Clemens van den Berg MSc

Promovendus
Religiewetenschap
c.g.vandenberg@uu.nl

In het academisch jaar 2018-2019 zal ik opnieuw het vak 'Ethiek, mensenrechten en religieuze tolerantie' doceren, dat ik ook afgelopen jaar gaf in samenwerking met dr. Christoph Baumgartner.