Profiel

Cécile de Morrée is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij verricht onderzoek naar Nederlandse en Franse liedcultuur uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Daarbij richt ze zich in het bijzonder op spot- en feestcultuur, op vrouw/man-verhoudingen en op de materiële aspecten van de gedrukte en handgeschreven boeken. Ze werkt momenteel in het NWO-project Uncovering Joyful Culture: Parodic Literature and Practices in and around the Low Countries (13th-17th centuries). Ze werkt daarnaast als docent bij de opleiding Nederlands.

In 2016 voltooide Cécile haar proefschrift over de vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van volkstalige devote liedverzamelingen in het bezit van religieuze gemeenschappen uit de kring van de Moderne Devotie (ca. 1470-1588). Liedverzamelingen blijken overwegend te zijn georganiseerd volgens cyclische jaarritmes, die de kosmische, sociale en liturgische seizoenen volgen. Deze organisatie maakt de verzamelingen geschikt voor gebruik naar de tijd van het jaar. Uitvoerig codicologisch onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat liedverzamelingen vaak zijn ingericht als groeiverzamelingen, waarbij werd geanticipeerd op de latere toevoeging van liederen binnen de organisatie naar de seizoenen. Daarnaast richt Cécile zich op het zoeken naar methoden die recht doen aan het functioneren van liederen als geluiden in een orale cultuur. 

Zij studeerde Nederlands (BA) en Medieval Studies (MA) in Utrecht, met een focus op een interdisciplinaire benadering van Middeleeuwse literatuur. Ze bracht twee maal een periode door in Frankrijk (Université de Poitiers, Culturele Zaken/Nederlandse Ambassade te Parijs) en studeerde af op een studie naar het werk van de diplomaat-dichters Dirc Potter en Philippe de Mézières. 

Naast haar onderzoek adviseert Cécile over de uitvoering van Middeleeuwse liederen en zingt ze zelf ook. 

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Curriculum vitae

Na haar studie Nederlands (BA) en Medieval Studies (MA) werkte Cécile bij verschillende educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen (Wolters Noordhoff, Uitgeverij Verloren, Amsterdam University Press). Ze deed hier brede ervaring op in de redactie, productie en coördinatie binnen het uitgeversbedrijf en werkte met plezier aan (digitale) projecten in een stimulerende internationale academische omgeving. In 2011 haalde ze het certificaat Basisopleiding Uitgeverij (VOB Boek en Media Academie/ Thieme Group). Ook heeft ze gewerkt bij diverse overheidsinstanties (Buitenlandse Zaken te Parijs, RIVM) en nam ze deel aan een traineeship op het gebied van informatiemanagement in de publieke sector. Sinds 2012 werkt Cécile bij de Universiteit Utrecht.

Cécile is als algemeen bestuurslid actief geweest bij Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en als voorzitter bij de promovendiraad van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Eerder vervulde ze verschillende commissies en een bestuursfunctie bij de Europese studentenvereniging AEGEE en bij muziekvereniging Dekoor Close Harmony (winnaar van het tv-programma Korenslag, 2007). Daarnaast schreef ze regelmatig wetenschappelijke recensies voor het Historisch Huis. 

Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Sleutelpublicaties

de Morrée, C.V. (2017). Voor de tijd van het jaar - Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca.1470-1588). (407 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Middeleeuwse studies en bronnen (MSB) ; 165.

Alle publicaties
  Boeken
de Morrée, C.V. (2017). Voor de tijd van het jaar - Vervaardiging, organisatie en gebruikscontext van Middelnederlandse devote liedverzamelingen (ca.1470-1588). (407 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, Middeleeuwse studies en bronnen (MSB) ; 165.
  Boekdelen / hoofdstukken
de Morrée, C.V. (2018). Singing Together Alone - Dynamics between the Individual and the Community in Vernacular Devout Song Collections. Devotio: Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550) Brepols.
de Morrée, C.V. (2018). The re-use of melodies as an indication of the connection of religious song to the urban environment. Religious Connectivity in Urban Communities - Reading, Worshipping, and Connecting in the Continuum of Sacred and Secular, 1400-­1600 Brepols.
  Artikelen
Laveant, K., de Morrée, C.V. & Versendaal, R.M. (2017). Spot en spel - De vrolijke feestcultuur van de late middeleeuwen. Madoc, 31 (3), (pp. 171-179).
de Morrée, C.V. (2013). Komt het Deventer Liederenhandschrift wel uit Deventer?. Spiegel der Letteren, 55 (2), (pp. 121-132) (12 p.).
  Artikelen in bundels / proceedings
van der Poel, D.E. & de Morrée, C.V. (2017). Authorial and Editorial Roles in Modern Devout Song Manuscripts of the Devotio Moderna. In Karen Pratt, Bart Besamusca, Matthias Meyer & Ad Putter (Eds.), The Dynamics of the Medieval Manuscript - Text collections from a European perspective (pp. 367-388). Göttingen: V&R unipress.
  Workshop, seminar, course
de Morrée, C.V. (07-10-2017) Chair Weekend van de Wetenschap: Ontmoet een middeleeuwer Utrecht (07-10-2017)
  Invited talk
de Morrée, C.V. (31-12-2017) Invited speaker Bibliotheek Amstelland Leer zingen als een middeleeuwer
de Morrée, C.V. (25-10-2017) Invited speaker Journée d’étude ‘Les organisations joyeuses. France, Italie, Pays-Bas et Empire (XVe, XVIe et XVIIe siècles)’ Chambéry (25-10-2017) Les chansonniers néerlandais du 16me s.: enquête sur les liens entre la culture joyeuse et la culture de la jeunesse
de Morrée, C.V. (12-11-2016) Invited speaker Museum Catharijneconvent Sint-Maartensliedjes door de eeuwen heen
  Oral presentation
de Morrée, C.V. (29-09-2017) Invited speaker Drongo talenfestival Utrecht (29-09-2017 - 30-09-2017) Workshop: Leer zingen als een middeleeuwer
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Project:
Uncovering Joyful Culture: Parodic Literature and Practices in and around the Low Countries (13th-17th centuries)
01-11-2015 tot 31-10-2020
Algemene projectbeschrijving 

This project will demonstrate the importance of 'joyful culture' as a major cultural phenomenon in late medieval and early modern society. Joyful culture can be defined as a shared system of sociability for groups and individuals organising playful performances and activities in a ritualised way, in which parody has a central role. Building on the example of the Low Countries, the project will offer a comparative, transnational approach, in order to show how joyful culture helped to bind together various social groups in pre-seventeenth-century society, and how parody was used to reinforce group identity and the sense of belonging to a community, whether at the scale of a regional political entity, a city, or a professional group. Rather than insisting on the potential of carnivalesque festivities to express tensions and social conflicts, as historians have often claimed, this project will demonstrate that joyful culture also had an important role in securing social stability and cohesion, thanks to the use of an inclusive form of parody, developed in themes such as friendship, the praise of drunkenness, sexuality and obscenity. This project will thereby refresh the broader field of cultural studies, by re-evaluating concepts of the festive. Three aspects will be studied to delineate the reach and significance of this festive culture, through an evaluation of its productions and the role they played in society. To do so, a range of literary texts, products and artefacts will be contextualised with archival material. The production and use of these sources will be investigated through the study of: - joyful sociability as a medium enhancing a common cultural identity (main applicant); - parodic notarial writing as a tool for the education of youth (post-doc); - the circulation of the multilingual literary genre of the joyful summons as a transnational vehicle for joyful culture (PhD).


http://www.nwo.nl/en/research-and-results/research-projects/i/07/13207.html

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: VIDI
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
In Tune with Eternity: Song and the Spirituality of the Modern Devotion 01-05-2012 tot 01-09-2016
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Promovendus Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • Prof. Dr. Th. Mertens (UIA Antwerpen)
  • L. Vroomen MA (UIA Antwerpen)

Mijn promotieonderzoek richtte zich op de gebruikscontext van 15e-eeuwse Middelnederlandse devote liedverzamelingen, afkomstig uit conventen van de Moderne Devotie. De organisatie van deze verzamelingen volgens cyclische jaarritmes is waarschijnlijk gerelateerd aan het geïntendeerd gebruik van de handschriften. Daarnaast richt ik me op het zoeken naar nieuwe methoden, die recht doen aan het functioneren van liederen als geluiden in een orale cultuur. Andere interessegebieden zijn: middeleeuwse literatuur (Nederlands, Frans, Duits), codicologie, oraliteit en geletterdheid. 

Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Op dit moment verzorgt dr. Cecile de Morrée de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Volledige naam
dr. C.V. de Morrée Contactgegevens
Transcomplex

Trans 1014
Kamer 2.44
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1983
Transcomplex

Trans 1014
Kamer 2.44
3512 JK  UTRECHT

Transcomplex

Trans 1014
Kamer 0
3512 JK  UTRECHT

Postadres
Trans 1014
3512 JK    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-08-17 05:45:27
Laatst bijgewerkt op 04-01-2018