Prof. dr. Gerben Ruessink

Vening Meineszgebouw A
Princetonlaan 8a
Kamer 4.06
3584 CB Utrecht

Prof. dr. Gerben Ruessink

Hoogleraar
Proceskunde
030 253 2780
b.g.ruessink@uu.nl

“Ik bestudeer hoe duinen zich ontwikkelen om zandige kusten, zoals in Nederland, weerbaar te maken tegen zwaardere stormen en stijgende zeeën.”

 

Onderzoeksfocus: kustduinen, kustveiligheid, duinherstelmaatregelen, duinveiligheid, bio-geomorfologie 

 

Gerben Ruessink is hoogleraar golfgedomineerde kustmorfodynamiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is actief binnen het team Living Landscapes en lid van Water, Climate and Future Deltas binnen het onderzoeksthema Pathways to Sustainability. Ruessink bestudeert de natuurlijke en door de mens beïnvloede dynamiek van zandstranden en duinen in reactie op de interactie tussen golven, wind, zand en vegetatie zoals helmgras. Hij wordt sterk gemotiveerd door de directe toepassing van zijn onderzoek in het ontwerp, de monitoring en de evaluatie van op de natuur gebaseerde oplossingen. Deze toepassingen kunnen door kust- en natuurbeheerders worden toegepast om de huidige en toekomstige veiligheid en rijke biodiversiteit van onze prachtige kusten te waarborgen.

 

Herstelproject Bloemendaal 

Ruessink onderzoekt met collega’s strategieën om zandduinen langs te kust te herstellen, zoals in Bloemendaal. Hier hebben duin- en natuurmanagers openingen gemaakt in het meest zeewaartse duin om het zand dat van het strand waait door te sluizen naar de landwaartse duinen. Door deze openingen wordt het gebied landinwaarts opgehoogd en vormt een buffer voor toekomstige stormen en stijgende zeeën. Door de zandlaag op deze manier op te bouwen, wordt het landschap dynamischer met een rijke biodiversiteit, en daarmee ook adaptiever aan klimaatverandering. 

 

Leeropdracht
Morphodynamica van golf-gedomineerde kusten
Oratiedatum
13-05-2014