Clemens van den Berg MSc

Promovendus
Religiewetenschap
c.g.vandenberg@uu.nl

 

 
Afgesloten projecten
Project
Blueprints of Hope: Designing Post-War Europe. Ideas, Emotions, Networks and Negotiations (1930-1963) 01-09-2016 tot 28-02-2022
Algemene projectbeschrijving

Since its inception, the European integration project has been contested. This interdisciplinary research project analyzes the different blueprints for Europe that were present in the period 1930-1963, thereby aiming to show why some blueprints set their stamps on the institutional start-up of European integration, while other blueprints were rejected.  Going beyond a state-centric analysis in order to achieve this, the research project focuses on transnational political, clerical and economic networks. By including a wider range of actors, the project expands the existing historiography of the EU’s “early” integration. Moreover, such a new understanding of the diversity of ideas of “what is Europe” in these early years of European integration may help to elucidate the driving forces and institutional dynamics in today’s EU.

Rol
Promovendus & uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

Clemens' onderzoek, onder de deeltitel 'Spiritual Blueprints of Europe', richt zich op de vraag hoe kerkelijke netwerken en actoren hebben gedacht over en een rol hebben gespeeld in het proces van vroege Europese integratie. De opkomst van fascistische bewegingen in de vroege jaren '30 van de vorige eeuw leidde tot een breed gedeelde culturele onvrede over het vermeend moreel verval in Europa. Tegelijkertijd begon binnen de niet-katholieke denominaties de zogeheten oecumenische beweging, die streefde naar wereldwijde kerkelijke samenwerking, aan kracht te winnen. Dit zou uiteindelijk uitmonden in de oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam in 1948. De kern van dit subproject is derhalve de manier waarop leidende figuren binnen en buiten deze Wereldraad een toekomstige rol voor het christendom in mogelijke Europese samenwerkingsverbanden weggelegd zagen en of ze er al dan niet in slaagden deze rol ook te bewerkstelligen.

[werk in uitvoering - meer informatie volgt]

Financiering
2e geldstroom - NWO NWO Vrije Competitie
Overige projectleden
  • Mathieu Segers