Publicaties

2021

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. (2021). Vlucht uit Babel: De rol van het Latijn in het 'wereldtaalvraagstuk'. Lampas, 54(3), 372-394.
van Bommel, S. (2021). Review of: Eric Adler, The Battle of the Classics: How a Nineteenth-Century Debate Can Save the Humanities Today. History of Humanities, 6(2), 720-722.
van Bommel, S. (2021). Van humanisme tot nazisme: De casus Frederik Jzn. Muller (1883-1944). Tijdschrift Voor Geschiedenis, 134(1), 65-84. https://doi.org/10.5117/TVG2021.1.005.BOMM

Vakpublicaties

van Bommel, S. (2021). Het 'wereldtaalvraagstuk': Latijn of Esperanto? Frons, 41(2), 136-141.

2020

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2020). Ein Kampf auf verlorenem Posten: Jacobus Johannes Hartman (1851-1924) und die Neubelebung des Lateinischen als literarische Weltsprache. In S. Weise (Ed.), Litterae recentissimae: Formen und Funktionen neulateinischer Literatur vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart (1 ed., pp. 267-291). innsbruck university press.
van Bommel, S. P. (2020). Filosofen tegen redenaars: Een tijdloze strijd om de vorming van de jeugd. In E. Cohen de Lara (Ed.), Plato en de Sofisten: Een spiegel voor onze tijd (pp. 35-54). Thijmgenootschap.

2018

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2018). Per Scholas Ad Astra: On The ‘Scholastic’ Nature Of Humanistic Education. In Paideia & Humanitas: Formar e Educar Ontem e Hoje/To Form and Educate Yesterday and Today (pp. 221-240). Húmus Edições.
van Bommel, S. P. (2018). De klassieke oudheid en het brede publiek: Drie perspectieven: populariseren, beschaven, vertolken. Hermeneus, 90(4/5), 201-210.
van Bommel, S. P. (2018). Jong vakgebied op zoek naar zelfrechtvaardiging: Boekbespreking E. Almagor, L. Maurice (eds.), The Reception of Ancient Virtues and Vices in Modern Popular Culture: Beauty, Bravery, Blood and Glory, 2017. Vooys, 36(1), 88-91.

2017

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2017). Cobet Revisited: New Light on a Brilliant and Eccentric Scholar . Mnemosyne, 70(6), 1008-1039. https://doi.org/10.1163/1568525X-12342300

2016

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2016). Book review Ton van Kalmthout, Huib Zuidervaart (eds.). The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands. BMGN - The Low Countries Historical Review, 131(1), [review 8]. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10173

Vakpublicaties

van Bommel, S. P. (Author). (2016). Les Classiques entre prospérité et crise: L’enseignement du Grec et du Latin aux Pays-Bas. Web publication/site, La Vie des Classiques. http://www.laviedesclassiques.fr/article/l’herbe-est-elle-plus-verte-ailleurs-l’enseignement-du-grec-et-du-latin-aux-pays-bas
van Bommel, S. P. (Author). (2016). Classics between prosperity and crisis: Greek and Latin education in 21st-century Holland. Ed. by C. Porton. Web publication/site, Addisco . http://www.addisco.nl/blog/classics-between-prosperity-and-crisis-bas-van-bommel.htm

Populariserende publicaties

van Bommel, S. P. (2016). Christelijke barmhartigheid geen vrijbrief voor politieke ongehoorzaamheid. Reformatorisch Dagblad. http://www.refdag.nl/opinie/christelijke_barmhartigheid_geen_vrijbrief_voor_politieke_ongehoorzaamheid_1_984472

Overige resultaten

van Bommel, S. P. (Author). (2016). Zorgwekkende alliantie in de maak tussen links-liberalen en de orthodoxe islam. Web publication/site http://politiek.tpo.nl/2016/02/11/zorgwekkende-alliantie-in-de-maak-tussen-links-liberalen-en-de-orthodoxe-islam/

2015

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2015). Between "Bildung" and "Wissenschaft": The 19th-century German Ideal of Scientific Education. Europäische Geschichte Online (EGO). http://www.ieg-ego.eu/bommelb-2015-en
van Bommel, B. (2015). Classical Humanism and the Challenge of Modernity: Debates on Classical Education in 19th-century Germany. (Philologus, A Journal for Ancient Literature and its Reception, Supplementary Volumes; Vol. 1). De Gruyter.

Populariserende publicaties

2014

Vakpublicaties

van Bommel, S. P. (2014). De teloorgang van algemeen menselijke vorming. In A. Verbrugge, & J. van Baardewijk (Eds.), Waartoe is de universiteit op aarde? (pp. 171-186). Boom.

2013

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2013). Classical Humanism and the Challenge of Modernity. Debates on classical education in Germany c. 1770-1860. Utrecht University.
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/284732/Bommel.pdf?sequence=1

Populariserende publicaties

van Bommel, S. P. (2013). Latijn op school kan ook zonder gepuzzel en gezweet. De Volkskrant. http://www.volkskrant.nl/binnenland/-latijn-op-school-kan-ook-zonder-gepuzzel-en-gezweet~a3408664/
van Bommel, S. P. (2013). Athenaeum Illustre heropgericht. Amphora, 32(2), 34.

2012

Vakpublicaties

van Bommel, S. P. (2012). De conversione ad Latinitatem vivam in monasterio Benedictinorum Ottiliensi facta. Vox Latina, 48(190), 524-528.

2011

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2011). Stefan Zweigs Humanisme en de Ondergang van Europa. Vooys, 29(3), 42-45.

2010

Vakpublicaties

van Bommel, S. P. (2010). Onderwijs moet de leerling innerlijk verheffen. Een conservatieve visie op onderwijs. Roodkoper, 14, 50-51.

2003

Wetenschappelijke publicaties

van Bommel, S. P. (2003). Bookreview Documents of Ancient Greek Music. Mnemosyne, 56, 747-750.