Dr. B.H. (Ben) Erne

Dr. B.H. (Ben) Erne

Universitair hoofddocent
Physical and Colloid Chemistry
030 253 2934
b.h.erne@uu.nl

(FCC = Fysische en Colloïdchemie)

  1. 1e jaars Scheikunde opleiding: colleges "reactiekinetiek" (tijdens het estersproject in practicumtijd), "elektrochemie" (Fysische Chemie) en "destillaties" (tijdens practicum Fysisch Chemisch Meten"); coordinatie sectieprojecten bij FCC.
  2. 2e jaars Scheikunde opleiding: coordinator van "Fysische Chemie 2", docent van de colleges over "Gassen, Vloeistoffen, Oplossingen en Grensvlakken".
  3. 3e jaars Scheikunde opleiding: coordinator "Fysische Chemie 3" en docent van de colleges over thermodynamica van polymeeroplossingen.
  4. Master course in "Nanomaterials Science": Colloids Science.
  5. Coordinator van het honoursprogramma van de bacheloropleiding Scheikunde.
  6. Lid OC-GSNS, voorzitter OAC-Nanomaterials Science.
  7. Coordinator van de leerlijn Fysische Chemie (bachelor en master)
Betrokken bij opleiding(en)