving EEZ. (165 p.). Den Haag: Minsiterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Backes, Ch.W. (2001). Codificatie van Milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer. Den Haag: Ministerie van VROM.
Oude Elferink, A.G., Backes, Ch.W. & van der Ree, P. (2001). Onderzoek Wetgeving EEZ; Internationaalrechtelijke Verplichtingen, Gemeenschapsrecht, Nationaal Beleid en Nationaalrechtelijk Instrumentarium. (165 p.). Den Haag: Ministerie van VWS.
  2001 - Annotaties
Backes, Ch.W. (22-02-2001). AB 2001, 280, ().
Backes, Ch.W. (27-03-2001). AB 2001, 281, ().
  2000 - Artikelen
Backes, Ch.W. (2000). Milieu en Handel. Milieu en Recht, 2, (pp. 29-29) (1 p.).
Backes, Ch.W. (2000). Milieurecht en duurzaamheid. Milieu en Recht, 4, (pp. 87-87) (1 p.).
Backes, Ch.W. (2000). Milieurecht en duurzame groei. Milieu en Recht, 4, (pp. 91-99) (9 p.).
Backes, Ch.W. (2000). Recente ontwikkelingen in het EG-recht. Milieu en Recht, 6, (pp. 151-159) (9 p.).
Backes, Ch.W. (2000). Vogel- en Habitatrichtlijn - een rode doek voor gemeenten?. De gemeentestem, 7121, (pp. 297-305) (9 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Backes, Ch.W. (2000). Artikelsgewijs commentaar art. 7.1 t/m 7.34. In Th.G. Drupsteen & P.C. Gilhuis (Eds.), Wet Milieubeheer. Commentaar Wet Milieubeheer 's-Gravenhage: Elsevier, bijdrage betreft supplement in een losbladige bundel.
Backes, Ch.W. (2000). Handhaving en de Vogel- en Habitatrichtlijn. In I.M. Koopmans & J.M. Verschuuren (Eds.), Handhaving van Europees Milieurecht in Nederland (pp. 77-107) (31 p.). Den Haag: Bju.
Backes, Ch.W. (2000). Juridische sturing van milieuvraagstukken. In P.P.J. Driessen & P. Glasbergen (Eds.), Milieu, samenleving en beleid (pp. 281-303) (23 p.). Den Haag.
Backes, Ch.W. (2000). Nature Conservation. In H. Sevenster, J. Mc Cahery & L. Krämer (Eds.), Yearbook of European Environmental Law Vol. 1 (pp. 391-398) (8 p.). Oxford.
Backes, Ch.W. (2000). Veel habitat, weinig richtlijnen? - enkele opmerkingen over interpretatie en rechtsgevolgen van de Habitatrichtlijn. In C. Backes, J.A.W.M. Ponten & F. Neuman (Eds.), Gemeenten en de Vogel- en Habitatrichtlijn (pp. 7-57) (51 p.). Den Haag.
  2000 - Boekredactie
Backes, Ch.W., Ponten, J.A.W.M. & Neuman, F. (2000). Gemeenten en de Vogel-- en Habitatrichtlijn. Den Haag: Elsevier.
  2000 - Annotaties
Backes, Ch.W. (25-08-2000). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (15-06-2000). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (07-11-2000). AB 2001, 19, ().
Backes, Ch.W. (07-12-2000). AB 2001, 24, ().
  1999 - Artikelen
Backes, Ch.W. (1999). Commentaar Wet Milieubeheer art. 7.1-7.8. Elsevier (50 p.).
Backes, Ch.W. (1999). Much ado bout nothing?. Milieu en Recht, 5, (pp. 119-120) (1 p.).
Backes, Ch.W., Bruil, D.W. & Glasbergen, P. (1999). Ruimtelijke veiligstelling natuur. Briefadvies aan Staatssecretaris Faber
Backes, Ch.W. (1999). Schoon milieurecht = schoon milieu. Milieu en Recht, (pp. 69-72) (4 p.).
  1999 - Boeken
Backes, Ch.W. & de Gier, A.A.J. (1999). Een Wettelijke Regeling van het Compensatiebeginsel. (114 p.). Utrecht: Instituut Staats- en Bestuursrecht.
Backes, Ch.W. & de Gier, A.A.J. (1999). Hoofdlijnen Ruimtelijk Bestuursrecht, 3e druk. (455 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W. & Betlem, G. (1999). Integrated Pollution Prevention and Control. (149 p.). Londen: Kluwer Law International.
Veldkamp, A.M.E., Backes, Ch.W. & Jurgens, G.T.J.M. (1999). Sporen naar Geluidsreductie. (80 p.). Utrecht: Instituut Staats- en Bestuursrecht.
  1999 - Inaugurele rede
Backes, Ch.W. (04-12-1999). Duurzame groei. (49 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  1999 - Rapporten
Backes, Ch.W., Robbe, J. & de Gier, A.A.J. (1999). De Actio Popularis in het Ruimtelijk Ordenings- en het Milieurecht. (68 p.). Den Haag: Ministerie van VROM.
Backes, Ch.W. & de Gier, A.A.J. (1999). Een wettelijke regeling van het compensatiebeginsel. (114 p.). Utrecht: Instituut Staats- en Bestuursrecht.
  1999 - Annotaties
Backes, Ch.W. (26-10-1999). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (21-09-1999). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (08-06-1999). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (29-09-1999). 2000, , ().
Backes, Ch.W. (16-09-1999). 2000, , ().
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:56
Project:
Deep decarbonization of the energy system: Towards Industry with Negative Emissions
01-01-2018 tot 31-12-2021
Algemene projectbeschrijving 

This hub addresses one of the big open question within Deep Decarbonization of the Energy System, namely the decarbonization of Industry. The energy transition is well underway and gathering pace as far as electric renewables and electrification are concerned. However, it is still unclear how industry will deal with the carbon it needs for fuel and feedstock, when total CO2 (and other GHG) emissions must be brought down to zero around mid-century to meet the Paris target. It will even be necessary for Industry to deliver negative emissions, to offset unavoidable emissions in other sectors. How to achieve this transformation in the decades to come is the challenge that this Hub takes on.


It does so on the understanding that technical options abound, but are in aggregate insufficient or unattractive, warranting the study of new options. Within the hub programme we focus on two promising options: biofuels options with negative emissions, and the use of the subsurface to achieve negative emissions.  


Against the backdrop of this evolving landscape of existing and new technical options, society has to create the conditions under which the required investment decisions can be made now. This involves creating new infrastructure, regulatory frameworks and governance structures that reduce the long-term non-technical risk that now prevents industry to invest. 


This hub brings together a broad group of researchers with an equally broad group from industry, government and civil society. We aim to develop a shared understanding and a shared narrative of how to deliver this the energy transition in industry. The focus will be on the Netherlands. This regional specificity is crucial to answer the central question of industry transformation. But as one small, open and industrialized economy, the results will have relevance for industry transitions globally.


https://www.uu.nl/onderzoek/sustainability 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:56
Nevenfuncties
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), Lid van Bestuur
  • Tijdschrift voor Milieu en Recht, Lid redactie
  • Tijdschrijft Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, Lid redactie
  • Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht, Mitglied Herausgeberbeirat
  • Administratiefrechtelijke Beslissingen, medewerker (vaste annotator)
  • Review of European Administrative Law, Member of the Editorial Advisory Board
  • Commissie voor de Milieueffectrapportage, Lid
Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:56
Volledige naam
Prof. dr. C.W. Backes LLM Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.34
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8065
Mobiel 06 46 705 084
Gegenereerd op 2018-09-22 17:05:56
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018