Sleutelpublicaties

Smit, C. A. L. (2008). Fatsoenlijk vertier. In C. A. L. Smit (Ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (pp. 7-24). Bert Bakker.
Smit, C. (2015). De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914. Verloren.
Smit, C. A. L., van den Broek, I., & Wolffram, D. J. (2010). Imagination and commitment. representations of the Social Question. (Groningen Studies in Cultural Change ed.) Peeters.

Publicaties

2022

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2022). Spinazievreters vol stralende wendingen. Volksverheffers tussen Vecht en Eem rond 1900. Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis.

2020

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2020). Recensie Liefdadigheid naar Vermogen. Door en voor Amsterdamse burgers 1871-1941. Historisch Tijdschrift Holland. http://tijdschriftholland.nl/recensie-linde-limperg-liefdadigheid/

2019

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2019). VAN ‘WELDADIG VERSCHIL’ NAAR ‘HUILENDE ARMOE-WEEDOM’. VERANDERENDE OPVATTINGEN OVER ARMOEDE IN DE NEGENTIENDE EEUW. In De verschillende gezichten van armoede (pp. 84-105). (Annalen van het Thijmgenootschap ). Uitgeverij Valkhof Pers.

Populariserende publicaties

Smit, C. A. L. (2019). Weg uit de krotten. Geschiedenis Magazine, 54(3), 30-31.

2018

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2018). ‘Die menschen zijn te beklagen, niet te verachten’. Mededogen, verontwaardiging en angst: humanitaire narratieven als richtinggevend onderdeel van politiek. In R. Gabriëls, S. Koenis, & T. Swierstra (Eds.), Het hart op de tong. Emoties in de politiek (pp. 177-189). Amsterdam University Press.

Populariserende publicaties

Smit, C. A. L. (2018). De zon op je boterham. Geschiedenis Magazine, 53(6), 28-29.

2017

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2017). Boekbespreking Geerten Waling, 1848 Clubkoorts en revolutie: Democratische experimenten in Parijs en Berlijn. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 14, 130-132.

Vakpublicaties

Dorsman, L. J., & Smit, C. A. L. (2017). History studeren in Utrecht. Ex tempore, 36(2), 131-139.

2016

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2016). De eer van de werkman. Geschiedenis Magazine, 8 - 2016, 22-23.

Populariserende publicaties

Smit, C. A. L. (2016). Naar de krottenwijken. Geschiedenis Magazine, 51(5), 40-42.

2015

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. (2015). Boekbespreking Thijs van Vugt, Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’. Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 1829-1904. BMGN - The Low Countries Historical Review, 130(4).
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/325165/Boekbespreking.pdf?sequence=1
Smit, C. (2015). De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914. Verloren.
Smit, C. A. L. (2015). Boekbespreking Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920. De negentiende eeuw, 39, 61.

2014

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2014). Van ‘de hatelijkste aller belastingen’ tot een ‘daad van rechtvaardigheid’. De strijd om een inkomstenbelasting in Nederland, 1842-1893. In Het geld regeert: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014 (pp. 35-44). Boom.
Smit, C. A. L. (2014). Boekbespreking Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur. De negentiende eeuw, 38(4), 322.

2013

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2013). Boekbespreking Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890. Historisch Tijdschrift Holland, 3/4, 182-183.

2012

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2012). Boekbespreking Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. De negentiende eeuw, 36, 152-153.
Smit, C. A. L. (2012). Boekbespreking De-urbanisatie als nieuwe parameter? Tijdschrift Voor Geschiedenis, 125, 590-591.

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2012). Boekbespreking Van vossenjacht tot stembiljet: vrouwen en de Britse politiek (1900-1940). Historica, 35, 27-27.

2011

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L., & Winkler Prins, A. (2011). Leven in 1870. Nederland aan de vooravond van de moderne tijd. Unieboek| Het Spectrum.

Vakpublicaties

Smit, C. (2011). Boekbespreking Darwin en de strijd om de beschaving in Nederland 1859-1909. De negentiende eeuw, 35(4), 226-227.

Populariserende publicaties

Smit, C. A. L. (2011). ‘Een heldenrol voor Floris van Hall. Hoe Nederland in 1844 net niet failliet ging’. Geschiedenis Magazine 46, 5 (2011), 22-25.

2010

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L., van den Broek, I., & Wolffram, D. J. (2010). Imagination and commitment. representations of the Social Question. (Groningen Studies in Cultural Change ed.) Peeters.
Smit, C. A. L., van den Broek, I., & Wolffram, D. J. (2010). Introduction: Representations of the Social Question. In C. A. L. Smit, I. van den Broek, & D. J. Wolffram (Eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question (pp. ix-xv). (Groningen Studies in Cultural Change; No. XXXVI). Peeters.
Smit, C. A. L. (2010). 'Symbols and images of the Amsterdam Housing Issue’. In I. van den Broek, C. Smit, & D. J. Wolffram (Eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question (pp. 145-162). Peeters.

2009

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L., & Bos, D. (2009). 'Volkspaleizen voor de Jordaan. "Hier wordt in betere dingen geloofd"'. In I. de Haan, & W. ten Have (Eds.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 173-189). Boom.

Populariserende publicaties

Smit, C. (2009). Bezorgde burgers. Sociale crisis, publieke opinie en politieke agenda rond 1900. Aanzet, 25(2), 5-8.

2008

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2008). "Ons aller plicht om de menschheid te helpen (The duty of us all to help mankind)”: literary representation of Toynbee-work in the Netherlands around 1900. In H. W. Hoen, & M. Kemperink (Eds.), Vision in Text and Image (pp. 115-126). Peeters.

Vakpublicaties

Smit, C. A. L. (2008). Fatsoenlijk vertier. In C. A. L. Smit (Ed.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (pp. 7-24). Bert Bakker.
Smit, C. A. L. (2008). "O, tint'le ook in ons dat hoog gevoel!” De weldadige hand der Toynbee-beweging. De negentiende eeuw, 32(1), 67-85.
Smit, C. A. L. (2008). Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870. Bert Bakker.

2007

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. (2007). Introduction: Local Elites and Urban Politics. A Conceptual Framework. In D. J. Wolffram, S. C., & C. A. L. Smit (Eds.), In Control of the City. Local Elites and the Dynamics of Urban Politics, 1800-1960 (pp. ix-xix). Peeters.
Smit, C. A. L. (2007). 'Gij echtpaar, vol van deugd'. Huwelijk en sociaal werk rond 1900. Tijdschrift voor Genderstudies, 10(1), 54-68.
Smit, C. A. L. (2007). International reform literature: indictment, guidance and inspiration. In S. Couperus, C. A. L. Smit, & D. J. Wolffram (Eds.), In control of the City. Local elites and the dynamic of urban politics, 1800-1960 (pp. 93-106). Peeters.
Couperus, S., Smit, C. A. L., & Wolffram, D. J. (2007). In control of the city. Local elites and the dynamics of urban politics, 1800-1960. Peeters.

2006

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2006). Hunne scherpte van geest vrijwillig dienstbaar aan de verheffing der gezonkenen. Toynbee-werk vanuit universiteiten in Nederland. In L. J. Dorsman, & P. J. Knegtmans (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 25-34). Verloren.

2005

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. (Ed.), Kaspersen, L. B., Lindvall, J., Sebring, J., & Zimmermann, A. (2005). Comparative Report on the Institutionalisation of ‘Old’ Consenualism: A Framework for Socio-Economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective.

2004

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C., Lindvall, J., Sebring, J., & Zimmermann, A. (2004). Comparative Report on the Roots of ‘Old’ Consensualism: A Framework for Socio-Economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective.

2003

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. (2003). The history of Dutch consensualism: State of the Art, Smallcons Project.

2002

Wetenschappelijke publicaties

Smit, C. A. L. (2002). Omwille der billijkheid. De strijd over de invoering van de inkomstenbelasting in Nederland. Wereldbibliotheek.

2000

Vakpublicaties

Smit, C. (2000). Belastingherziening in historische context. Openbaar Bestuur, XII, 31-33.

1999

Populariserende publicaties

Smit, C. (1999). Uit de dagboeken van N.G. Pierson. Onvoltooid Verleden, 6, 35-42.

1998

Populariserende publicaties

Smit, C. (1998). Een vrijgevochten vrouw. Maria W.H. Rutgers-Hoitsema. Onvoltooid Verleden, 4, 51-58.