Dr. Bart Jaski

Universiteitsbibliotheek Uithof
Heidelberglaan 3
Kamer 6.45
3584 CS Utrecht

Dr. Bart Jaski

Conservator
Research data support
Informatie-/collectiespecialist
Special collections
06 24 865 725
b.jaski@uu.nl
Afgesloten projecten
Project
Het wonder van Sint-Maarten - de Gelukkige Stad (Utrecht 900) 03-07-2022 tot 04-07-2022
Algemene projectbeschrijving

In de zomer van 2022, als de stad Utrecht haar 900-jarig bestaan viert, organiseren wij het festival Het wonder van Sint-Maarten - de gelukkige stad. Op 3 en 4 juli vieren we op en rond het Domplein een tweedaags festival rond de stad Utrecht en haar geschiedenis met stadspatroon Sint-Maarten. Het festival behelst de uitvoering van middeleeuwse Sint-Maartensmuziek uit tiende-eeuws Utrecht, een tentoonstelling in de Domkerk, een publieksboek, een symposium en een documentaire over deze bijzondere heilige. Wij duiken in de geschiedenis van de middeleeuwse stad en zoeken naar de betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht, van toen en nu. Meer informatie op de website https://hetwondervansintmaarten.nl/.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Zie voor verdere samenwerking de projectwebsite.
Project
Annotating History: Managing Digitized Heritage Interactively 01-02-2016 tot 31-01-2017
Algemene projectbeschrijving

In dit project werken (academische) onderzoekers, uitgeverij en erfgoedinstellingen samen aan het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor het annoteren van gedigitaliseerd erfgoed (zoals historische gedrukte boeken, archiefstukken en beeldmateriaal). Het doel is het professionaliseren en breed toepasbaar maken van het prototype annotatietool dat in 2012-2014 is ontwikkeld door Informaticastudenten en historisch onderzoekers van de Universiteit Utrecht binnen het NWO-Project Annotated Books Online

In Annotating History wordt een ontwerp gemaakt voor een annotatie-instrument dat gebruikers in staat stelt digitaal erfgoed flexibel te ordenen en interactief met nieuwe kennis te verrijken. Het project richt zich op verschillende groepen gebruikers (van professionele academici en erfgoedbeheerders tot amateurhistorici). Deze tool zal bovendien nieuwe samenwerking en uitwisseling stimuleren, bijvoorbeeld in onderwijstoepassingen en crowdsourcing-projecten. 

Om dit ontwerp te kunnen realiseren, brengt Annotating History eerst de specifieke behoeften van academici, uitgevers en erfgoedinstellingen (musea en bibliotheken) in kaart. Op basis van vier concrete use cases en tests met het prototype zal vervolgens het ontwerp voor de tool opgesteld worden.
Annotating History beoogt drie resultaten te bereiken: 

a. het leveren van een ontwikkelplan met een technische analyse dat aangeeft hoe de bestaande tool van Annotated Books Online kan worden omgebouwd tot een breder inzetbaar instrument voor onderzoek en educatie; 

b. het opzetten van een digitale omgeving voor een internationaal netwerk rondom de betrokken partners om kennis uit te wisselen over het annoteren van historisch erfgoed; 

c. het indienen van een Europese aanvraag (MSCA-ITN) voor training van young professionals in gebruikspraktijken én technische achtergronden van digitaal annoteren.

Rol
Uitvoerder
Financiering
2e geldstroom - NWO
Overige projectleden
  • Marti Huetink (Brill Publishers)
  • Liesbeth Hugenholtz (Brill Publishers)
  • Frans Havekes (Brill Publishers)
  • Wendy Landewé (Museum Huis Doorn)
  • Martijn Visser (Museum Huis Doorn)
  • Etienne Posthumus (Arkyves)