Drs. Clarine Rijpstra-van Daal

Drs. Clarine Rijpstra-van Daal

Promovendus
Geschiedenis van de Filosofie
c.m.rijpstra-vandaal@uu.nl

Clarine Rijpstra (doctoraal klassieke taal- en letterkunde, Leiden 1990) is docent klassieke talen aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en promovenda bij het Galenus-project aan de Universiteit Utrecht. Het promotieonderzoek wordt mogelijk gemaakt door een NWO promotiebeurs voor leraren. Promotor is prof. dr. T.L. Tieleman en co-promotor dr. L.A. Joosse.

De titel van haar onderzoek is Galen on Education. Het doel is om de visie van Galenus op het onderwijs te reconstrueren. Galenus toonde grote interesse in dit onderwerp, maar zijn visie moet gereconstrueerd worden uit de vele opmerkingen over onderwijs die Galenus verspreid over zijn werken maakte. De centrale vraag is of Galenus een coherente visie op onderwijs had. Bij deze vraag wordt ook de relatie tussen zijn visie op onderwijs en zijn theorieën over kennis, logica en methodologie onderzocht.