Mr. dr. C.J.W. (Jaap) Baaij

Mr. dr. C.J.W. (Jaap) Baaij

Universitair hoofddocent
Molengraaff Instituut voor privaatrecht
c.j.w.baaij@uu.nl

C.J.W. (Jaap) Baaij is een interdisciplinair onderzoeker gespecialiseerd in het gebruik van het contractenrecht om sociale vraagstukken aan te pakken. Hij is gepromoveerd aan zowel Yale Law School (contractenrecht & arbitrage) als de Universiteit van Amsterdam (Europees contractenrecht, cum laude).

Jaap onderzoekt de cruciale rol van contracten en het contractenrecht in het aanjagen van positieve maatschappelijke veranderingen. Bij het Montaigne Center for the Rule of Law and Justice richt zijn onderzoek zich op het verbeteren van duurzaamheid in de wereldhandel door middel van commerciële contracten en het equiperen van consumenten voor de energietransitie door middel van energiecontracten.

Jaap heeft uitgebreide onderwijservaring in Europa en de Verenigde Staten op het gebied van contractenrecht, theorie van het privaatrecht, commerciële arbitrage en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij heeft gastposities bekleed aan instellingen als Columbia Law School en de National University of Singapore. Daarnaast heeft hij gastcolleges gegeven aan onder meer Yale en Princeton.

Jaaps internationale werk is verschenen in tijdschriften als Harvard International Law Journal en King's Law Journal en in boeken van Oxford University Press en Kluwer Law International. Hij combineert daarin rechtstheorie met empirisch onderzoek, politieke theorie, gedragswetenschappen, en taalfilosofie.