Profiel

Kees Vuyk (1953) studied psychology at the Free University (VU) and philosophy at the University of Amsterdam. In 1990 he received his PhD from the University of Amsterdam with the dissertation 'Homo Volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche en Heidegger' (Kampen 1990).
After his promotion he worked in managing functions at a School for the Arts. In 2001 he became the director of the Dutch Theater Institute (Theater Instituut Nederland).
In 2006 he made the step to the university. In Utrecht he was appointed associate professor in arts policy and arts management.
Besides his dissertation he published three books and co-edited four books.
He is the author of numerous essays and articles, most of them on cultural philosophy, cultural policy and theatre.
His current research focuses on three topics:
1. the value of the arts for society;
2. the position of the performing arts in a media culture;
3. the impact of artistic experience.

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-07-19 17:48:25
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2017). Een samenleving van ongelijken. Filosofie en Praktijk, 38 (3), (pp. 64-78) (15 p.).
Vuyk, C.M. (2017). Oude en nieuwe ongelijkheid - Over het failliet van het verheffingsideaal. (280 p.). Utrecht: Klement.
  2016 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2016). Kunst als educatie. Cultuur + Educatie, 15 (44), (pp. 29-42) (13 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (03-12-2016). Vertrouwen = interesse tonen + ruzie maken. NRC Handelsblad (2 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (01-09-2015) Peer reviewer AUP (Publisher) review of a book
Vuyk, C.M. (2015). The political impact of the novel. Journal of Aesthetics and Phenomenology, 2 (2), (pp. 211-230) (20 p.).
  2015 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (16-06-2015) de waarde van cultuur
Vuyk, C.M. (15-12-2015). Kunst als educatie.
C.M. Vuyk (30-11-2015) Theater in de 21 eeuw
  2014 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2014). De grijze golf: ouderen als doelgroep. In T IJdens, M van Hoorn, A van den Broek & Chr van Rensen (Eds.), Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2013 - Koers kiezen onder wisselende omstandigheden (pp. 98-111) (14 p.). Utrecht: Fonds Cultuurparticipatie.
Vuyk, Kees (2014). P. Gielen (et al.) (2014) De waarde van cultuur. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 26 (101), (pp. 76-77) (2 p.).
Vuyk, C.M. (2014). Voortzetting of nieuw begin. Tech Mess Atm, 18 (2), (pp. 20-22) (3 p.).
  2014 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (04-05-2014) Hegel, Zizek en het einde van de kunst
C.M. Vuyk (01-02-2014) International perspectives on participation and engagement in the arts
C.M. Vuyk (10-10-2014) redirecting research on the impact of NPM oriented cultural policies: a contribution from literature on accountability in education
C.M. Vuyk (17-01-2014) Theatricality in everyday life
C.M. Vuyk (12-03-2014) Tussen echt en onecht: kunst in de burgerlijke cultuur
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (18-03-2013) Invited speaker Art and war. Annual Conference Dutch Association of Aesthetics Utrecht (18-01-2013) Art at war with itself. Bourgeois culture, avant-garde and Heidegger
Vuyk, C.M. (07-11-2013) Invited speaker Seminar The State, the arts and popular culture Edinburgh Business School (07-01-2013) Critical Perspectives on Performance Evaluation
Vuyk, C.M. (2013). The sheltering agent. Earth as an aesthetic concept in a globaliizing world. In J de Mul & R van de Vall (Eds.), Gimme Shelter: Globla Discourses in Aesthetics (pp. 89-100) (12 p.). Amsterdam: AUP.
  2013 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. & Franssen, S. (2013). Ouderen en cultuurparticipatie. Een verslag van een onderzoek naar het beleid van overheden en andere actoren in enkele Europese landen en Nederland. Utrecht: Fonds voor cultuurparticipatie.
  2013 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (08-09-2013) Invited speaker Studiedag "Het ambachtelijke in de kunst (Internationale School voor Wijsbegeert, Leusden) (08-01-2013) Kunsten en ambachten.
Vuyk, C.M. (05-06-2013) Invited speaker Studium Generale Discussie Technische Universiteit (Eindhoven) (05-01-2013) Wat is goede kunst?
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (10-07-2012) Invited speaker International Conference on Cultural Policy Research Barcelona (10-01-2012) Cultural policy as a roadmap for the debate on national identity
Vuyk, C.M. (2012). Parasiet of heraut, criticus of bondgenoot? De wisselende rol van de kunsten in onze samenleving. Filosofie en Praktijk, 23 (4), (pp. 49-65) (17 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2012). Waarom bent u zo gefixeerd op economische groei?. Kunst Kraak, 4 (23), (pp. 29) (1 p.).
  2012 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (08-12-2012) Invited speaker Symposium 'De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus' (VanAbbemuseum/NGE) (Eindhoven) (08-01-2012) Kunst en (subsidie)politiek
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2011). Art and politics: beyond autonomy. Cultural Policy Update, 1 (1), (pp. 4-11) (8 p.).
Vuyk, C.M. (2011). De zin van 'belangeloosheid'. De rol van de filosofie van Immanuel Kant in het werk van de Groningse school. In L. van Heteren, P. Gielen & Q. van den Hoogen (Eds.), Fight for the arts / Strijd om de kunst (pp. 22-33) (11 p.). Amsterdam: AUP.
  2011 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2011). De cultuur van het cultureel ondernemen en wat dit ondernemerschap betekent voor het kunstonderwijs. In G. Brabander & G. Hagoort (Eds.), Passie of professie: cultureel ondernemerschap in Vlaanderen en Nederland (pp. 48-57) (9 p.). Utrecht: Utrecht Arts Management Press.
Vuyk, C.M. (2011). Du musst dein Leben ändern. Courant, 99, (pp. 13-18) (5 p.).
Vuyk, C.M. (2011). Duurzame cultuur vraagt om dienstbare kunst. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 87, (pp. 83-87) (5 p.).
Vuyk, C.M. (2011). Een voorstelling moet ergens over gaan. Tech Mess Atm, 15 (6), (pp. 110-111) (2 p.).
Vuyk, C.M. (2011). Kunst consumeer je niet, maar doe je uit liefde. Kunst Kraak, 3 (15), (pp. 27-30) (3 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (16-06-2011). Zijlstra geeft geld aan VVD kunst. NRC Handelsblad
  2011 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (16-09-2011) De vele betekenisen van autonomie in de kunst
C.M. Vuyk (04-07-2011) Monitoring artistic experience
C.M. Vuyk (23-03-2011) Subsidiebeleid in Nederland
C.M. Vuyk (03-10-2011) The organ in cutural contexts: the usefulness of interdiscipliniary organ performances
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2010). Tekortkomingen van het mechanische denken. De plaats van de esthetica in Kants filosofie. Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie, 3 (5 p.).
Vuyk, C.M. (2010). The arts as an instrument? Notes on the controversy surrounding the value of art. International Journal of Cultural Policy, 16 (2), (pp. 173-183) (10 p.).
van Erven, E.A.P.B., Vuyk, C.M., Cerovecki, I. & Poelman, L. (2010). 'To be Dutch or not to be Turkish, that is the question', or, how to measure the reception of a community-based play about living between cultures. Research in Drama Education, 15 (3), (pp. 339-359) (20 p.).
Vuyk, C.M. & Geerlings, W.H. (2010). Tussen traditie en kunst op zoek naar identiteit. Enkele analyses van de gevolgen van de introductie van volkscultuur als thema van cultuurbeleid. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2010 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2010). Volkscultuur en cultuurbeleid: identiteit, legitimatie en participatie. Levend Erfgoed: Vakblad voor Public Folklore en Public History, 7 (2), (pp. 4-9) (6 p.).
Vuyk, C.M. (2010). Volkscultuur publiek maken. over volkscultuur als voorwerp van cultuurbeleid. In T. IJdens, A. van den Broek, M. van Hoorn & T. Hiemstra (Eds.), Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie (pp. 46-57) (12 p.). Utrecht: Fonds voor cultuurparticipatie.
  2010 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. & Vuyk, Th. (2010). Cultuur op drift. Interview met Kees Vuyk. Kunstzone: Tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs (11), (pp. 19-21) (3 p.).
  2010 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (11-08-2010) Aesthetics as post-metaphysics On the universality of Rancière’s ‘aesthetic regime’
C.M. Vuyk (25-08-2010) Folk culture as a topic of national cultural policy
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2009). Aesthetics of invisibility: ethics of video art. In H. Alma & M. Barnard (Eds.), Visual Art and Religion (pp. 99-108) (10 p.). Berlin: Lit Verlag.
Vuyk, C.M. (2009). At the edges of Vision van Renee van de Vall. Esthetica, 3.
  2009 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2009). De Nederlandse polder en het Vlaamse strijdtoneel. Tech Mess Atm, 13 (6), (pp. 119-121) (3 p.).
Vuyk, C.M. (2009). Kunst in een postautonome samenleving. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid (81), (pp. 99-104) (6 p.).
  2009 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (2009). Kees Vuyk in gesprek met Ranti Tjan. In R. Azough (Eds.), Tijd van verlangen: nieuw cultureel burgerschap in perspectief (pp. 150-159) (10 p.). Arnhem: Stichting Interart.
Vuyk, C.M. (2009). Sympathy for the devil? Het theater en het kwaad. In M. Barnard & G. van der Haar (Eds.), De Bijbel Cultureel (pp. 619-621) (3 p.). Zoetermeer: Meinema.
Vuyk, C.M. (2009). Theater na 'de dood van God'. In M. Barnard & G. van der Haar (Eds.), De Bijbel Cultureel (pp. 362-365) (4 p.). Zoetermeer: Meinema.
  2009 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (15-09-2009) De cultuur van het cultureel ondernemen
C.M. Vuyk (09-10-2009) Earth as a global category. On the use of Heideggers thinking on art for a universal aesthetics
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2008). Bridging cultures? Art versus aesthetics: from Heidegger to Badiou. Aesthetics bridging cultures. Proceedings of the XVIIth International Congress of Aesthetics
  2008 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2008). De controverse over de waarde van kunst. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 20 (78), (pp. 6-12) (7 p.).
  2008 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (21-03-2008). Pleidooi voor een tweede stadsgezelschap. NRC Handelsblad
  2008 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (17-01-2008) Kunst in de greep van de netwerken. Commentaar op Pascal Gielen 'Kunst in netwerken'
C.M. Vuyk (06-08-2008) Why are some media more uncanny than others?
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2007). De kunst van het vergeten. Nietzsche en Badiou over dans. In L. van Heteren & Ch. Kattenbelt e.a (Eds.), Ornamenten van het vergeten (pp. 104-112) (9 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vuyk, C.M. (2007). Het verankeren van kunst. Wat kan cultuurmanagement betekenen voor de kunst?. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 19 (73 (bijlage CD Rom)), (pp. 1-7) (7 p.).
Vuyk, C.M. (2007). Kunst in de greep van de netwerken. In H. Oosterling & H. Slager e.a. (Eds.), Intermediale reflecties. Kruisbestuivingen en dwarsverbanden in de hedendaagse kunst. (pp. 117-129) (13 p.). Rotterdam: Dutch Aesthetics Federation.
  2007 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2007). De hang naar beleving. Tech Mess Atm, 11 (9/10), (pp. 73-75) (3 p.).
Vuyk, C.M. (2007). Het docentschap als kroon. Boekman : tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 19 (73), (pp. 14-18) (5 p.).
  2007 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (22-05-2007). Geef mensen de kans van kunst te houden. De Volkskrant [online]
  2007 - Overige resultaten
C.M. Vuyk (05-10-2007) Co-coordinator Kunst en openbaarheid
C.M. Vuyk (30-10-2007) Verlangen naar de canon
C.M. Vuyk (24-09-2007) Wat heeft Kees Vuyk beleefd? Terugblik op een congresdag.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M., Bleeker, M., van Heteren, L., Kattenbelt, M.J. & Vuyk, K. (2006). De theatermaker als onderzoeker. (205 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vuyk, C.M. (2006). Het theatrale karakter van de hedendaagse kunst. In S. Leyssen & B. Vandenabeele (Eds.), De nieuwe politieke dimensie van de kunsten (pp. 149-161) (13 p.). Budel: Damon.
Vuyk, C.M. (2006). Onderzoek bij kunstopleidingen. Inleiding. In M. Bleeker & L. van Heteren (Eds.), De theatermaker als onderzoeker (pp. 155-157) (3 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2006 - Vakpublicaties
Vuyk, C.M. (2006). Een humaniseringsprogramma. Theater tussen mens en techniek. In H. Havens & Ch. Kattenbelt (Eds.), Theater en technologie (pp. 140-151) (12 p.). Amsterdam: Theater Instituut Nederland.
Vuyk, C.M. (2006). Een onbepaalde ruimte. De betekenis van het toneel voor de samenleving. In Ch. Kattenbelt & P. de Kort (Eds.), Theater en Openbaarheid (pp. 52-73) (22 p.). Amsterdam: Theater Instituut Nederland.
Vuyk, C.M. (2006). Het theater als spiegel. Tech Mess Atm, 10 (9&10), (pp. 18-21) (4 p.).
Vuyk, C.M. (2006). Honger naar theater. In C. Meijers (Eds.), Het beste uit 10 jaar TM (pp. 306-311) (6 p.). Amsterdam: International Theatre & Film Books.
Vuyk, C.M., Havens, H., Kattenbelt, M.J. & Vuyk, K. (2006). Theater en technologie. (271 p.). Amsterdam: Theater Instituut Nederland.
  2006 - Populariserende publicaties
Vuyk, C.M. (2006). De kunst die wij wensen. Zichtlijnen (november).
Vuyk, C.M. (2006). Wat doet een beeldhouwer?. Filosofie, 16 (2), (pp. 10-11) (2 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Vuyk, C.M. (2002). Het menselijk teveel. Over de kunst van het leven en de waarde van kunst. Kampen: Klement, Dit boek is van voordat ik bij de universiteit kwam werken. Maar het is een sleutelpublicatie voor het begrijpen van mijn werk. Daarom wil ik hem graag nog aan mijn publicatielijst toevoegen..
  0 - Overige resultaten
C.M. Vuyk () Esthetica
C.M. Vuyk () Esthetica
C.M. Vuyk () Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie
C.M. Vuyk () Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie
C.M. Vuyk () Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie
C.M. Vuyk () Esthetica. Tijdschrift voor Kunst en Filosofie
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-07-19 17:48:26

Afgesloten projecten

Project:
Monitoronderzoek volkscultuurbeleid en volkscultuurparticipatie 23-12-2009 tot 31-10-2010
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-07-19 17:48:26
Volledige naam
dr. C.M. Vuyk Contactgegevens
Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2a
Kamer 1.02
3512 EV  UTRECHT

Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2a
Kamer 0
3512 EV  UTRECHT

Muntstraat 2-2a

Muntstraat 2a
Kamer 1.02
3512 EV  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 6263
Gegenereerd op 2018-07-19 17:48:26
Laatst bijgewerkt op 07-11-2016