Cedric Ryngaert (1978) is hoogleraar internationaal recht. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Leuven (2001), promoveerde aan dezelfde universiteit in 2007 op een proefschrift over rechtsmacht in het volkenrecht, en trad vervolgens in dienst bij de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek betreft het rechtsmachtrecht, immuniteiten, niet-statelijke actoren, sancties, internationale organisaties, internationaal strafrecht en de rol van het internationaal recht voor nationale rechtbanken. Hij is de auteur van onder meer Jurisdiction in International Law (OUP 2015, 2nd ed), Selfless Intervention: The Exercise of Jurisdiction in the Common Interest (OUP 2020), en, met Tom Ruys, Secondary Sanctions (British Yb Int’l L 2020). Hij ontving eerder VENI, VIDI en ERC Starting Grant subsidies. Hij is voorzitter van de Commissie Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken, die het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert. Ook is hij hoofdredacteur van de Netherlands International Law Review en de Utrecht Law Review.  

Leeropdracht
Internationaal publiekrecht
Oratiedatum
31-03-2015