Mr. dr. Caia Vlieks

Universitair docent
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
c.vlieks@uu.nl

Caia Vlieks is universitair docent staatsrecht aan de Universiteit Utrecht en verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Zij promoveerde in 2022 aan Tilburg University op een dissertatie over nationaliteit en staatloosheid in Europa. Zij behaalde aan dezelfde universiteit een master in Legal Research (cum laude) en International and European Public Law (cum laude).

Tot haar promotie in juni 2022 was Caia als docent en onderzoeker aan Tilburg University verbonden. Ze combineerde deze positie voor een deel met een aanstelling als programmamanager bij het Institute on Statelessness and Inclusion (2020-2023) en een gastdocentschap aan de University of London (2018-2021). 

Caia’s interesse gaat uit naar juridische vraagstukken rondom burgerschap, grondrechten, staatloosheid en migratie in het bijzonder.