Mr. Coen Modderman
c.b.modderman@uu.nl
Gegenereerd op 2017-10-19 05:37:58


Profiel

Coen Modderman is docent en onderzoeker aan de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie. Daarnaast is hij bestuurslid van het Utrecht Law College. Verder schrijft hij een proefschrift over parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van verdragen. In 2014 werd hij door de JSVU namens de Utrechtse rechtenstudenten uitgeroepen tot Docenttalent van het Jaar.

 

Onderwijs

Docent en/of coördinator bij: Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Bestuursprocesrecht, verdiepingsonderwijs ULC-Tilia

 

Publicaties

 

Boek(del)en/artikelen

 • C.B. Modderman, ‘Een ieder verbindende bepalingen en verdragsgoedkeuring’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2017, afl. 1, p. 37-48
 • Coen Modderman & Rolf Ortlep, ‘De betekenis van uitlatingen van de zijde van de regering bij wetsinterpretatie door de rechter’, in: Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet en Remco Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016, p. 139-152
 • Coen Modderman & Remco Nehmelman, ‘Parallelle rijkswetsvoorstellen, een oproep’, Nederlands Juristenblad 2015, afl. 39, p. 2745-2746
 • Coen Modderman & Jan Willem van Rossem, ‘Taverne en de Trias’, Nederlands Juristenblad 2015, afl. 11, p. 685-686
 • C.B. Modderman, ‘De Staten-Generaal en de totstandkoming van verdragen’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2015, afl. 1, p. 34-60
 • R. Ortlep, B.J. Schueler, H.H.M. Scholtes, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot & C.B. Modderman, ‘De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb’, Jurisprudentie Bestuursrecht plus 2014, afl. 3, p. 168-181
 • C.B. Modderman, ‘VAR-verslag: digitalisering van het bestuursprocesrecht’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2014/12, afl. 4, p. 96-100
 • B.J. Schueler, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot, C.B. Modderman, R. Ortlep & H.H.M. Scholtes, Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013 (in opdracht van WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie)
 • C.B. Modderman, ‘Tavernes voorstel van rijkswet’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2013, afl. 3, p. 234-241
 • C.B. Modderman, ‘Het moment van toepassing van het relativiteitsvereiste door de bestuursrechter’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2012/29, afl. 8, p. 215-219

 

Annotaties

 • C.B. Modderman & R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 februari 2016, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2016/134
 • C.B. Modderman, annotatie onder CRvB 1 september 2015, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2015/366
 • C.B. Modderman, annotatie onder CRvB 30 juli 2015, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2015/357
 • C.B. Modderman, annotatie onder EHRM 17 februari 2015, European Human Rights Cases 2015/99
 • C.B. Modderman & T.P.A.M. Wouters, annotatie onder Rb. Oost-Brabant 20 juni 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2015/87
 • C.B. Modderman, annotatie onder CRvB 17 oktober 2014, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2015/86
 • C.B. Modderman, annotatie onder ABRvS 28 augustus 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2014/20
 • C.B. Modderman & R. Nehmelman, annotatie onder EHRM 25 juni 2013, European Human Rights Cases 2013/235
 • C.B. Modderman, annotatie onder Vz. ABRvS 27 mei 2013, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2013/205

 

Overig

 • Coen Modderman, ‘Wijziging Rgbv en het doorploegen van verdragen’, Publiekrecht en Politiek 2017, http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/wijziging-rgbv-en-het-doorploegen-van-verdragen/
 • Coen Modderman & Wytze van der Woude, ‘Verkiezingen: de Eerste Kamer onder vuur’, Dossier (UU) Verkiezingen in roerige tijden 2017, http://researchstories.sites.uu.nl/2017/02/20/verkiezingen-de-eerste-kamer-onder-vuur/
 • C.B. Modderman & A.J. de Vries (red.), Utrecht Law College 10 jaar, Utrecht: Departement Rechtsgeleerdheid/Faculteit REBO 2016 (64 p.)
 • C.B. Modderman, Bewerking commentaar op artikel 8:32 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2013
 • C.B. Modderman, Bewerking commentaar op artikel 8:31 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2013
 • C.B. Modderman, Bewerking commentaar op artikel 8:30 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2013
 • C.B. Modderman, Bewerking commentaar op artikel 8:29 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2013
Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2017-10-19 05:37:58
Nevenfuncties

Auteur artikelsgewijs commentaar Awb bij Xpert bestuursrecht

Gegenereerd op 2017-10-19 05:37:58
Volledige naam
Mr. C.B. Modderman Contactgegevens
Achter Sint Pieter

Achter Sint Pieter 200
Kamer 3.08
3512 HT  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7877
Gegenereerd op 2017-10-19 05:37:58
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017