Cora van de Poppe MA

Promovendus
Vroegmoderne literatuur
c.j.vandepoppe@uu.nl

Cora van de Poppe is promovenda in het project Language Dynamics in the Dutch Golden Age. Dit interdisciplinaire project onderzoekt taalvariatie binnen vroegmoderne auteurs vanuit een taal- en letterkundig perspectief (intra-auteur variatie). Cora is geïnteresseerd in de literaire en culturele effecten van taalvariatie. In de eerste maanden van het project heeft zij onderzoek gedaan naar variatie in het gebruik van de genitief door vroegmoderne auteurs. Op dit moment focust haar onderzoek zich op de manier waarop taalvariatie bijdroeg aan de constructie van herinneringen in de vroegmoderne samenleving. In de eerste helft van de zeventiende eeuw leidden de politieke en religieuze conflicten tussen remonstranten en contraremonstranten tot de totstandkoming van een tekstuele herinneringscultuur, die werd vormgegeven door zowel hoogopgeleide auteurs als memoristen uit de lagere klassen van de samenleving. Cora onderzoekt hoe deze vroegmoderne schrijvers de mogelijkheden van hun taalsysteem benutten in het construeren van herinneringen.