Prof. dr. Cok Bakker

Prof. dr. Cok Bakker

Hoogleraar
Religiewetenschap
030 253 1841
c.bakker@uu.nl

Het onderzoeksprogramma 'Didactiek van Levensbeschouwelijke vorming' richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op het macro-niveau van onderwijsbeleid en onderwijsverzuiling, op het meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties (bijvoorbeeld 'de identiteit van de school' en 'het vak godsdienst/levensbeschouwing') en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.

Vanaf 2012 is een samenwerkingsverband aangegaan met de Hogeschool Utrecht.. In het Kenniscentrum Educatie wordt een samenhangend onderzoeksprogramma uitgewerkt onder het thema 'Normatieve Professionalisering'.

In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van UU en HU functioneert een onderoeksgroep van ongeveer 15-20 onderzoekers rond het thema LeVo/NP.

Afgesloten promotieprojecten:

Dr. Bram (A.) de Muynck (promotiedatum: 10 april 2008)
Een goddelijk beroep; Spiritualiteit in de beroepspraktijk van leraren in het orthodox-protestants basisonderwijs. Dissertatie Vrije Universiteit 
    Financ.: Hogeschool Driestar Gouda
    Prom.: prof.dr. Siebren Miedema, prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Adri Smaling

Dr. Inge (I.C.) Versteegt (promotiedatum: 22 december 2010)
Diversiteit in de klas: perspectieven van de leerkracht. Een kwalitatief-empirisch onderzoek naar de wijzen waarop leerkrachten in het protestants-christelijk primair onderwijs betekenis toekennen aan religieuze en etnische diversiteit van leerlingen. Proefschrift Universiteit Utrecht
    Financ.: Besturenraad Voorburg (aio; 3-de geldstroom)
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman

Dr. Marike Faber (promotiedatum: 30 januari 2012) 
Identity dynamics at play. A theoretical and empirical analysis of the concept 'religious identity of a school' within a religiously diverse context in the Netherlands. PhD-thesis Utrecht University.
    Financ.: aio (1-ste geldstroom)
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman

Dr. Bas van den Berg (promotiedatum: 11 februari 2014)
Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen. Proefschrift Universiteit Utrecht.
    Financ.: Marnix Academie Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Ina ter Avest

Dr. Joantine Berghuijs (promotiedatum: 20 maart 2014)
New Spirituality and Social Engagement. PhD-thesis Utrecht University.
    Financ.: eerste geldstroom UU (aio)
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk J. Tieleman; co-prom.: dr. Jos Pieper

Dr. Elsbeth Visser-Vogel MSc (promotiedatum: 19 mei 2015)
Religious identity development of orthoprax Muslim adolescents in the Netherlands. PhD-thesis Utrecht University
    Financ.: Hogeschool Driestar, UU en PThU
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Marcel Barnard; co-prom.: dr. Jos de Kock (beg.)

Dr. George Lengkeek (promotiedatum: 25 november 2016)
Pedagogisch leiderschap. Het ondersteunen van vorming door onderwijs in exacte vakken. Delft: Eburon
    Financ.: Onbezoldigd
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Henk Tieleman 

Dr. Peter Mesker (promotiedatum: 6 juli 2018)
A little less balance in new teachers' professional development; An international teaching internship as a significant personal experience in becoming a teacher. PhD-thesis Utrecht University
    Financ.: Hogeschool Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr.Hartger Wassink

Dr. Dian Fluijt (promotiedatum: 21 september 2018)
Passend onderwijzen met co-teaching; Studie naar de gemeenschappelijke betekenisverleningvan co-teaching teams. PhD-thesis Utrecht University
    Financ.: Hogeschool Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Elke Struijff

Dr. Edwin van der Zande (promotiedatum: 20 november 2018)
Life Orientation for Professionals; A narrative inquiry into morality and dialogical competency in Professionalisation. PhD-thesis Utrecht University. Utrecht: Parthenon
    Financ.: Hogeschool Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom.: dr. Ina ter Avest

Dr. Jeannette den Ouden (promotiedatum: 9 september 2020)
Zachtjes schudden aan de boom; Een onderzoek naar rationales en kernpraktijken van 1ste graads docenten Godsdiens/Levensbeschouwing gericht op de levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling van hun leerlingen. Proefschrift Universiteit Leiden
    Financ.: Universiteit Leiden + onbezoldigd
    Prom.: prof.dr.ir. Fred Janssen, prof.dr. Cok Bakker

Dr. Pim Klamer (promotiedatum: 5 maart 2021)
Valuing the client or the property?; An examination of client-related judgement bias in real estate valuation. Proefschrift Universiteit Utrecht
    Financ.: Hogeschool Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr.ir. Vincent Gruis 

Dr. Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat (promotiedatum: 3 december 2021)
Finding one's own way; Exploring the religious identity development of emerging adults raised in strictly Reformed contexts in the Netherlands. Proefschrift Protestantse Theologische Universiteit (PThU)
    Financ.: Hogeschool Driestar, PThU
    Prom.: prof.dr. Marcel Barnard, prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. Jos de Kock, dr. Elsbeth Vogel 

Dr. Koen Wessels (promotiedatum: 24 juni 2022)
Pedagogy of entanglement. A response to the complex societal challenges that permeate our lives. PhD-thesis Utrecht University.
    Financ.: Hogeschool Utrecht
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker, prof.dr. A.E.J. Wals; co-prom.: dr. George Lengkeek

Dr. Saro Lozano Parra (promotiedatum: 8 juli 2022) 
The School as a Playground for Educational Friction. Understanding Democracy in Dutch Secondary Education. PhD-thesis Utrecht University.
    Financ.: Ministerie OCW (promodoc-programma)
    Prom.: prof.dr. Cok Bakker; co-prom: dr. Lucien van Liere