Bastiaan Overvest

Docent
Sectie Economics
b.m.overvest@uu.nl

Docent voor de vakken Advanced Competition Policy I en II

Betrokken bij de volgende cursus(sen)