Charlotte Offringa MSc

Promovendus
Environmental Governance

Ik droom ervan dat men zich meer identificeert met hun waterschap, dan met hun stad. Water is essentieel voor het leven. Ik ben dan ook op de eerste plaats inwoner van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en daarna pas inwoner van Utrecht. In welk waterschap woon jij?

Afgelopen jaren heb ik in mijn werk bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de Gemeente Westland geleerd over successen en moeilijkheden van een effectief en vernieuwend water(kwaliteits)beheer. Als Promovendus onderzoek ik met mijn team welke concrete handelingsperspectieven er zijn voor versterking van beleid en sturing voor waterkwaliteit verbetering in Nederland. Het project is in opdracht van STOWA, dus ik zal ook werken met en voor de praktijk.