Dr. C.J. (Corette) Wierenga

Hugo R. Kruytgebouw
Padualaan 8
Kamer N.511
3584 CH Utrecht

Dr. C.J. (Corette) Wierenga

Universitair hoofddocent
Cell Biology
030 253 2659
c.j.wierenga@uu.nl

“Bij hersenverbindingen gaat het er niet om dat je er zoveel mogelijk hebt maar vooral dat de kwaliteit van de verbindingen zo goed mogelijk is. De basis hiervan wordt gelegd in onze eerste drie levensjaren.”

Corette Wierenga is universitair hoofddocent Neurofysiologie. In de HUB ‘De 1001 eerste dagen in het leven van een kind’ onderzoekt Wierenga samen met genetici, taalkundigen, biologen en gedragswetenschappers naar het verloop, de impact en de gevolgen van de hersen- en taalontwikkeling van kinderen in de eerste drie jaar. Dat zijn cruciale jaren want de start bepaalt in sterke mate de mogelijkheden op latere leeftijd.

Onze hersenen bestaan uit miljoenen neuronen die met elkaar verbonden zijn via synaptische verbindingen. Dit zijn zeer dynamische structuren die zichzelf voortdurend aanpassen qua sterkte en aantallen. De neuronale circuits in onze hersenen hebben een groot aanpassingsvermogen tijdens onze ontwikkeling, wanneer we leren of als reactie op ziektes. Wierenga bestudeert de moleculaire processen die aan dit aanpassingsvermogen ten grondslag liggen en gebruikt deze fundamentele kennis om het neurobiologische begrip over hersenaandoeningen te verbeteren.

Achtergrond

Wierenga studeerde Natuurkunde aan de VU en promoveerde aan de UvA op een onderzoek in de Neurobiologie. Ze werkte onder meer als postdoc aan de Brandeis University in de VS en aan het Max Planck Instituut voor Neurobiologie in Duitsland. Ondersteund door een VIDI en een Aspasia subsidie van NWO startte ze in 2012 in Utrecht haar eigen onderzoeksgroep bij de afdeling Celbiologie van de faculteit Bètawetenschappen. Wierenga is lid van de Open Science Community Utrecht en is voorzitter van de Dutch Neuroscience Meeting 2022.
 

Weekend van de Wetenschap: Worden je hersenen steeds slimmer?

Studium Generale: Mind the Memory