Bastian Neuhauser

Promovendus
Urban Geography
b.neuhauser@uu.nl

Bastian Neuhauser studeerde sociale en politieke wetenschappen aan de Humboldt-Universiteit Berlijn, Sciences Po Parijs en Tel Aviv University en was programma-assistent in het kantoor in Beiroet van de Heinrich Böll Foundation. Hij werkte als onderzoeker aan het Berlijnse Instituut voor Empirisch Migratie- en Integratieonderzoek (BIM) en zijn interesses omvatten integratiekwesties van homoseksuele en migrantengemeenschappen, stedelijke integratie, kwantitatieve media- en discoursanalyse en kwalitatieve methoden.

 

In zijn PhD-project aan de Universiteit Utrecht onderzoekt hij de intersectionele inclusie van queer migrantengemeenschappen in Europese stedelijke periferieën. Aan de hand van de casussen Berlijn (Marzahn-Hellersdorf) en Parijs (Seine-Saint Denis) wil hij blootleggen hoe bestuur en beleid diversiteit buiten de stedelijke centra benaderen en hoe gemeenschappen tegelijkertijd in- en uitgesloten worden in deze processen.